Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА СОЗОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЧЕРЕМОСЬКИЙ»

Паляниця Зоя

старший науковий співробітник

Національний природний парк «Черемоський»

смт. Путила, Чернівецька обл.

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА СОЗОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЧЕРЕМОСЬКИЙ»

 

Національний природний парк (НПП)  «Черемоський» створено Указом Президента України від 11 грудня 2009 року (№ 1043/2009) в адміністративних межах Путильського району Чернівецької області у найбільш віддаленому і важкодоступному регіоні Буковини. Згідно цього Указу загальна площа НПП становить 7117,5 га, у тому числі 5556 га земель надано йому у постійне користування, а 1561,5 га включено без вилучення у землекористувача.

Унікальними є фауністичні комплекси Українських Карпат, що характеризуються чітко вираженою висотною поясністю клімату, ґрунтів та рослинного покриву. Склад фауни надзвичайно строкатий. Дуже поширені представники хвойних лісів Східної Європи і сибірської тайги (Tetrao urogallus L.). Зустрічаються елементи як степової так і альпійської (Triturus alpestris (Laur.), Sorex alpinus Schinz) фауни. Чимало тут і карпатських ендеміків (Sciurus vulgaris L., Felis silvestris Schreber, Cervus elaphus L., Lynx lynx (L.)). У зв’язку з цим багато зоогеографів виділяють Українські Карпати в самостійний зоогеографічний Карпатський округ.

На основі узагальнених матеріалів польових досліджень, зібраних науковцями Обласного краєзнавчого музею протягом останнього десятиліття, а також у результаті опрацювання літературних джерел і музейних колекцій, у межах HПП «Черемоський» встановлено перебування 192 хребетних (належать до 70 родин, 27 рядів і 6 класів) та 880 видів безхребетних тварин (належать до 97 родин, 23 рядів і 9 класів) [2].

Кількісний аналіз видів фауни представлений в таблиці 1.

Таблиця 1

Таксономічна структура фауни НПП «Черемоський»

Систематична група

Кількість видів

Тип Кишковопорожнинні (Coelenterata)

Клас Гідроїдні (Hydrozoa)

1

Тип Плоскі черви (Planthelminthes)

Клас Війчасті черви (Turbellaria)

4

Тип Первиннопорожнинні (Nemathelinthes)

Клас Нематоди (Nematoda)

3

Тип Головохоботні (Cephalorhyncha)

Клас Волосові (Nematomorpha)

1

Тип Кільчасті черви (Annelida)

Клас Малощетинкові черви (Oligochaeta)

10

Клас П’явки (Hirudinea)

2

Тип Членистоногі (Arthropoda)

Клас Ногохвістки (Collembola)

8

Клас Комахи (Insecta)

832

Ряд Одноденки (Ephemeroptera)

9

Ряд Бабки (Odonata)

2

Ряд Таргани (Blattodea)

2

Ряд Прямокрилі (Orthoptera)

3

Ряд Щипавки (Dermaptera)

1

Ряд Пухоїди (Mallophaga)

11

Ряд Напівтвердокрилі (Hemiptera)

111

Ряд Твердокрилі (Coleoptera)

216

Ряд Сітчастокрилі (Neuroptera)

1

Ряд Верблюдки (Raphidioptera)

1

Ряд Великокрилі (Megaloptera)

1

Ряд Скорпіонові мухи (Mecoptera)

1

Ряд Лускокрилі (Lepidoptera)

259

Ряд Перетинчастокрилі (Hymenoptera)

104

Ряд Двокрилі (Diptera)

110

Тип Молюски (Mollusca)

Клас Черевоногі молюски (Gastropoda)

19

Тип Хордові (Chordata)

Клас Міноги (Petromyzontida)

1

Клас Променепері риби (Actinopterygii)

14

Клас Земноводні (Amphibia)

6

Клас Плазуни (Reptilia)

6

Клас Птахи (Aves)

121

Клас Ссавці (Mammalia)

44

Разом тварин

1072

 

З тварин, виявлених на території НПП «Черемоський», до третього видання занесені 56 видів; це складає біля 1/3 «червонокнижної» фауни Чернівецької області [1].

На основі узагальнення інформації у межах НПП «Черемоський» встановлене перебування низки представників тваринного світу, які є рідкісними, зникаючими, і вимагають негайних заходів охорони. З раритетних представників безхребетних (занесені до Червоної книги України, Червоного списку МСОП і Європейського Червоного списку) виявлені Hirudo medicinalis L., Papilio machaon (L.), Apatura iris (L.), Erebia manto (Den. et Schiff.), Formica rufa L., Chondrina avenacea (Brug.), Arianta aethiops (Bielz) та інші. Окрім того, з наземних молюсків тут встановлене перебування Plicuteria lubomirskii (Slos.) та Trichia bielzi (A. Schm.), які є ендеміками відповідно Західних і Східних Карпат.

Серед всіх видів фауни, що представлені на території парку, 56 видів занесені до Червоної книги України, зокрема, Lissotriton montandoni (Boul.) та Triturus alpestris (Laur.), Salamandra salamandra (L.), Aquila chrysaetos (L.), Tetrao urogallus L., Ciconia nigra (L.), Neomys anomalus Cab. тощо, 8 – до Червоного списку МСОП: Lutra lutra (L.), Hirudo medicinalis L., Hucho hucho L. тощо, 10 - до Європейського Червоного списку: Rhinolophus ferrumequinum (Schreb.), Rhinolophus hipposideros (Bech.), Eudontomyzon mariae (Berg) тощо. До Регіонального Червоного списку занесені 74 види фауни, 95 та 64 види відповідно занесені до ІІ та ІІІ додатків Бернської конвенції, 39 – до Боннської конвенції; 27 – до Вашингтонської конвенції. До додатків Директиви Європейського Союзу щодо збереження типів оселищ та видів природної фауни і флори занесені 32 види тварин, а до додатків Директиви Європейського Союзу щодо охорони диких видів птахів – 45 видів орнітофауни, та 40 видів мають статус загальноєвропейської природоохоронної значущості.

 

Література

  1. Літопис природи НПП «Черемоський». Том І, 2013 р.
  2. Літопис природи НПП «Черемоський». Том ІІ, 2014 р.
Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 489
Всього коментарів: 0