Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ОКИСНО-ВІДНОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОДИН З ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЖИТТЯ ВОДОЙМ

Кудрявцева Дар’я

магістр

Кухельна Наталія

к.пед.н, доцент

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

м. Київ

 

ОКИСНО-ВІДНОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОДИН З ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЖИТТЯ ВОДОЙМ

 

Окисно-відновний потенціал (ОВП) – це міра окиснювальної або відновлювальної здатності середовища, яка віддзеркалює здатність приєднання або віддачі електронів в окиснювально-відновних реакціях.

Значення ОВП є однією з найважливіших характеристик природних водойм, що визначає геохімічний розподіл елементів зі змінною валентністю, форми їх міграцій, характеризує рівень життя водойми та різноманітність форм її мешканців. Оптимальне значення окисно-відновного потенціалу для водойм є 150-250 мВ. [2]

Проте для поверхневих вод значення окисно-відновного потенціалу знаходиться у межах +100-150 мВ, що зумовлено безпосереднім контактом із киснем повітря та вмістом елементів у вищій валентності. На певному рівні водойми окисна та віднова фаза знаходяться у рівномірному співвідношенні, яке характеризується значеннями окисно-відновного потенціалу від 0 до +100 мВ. На великих глибинах та у підземних водах присутні метали із низьким ступенем валентності та сірководень, їх окисно-відновний потенціал має значення менше 0. Також, значення окисно-відновного потенціалу залежить від температури та pH середовища [1].

Вода зі значенням окисно-відновного потенціалу > 300 є непридатною для живих організмів і вважається «мертвою». Така вода виявляє сильну знезаражувальну дію (прикладом є вживання води під час багаторазового кип’ятіння).

Для людини корисною є вода, що має ОВП наближений до ОВП внутрішнього середовища організму, який у нормі знаходиться в межах від +100 до -200 мВ.

Якщо ОВП питної води вищий за ОВП людини, це означає, що вода потребує зміни за рахунок затрати енергії клітин. Якщо ОВП води має від’ємне значення, то така вода виявляє антиоксидантні властивості. Відомо, що у людей, які вживали таку воду поліпшувалось самопочуття, виліковувалися екзематозні процеси на шкірі, прискорювалося загоєння ран [1]. Однак, потрібний ОВП утримується уподовж досить короткого часу, тому вживати воду потрібно негайно біля джерела. На цьому побудований принцип роботи бальнеологічних курортів.

Стандарти якості питної та рекреаційних водойм не регламентують показники ОВП, тому відповідні служби його не вимірюють. Метою нашого дослідження стало визначення ОВП у водоймах міста Києва. Вимірювання проводилися у жовтні та на початку березня 2015 року. Дані наведені у таблицях.

Відомо, що будь-який розчин, контактуючи з повітрям, швидко поглинає кисень, що призводить до різкого і неконтрольованого збільшення ОВП у бік позитивних значень. Тому вимірювання проводилося безпосередньо біля водойм.

Таблиця 1

Значення окисно-відновного потенціалу води водойм м. Києва (жовтень 2014)

Назва водойми

Значення ОВП

Озеро Йорданське Оболонський район

185

Озеро Вербне Оболонський район

148

р. Дніпро (Затока Оболонь)

172

 

 

Таблиця 2

Значення окисно-відновного потенціалу води водойм м. Києва (березень 2015)

Назва водойми

Значення ОВП

Озеро «Вирлиця» Дарницький район

165

Озеро «Лебединне» Дарницький район

195

Озеро «Позняки» Дарницький район

184

Озеро «Тельбін» Дніпровський район

175

Озеро «Святе» Деснянський район

164

Озеро «Алмазне» Деснянський район

188

Канал «Троєщина» Деснянський район

183

р. Дніпро (Затока Оболонь)

122

р. Дніпро

106

Озеро Вербне Оболонський район

60

Озеро Йорданське Оболонський район

96

Озеро Кирилівське Оболонський район

102

Озеро Голубе Подільський район

122

Озеро Синє Подільський район

198

 

 

Різкі відмінності в значеннях ОВП можна пояснити наявністю криги на цих озерах і нижчою температурою води у березні в порівнянні із жовтнем.

В цілому за значеннями ОВП водойми м. Києва придатні до життя.

 

Література

  1. Водоподготовка: Справочник. / Под ред. д.т.н., действительного члена Академии промышленной экологии С.Е. Беликова. М.: Аква-Терм, 2007. – 240 с.
  2. Леонов А.В. Методы исследование параметров морской среды: учебное пособие // А.В. Леонов, В.М. Пищальник, В.А. Мелкий. — Южно-Сахалинск: СахГУ, 210. - 160с.
Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 1791
Всього коментарів: 0