Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

НІТРАТИ У ВОДІ ДЖЕРЕЛ НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ОВОЧЕВІЙ ПРОДУКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ С. ЛУКИ ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ)

Герасимчук Людмила

к.с.-г.н., старший викладач

Насалевець Наталія

студентка

Житомирський національний агроекологічний університет

м. Житомир

 

НІТРАТИ У ВОДІ ДЖЕРЕЛ НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ОВОЧЕВІЙ ПРОДУКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ С. ЛУКИ ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ)

 

Проблема нітратного забруднення овочевої продукції та води джерел нецентралізованого водопостачання – породження другої половини ХХ століття, адже донедавна нітрати вважали малотоксичними хімічними сполуками [4, 5]. При споживанні продуктів та води з підвищеним вмістом нітратів до організму людини потрапляють не тільки нітрати, але й їх метаболіти, яким властива канцерогенна та мутагенна дія, що особливо небезпечно для немовлят, осіб похилого віку, хворих на анемію, людей із захворюваннями дихальної та серцево-судиноої систем [2]. Неконтрольоване використання добрив при веденні індивідуального городництва, забруднення ґрунтів стічними водами, недоліки в архітектурному планування населених пунктів та стан господарських об’єктів, низька екологічна культура населення є основними причинами нітратного забруднення ґрунтових вод і водоносних горизонтів, а також овочевої продукції, вирощеної в особистих селянських господарствах [1-5].

Метою наших досліджень стала оцінка забруднення нітратами води джерел нецентралізованого водопостачання та овочевої продукції, вирощуваної в особистих селянських господарствах с. Луки Житомирського району.

Дослідження проводилися протягом 2012 – 2014 рр. в межах особистих селянських господарств с. Луки Житомирського району. Відбір зразків овочевої продукції здійснювали протягом червня – вересня згідно з [3], проб води з джерел нецентралізованого водопостачання – у травні, червні та вересні. Загалом було відібрано 100 зразків овочевої продукції та 45 проб води. Вміст нітратів визначали іонометричним методом на приладі Іономер рХ-150.1 МІ. Оцінку екологічної безпеки овочевої продукції та води джерел нецентралізованого водопостачання за вмістом у них нітратів проводили шляхом порівняння фактичного їх вмісту із показниками їх гранично допустимих концентрацій, наведених у ДСанПіН 8.1 «Гігієнічні вимоги до транспортування, зберігання та застосування мінеральних добрив» та СанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води, призначеної до споживання людиною» відповідно.

На сьогодні особливу занепокоєність в усіх областях України викликає стан водозабезпечення сільського населення. Належним та безперебійним водопостачанням забезпечено лише незначну частину населених пунктів сільських територій. Існуючі у селах водопровідні систем були побудовані півстоліття тому і рідко відновлювалися або реконструювалися. Саме тому мешканці с. Луки віддають перевагу воді джерел нецетралізованого водопостачання.  Для досліджень якості питної води нами було обрано 5 джерел нецентралізованого водопостачання, які користуються особливою популярністю серед жителів с. Лука Житомирського району. У 100 % відібраних проб води фіксувалося перевищення вмісту нітратів від 1,1 до 10,4 разів. Найбільш небезпечною для споживання стосовно вмісту нітратів виявилася вода з шахтних колодязів по вулицям Байко, 52 (385,9 – 519,1 мг/л), Молодіжна, 16 (191,2 – 360,4 мг/л) та Кооперативна, 22 (142,4 – 320,3 мг/л). Варто зауважити, що відхилень від норми у даних джерел нецентралізованого водопостачання за вмістом нітритів та азоту амонійного не зафіксовано.

Щодо якості овочевої продукції, вирощуваної в особистих селянських господарствах с. Луки Житомирського району, то картопля в розрізі окремих культур виявилася найбільш забрудненою нітратами, максимальне перевищення допустимого вмісту яких становило 4,1 рази.  70 % відібраних зразків картоплі містили від 164 до 304 мг/кг нітратів. 62,5 % кабачків характеризувалися підвищеним вмістом нітратів – 549 – 723 мг/кг. Перевищення кількостей допустимого вмісту нітратів від 1,2 до 3,5 разів спостерігалося й у 56 % відібраних зразків рослин буряка столового. Певні особливості забруднення нітратами мали й інші овочеві культури. Підвищені кількості нітратів у 1,3 – 1,6 рази містили 25 % відібраних зразків моркви столової. Вміст нітратів у огірках, вирощених в умовах відкритого ґрунту,  коливався в межах 139,0 – 246,0 мг/кг, а перевищення їх допустимих значень у 1,1 – 1,2 рази фіксувалося у 36 % відібраної продукції. Перевищень допустимого вмісту нітратів у огірках, вирощених у теплицях, не виявлено. Така овочева продукція, як капуста білоголова, кріп, петрушка листкова, цибуля, салат та щавель не містили підвищених кількостей нітратів.

 

Література

1. Валерко Р. А. Обґрунтування заходів щодо підвищення якості питної води джерел нецентралізованого водопостачання сільських населених пунктів в умовах Житомирської області / Р. А. Валерко, Л. О. Герасимчук // Сучасні проблеми збалансованого природокористування : спец. вип. до ІХ наук.-практ. конф. (листопад, 2013 р.). – С. 209–212.

2. Медико-екологічна проблема сумарного надходження нітратів в організм людини з питною водою та харчовими продуктами та шляхи її вирішення / [Ю.Г. Бондаренко, І.В. Хоменко, Л.І. Білик, О.С. Джулай] // Актуальные вопросы транспортной медицины. – № 1 (23). – 2011. – С. 82-86.

3. Методичні рекомендації з агроекологічного моніторингу селітебних територій / за ред. Н. А. Макаренко. – К., 2005. – 26 с.

4. Смоляр В. І. Нітрати, нітрити та нітрозоаміни у харчових продуктах і раціонах [Електронна версія] / В. І. Смоляр, О. І. Циганенко, Г. І. Петрашенко // Проблеми харчування. – 2007. – Режим доступу : http://www.medved.kiev.ua/arh_nutr/art_2007/n07_3_5.htm.

5. Соколов О. А. Нитраты в окружающей среде / О.А. Соколов, В.М. Семенов, В.А. Агаев. – Пущино, 1990. – 317 с.

Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (17.03.2015)
Переглядів: 455
Всього коментарів: 0