Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Соболь Анастасія

аспірант

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

м. Ніжин

 

МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Одним із найбільш забруднених компонентів природи внаслідок діяльності людини є атмосферне повітря. Завдяки неперервності повітряного простору та швидкому кругообігу речовин у ньому спостерігається велике розсіювання забруднювачів. Медико-географічна оцінка якості атмосферного повітря полягає увиявленні районів із різним ступенем забруднення атмосфери та в характеристиці впливу забрудненого повітря певної території на стан здоров'я населення.

Згідно досліджень Рівненського обласного центру метеорології за останні 10 років спостерігається тенденція до зниження концентрації забруднюючих речовин, що надійшли від стаціонарних джерел. Основною причиною стало скорочення обсягів промислового виробництва в області. Серед основних стаціонарних забрудників повітря в області виділяють хімічну промисловість, електроенергетику, видобувну промисловість та виробництво будівельних матеріалів (підприємства ПАТ “Рівнеазот”, ТОВ “СвиспанЛімітед”, ТзОВ“Одек” Україна, ПрАТ“Консюмерс-Скло-Зоря”, ПАТ “Волинь-цемент”).

Однак, як і в попередні роки, основними забруднювачами атмосферного повітря обла­сті залишаються пересувні джерела. У 2013 р. в атмосферу пересувними джерелами викинуто 45,5 тис. т забруднюючих речовин і з кожним роком цей показник зростає, що пояснюється такими факторами як збільшення кількості приватного автотранспорту, значною його зношеністю, відсутністю газоочисних фільтрів, низькою якістю палива тощо [1].

Помітну роль у забрудненні атмосферного повітря в Рівненській області відіграє транскордонне перенесення забруднюючих речовин, що становить у середньому 60 % від сумарного. Внутрішньообласні відмінності у показниках забруднення атмосфери представлені на рис. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Забруднення атмосферного повітря Рівненської області

 

Найбільше забруднення атмосфери фіксується у Рівненському, Здолбунівському та Сарненському районах, а також у містах Рівне та Дубно, які мають високі показники концентрації транспорту. Найкращий стан атмосферного повітря спостерігається в  Зарічненському, Острозькому (за винятком м. Острог), Корецькому та Демидівському районах через низький рівень промислового розвитку, відсутність потужних транспортних магістралей, аграрну спеціалізацію районів та їх периферійне розташування в області [3].

         Незважаючи на значні викиди забруднюючих речовин в атмосферу, Рівненська область на тлі інших областей України не виділяється найвищими  показниками забруднення повітря. Поряд із цим, проведені дослідження стану здоров'я населення Рівненщини показали, що хвороби органів дихання (350,1 випад­ки на 1000 осіб) посідають друге місце у рейтингу видів захворюваності.  Проведений кореляційний аналіз між показниками забруднення повітря і поширеністю хвороб органів дихання підтвердив цю невідповідність (кореляційна залежність – 0,055). Цей результат свідчить про те, що рівень якості атмосферного повітря не є визначальним у поширеності хвороб органів дихання на території Рівненської області. Звідси виходить, що є інші причини появи хвороб органів дихання – це, насамперед, шкідливі звички, спадковість, слабкий імунітет через низький рівня життя сільських мешканців, незадовільний стан медичного обслуговування, а також високі рівні забруднення, зокрема радіаційного, інших компонентів природи [2].

Найбільшого поширення хвороби органів дихання набули на території Рівненського району та міст Рівне і Кузнецовськ. Досить високі показники зустрічаються також у Млинівському, Гощанському та Острозькому районах. Причиною значного поширення хвороб дихальної системи в трьох останніх районах, можливо, є вплив Хмельницької АЕС, але це потребує подальшого дослідження.

Отже, проведення медико-географічної оцінки якості повітря дало змогу виявити райони з найбільшим рівнем забруднення атмосфери і довело, що рівень чистоти повітря не є визначальним у формуванні здоров'я населення Рівненщини, однак може опосередковано впливати на поширення окремих класів хвороб.

 

Література

  1. Екологічний паспорт Рівненської області / Міністерство екології та природних ресурсів України // Екологічний контроль 2012. - [Електронний ресурс].Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/content/article/5990.
  2. Кушнірук Ю.С. Еколого-демографічні проблеми Рівненської області / Ю.С. Кушнірук, П.М. Скрипчук // Вісник Рівненського Державного технічного університету. – 2000. – № 3 (5). – Ч. 1. –  С. 53-61.
  3. Кушнірук Ю. С. Застосування оцінки медико-екологічного ризику для ранжування районів на прикладі Рівненської області / Ю. С. Кушнірук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету, серія “Географія”.  – 2007. –  № 13. –  С. 127-134.
Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 808
Всього коментарів: 0