Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ковальчук Оксана

к.с.-г.н., доцент

Хомко Наталія

к.т.н., доцент

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола

Національного університету “Львівська політехніка”

м. Львів

 

Моніторинг якості ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Незадовільний стан водних ресурсів обумовлений недотриманням підприємствами технологічного процесу,   екологічних і санітарних норм, низькими темпами впровадження сучасних очисних технологій, відсутністю ефективних очисних споруд.

У Львівській області нараховується майже 9 тис. річок, потічків і струмків загальною протяжністю 16343 км. Річки області належать до басейнів Чорного (Дністер, Стрий) і Балтійського (Західний Буг, Сян) морів. Найбільша кількість річок нараховується в басейні р. Дністер (5838), р. Західний Буг (3213) і незначна кількість в басейнах р. Сян.

Поверхневі води на даний час продовжують належати до числа найбільш забруднених природних  ресурсів. На екологічний стан поверхневих вод Львівської області  впливають різноманітні фактори, які тісно взаємопов’язані, а саме забрудненням ґрунтів, атмосфери, зміна ландшафтної структури та техногенне перевантаження території, неефективна робота каналізаційно – очисних споруд, не винесення в натуру і картографічний матеріал прибережних захисних смуг і водоохоронних зон, а також їх недодержання, насамперед в населених пунктах.

Спостереження за станом поверхневих вод за хімічними, бактеріологічними, радіологічними визначеннями ведуть Львівське обласне управлінням водних ресурсів, Головне управління Державної санітарно – епідеміологічної служби у Львівській області, Державна екологічна інспекція у Львівській області, Рівненський та Волинський обласні центри з гідрометеорології [1].

Суть моніторингу якості поверхневих вод основних річкових басейнів Львівської області полягає у [2]:

  • спостереженні за рівнем забруднення та зміною фізичних та хімічних показників;
  • вивченні динаміки вмісту забруднювальних речовин і виявленні умов, за яких відбуваються суттєві коливання рівня забруднення водних об'єктів;
  • визначення оптимальної схеми управління поверхневими водами.

За результатами 2013 р. проаналізовано 43 показники на річках 4 басейнів Львівщини. Загалом протягом 2014 року всіма суб’єктами моніторингу довкілля було відібрано 181 проба в басейнах річок Дністер, Західний Буг, Сян і Дніпро. За допомогою бази даних здійснений аналіз результатів спостереження поверхневих вод. Отримані результати представлені у таблиці.

Таблиця 1

Узагальнені результати спостережень за поверхневими водами у 2013 р.

Басейн

річки

Протягом 2013 року

% показників з перевищенням від загальної кількості компонентовизначень

Кіль-кість

відіб-раних

проб

Кількість

компоненто-визначень

Кількість показників ЗР з перевищен-нями ГДК

*

2012

2011

2010

2009

Дністер

101

1684

231

13,72

12,38

12,37

10,06

13,36

З.Буг

56

965

154

15,96

20,71

15,26

18,39

16,29

Сян

24

605

72

11,90

10,5

8,7

7,23

6,46

Дніпро

 

 

 

-

15,38

10,09

-

2,63

Разом

181

3254

457

14,04

14,25

12,4

12,12

12,84

 

* % показників з перевищенням від загальної кількості компонентовизначень

 

Однією з основних причин екологічних проблем поверхневих вод є скиди неочищених та недоочищених стічних вод.

За даними Львівського обласного управління водних ресурсів, у 2013 році у водні об'єкти області було скинуто 198,6 млн. м3 стічних вод, з них 46,16 млн. м3 не відповідають встановленим нормативам. Критична ситуація щодо належної очистки стічних вод склалася у м. Самбір, Яворів, Ходорів, Турка, Ст. Самбір, Радехів, Стрий, Буськ, Перемишляни.

Аналіз стану поверхневих вод на окремих річках проведено з використанням рекомендацій Водної Рамкової Директиви ЄС, тобто виконана оцінка окремих створів, а не відрізків ріки. Основними забруднюючими речовинами, по яких відмічено перевищення, є: азот амонійний, завислі речовини, залізо загальне і показники споживання кисню, тобто забруднювачі біогенного («каналізаційного») походження [3].

Найбільш забрудненими є створи у басейні Дністра (нижче м. Самбір, Н.Розділ, Стрий, гирло річок Стрий та Опір), Західного Бугу (нижче Буська, р. Полтва, гирло р. Солокії), Сяну (скид з Яворівського озера), Дніпра (нижче о/с Радехова). Основним забруднювачем залишаються стічні води Львова, внесок яких у забруднення вод області складає понад 73%.

 

Література

  1. Постанова КМУ № 815 від 20.07.1996р. «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»
  2. Чернявська А. П. Екологічна оцінка сучасного стану якості води річок Львівської області// Український географічний журнал – 2006. – №2. – С. 45–53.
  3. Боднарчук Т. В. Забруднення специфічними речовинами поверхневих вод та донних відкладів у басейні р. Західний Буг// Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2006. – Т. 11. – С. 250–257.
Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (17.03.2015)
Переглядів: 1231
Всього коментарів: 0