Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ КОРПОРАЦІЇ «ОБОЛОНЬ»)

Валерко Руслана

к.с.-г.н., доцент

Міщук Микола

студент

Житомирський національний агроекологічний університет

м. Житомир

 

Необхідність запровадження комплексної екологічної культури на підприємствах харчової промисловості (на прикладі корпорації «Оболонь»)

 

Екологічна культура підприємства – це специфічний спосіб діяльності персоналу і промислового підприємства, направленої на гармонізацію його відносин з природним середовищем [1]. На екологічній культурі підприємства мають ґрунтуватися нові підходи екологічно спрямованого виробництва, яке дозволить знизити негативний вплив діяльності підприємства на стан довкілля. Тому, метою нашого дослідження стало обґрунтування необхідності впровадження комплексної екологічної культури на підприємствах харчової промисловості України.

Прикладом для нашого дослідження стала корпорація «Оболонь», оскільки вона є першим серед підприємств харчової промисловості на Україні, яка у 2008 р. сертифікувала чотири системи управління одразу. А у 2009 р. компанія підтвердила відповідність систем управління вимогам міжнародних стандартів ISO: ISO 9001 (Системи управління якістю); ISO 22 000 (Системи управління безпечністю харчових продуктів); ISO 14 001 (Системи екологічного керування); OHSAS 18 001 (Системи управління безпекою та гігієною праці).

Корпорація «Оболонь» неухильно дотримується принципів гармонійного співіснування, взаємодії та постійного діалогу з суспільством, усвідомлює свою відповідальність за стан навколишнього природного середовища. Саме тому корпорація формує комплексну екологічну культуру, яка підкріплюється впровадженим стандартом систем екологічного керування ISO 14000.

Відповідно до вимог системи екологічного менеджменту ISO 14 001:2006 «Оболонь» постійно покращує екологічні характеристики виробництва, мінімізує шкідливі викиди у довкілля та впроваджує повторне використання та переробку ресурсів. Це дозволяє не тільки зменшити споживання ресурсів і плату за забруднення, але й значно покращити стан навколишнього середовища, підвищити свідомість та екологічну культуру працівників [2].

Впровадження комплексної екологічної культури корпорації здійснюється у трьох напрямках:

 1. Екологія виробничих систем: водні ресурси, атмосфера, навколишнє середовище.
 2. Екологічні інноваційні проекти: відходи виробництва, пластикові пляшки, альтернативна енергетика.
 3. Розвиток екологічної свідомості: колектив, «зелений офіс», зовнішні акції.

Результатами запровадження такої комплексної екологічної культури є:

 • збереження водних ресурсів, яке здійснюється за допомогою повторного і зворотного водокористування. Частка повторно використаної води зросла на 89 %;
 • зниження сумарного викиду забруднюючих речовин у атмосферне повітря з 41,45 т у 2011 р. до 30,19 т у 2013 р.;
 • застосування процесу рекуперації, тобто повернення частини енергії для повторного виростання у тому ж технологічному процесі з метою підвищення енергоефективності;
 • переробка і повторне використання понад 99 % відходів власного виробництва;
 • за рік корпорація «Оболонь» переробляє еквівалент 23 млн. пластикових пляшок;
 • виготовлення дослідно-промислової установки для отримання пального із полімерних відходів;
 • активна робота з виховання екологічної свідомості персоналу і населення загалом;
 • обов’язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових осіб корпорації є екологічні знання;
 • застосування принципів «зеленого офісу».

Таким чином, запровадження комплексної екологічної культури на підприємствах харчової промисловості є необхідною частиною екологічного керування. Екологічна культура сприяє екологічному удосконаленню підприємства, що дозволяє не тільки знизити негативний вплив діяльності виробництва на довкілля, а й підвищити його економічні показники та інвестиційну привабливість.

 

Література

 1. Лозовська Н.М. Формування екологічної культури на підприємствах харчової промисловості / Н.М. Лозовська // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : всеук. наук.-практ. конф. 24-25 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – С. 99-101.
 2. Сталий розвиток корпорації Оболонь : офіційний звіт 2013-2014 рр. : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://report.obolon.ua/.
Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (17.03.2015)
Переглядів: 582
Всього коментарів: 0