Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

GALANTHUS NIVALIS L. – НОВИЙ "ЧЕРВОНОКНИЖНИЙ" ВИД ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ НПП "ЧЕРЕМОСЬКИЙ"

Томнюк Оксана

науковий співробітник

Національний природний парк "Черемоський"

смт. Путила

 

GALANTHUS NIVALIS L. – НОВИЙ "ЧЕРВОНОКНИЖНИЙ" ВИД ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ НПП "ЧЕРЕМОСЬКИЙ"

 

Серед основних оціночних критеріїв стану різноманіття біоти провідне місце належить характеристикам, які базуються на показниках видового багатства. Збереження та відтворення біорізноманіття рослинного світу НПП «Черемоський» як і Карпатського регіону в цілому повинна базуватись на об’єктивній інформації про їх флору. У зв'язку з цим на сьогоднішній день постає актуальне питання дослідження хорології, еколого-ценотичних і созологічних особливостей рідкісних "червонокнижних" видів, отримання об’єктивної інформації про сучасний стан їхніх популяцій. Тому на території НПП «Черемоський» на протязі 2014р. проводились польові науково-дослідні роботи по виявленню нових місцезростань популяцій рідкісних та "червонокнижних" видів. Досліджувались частково стан та чисельність сучасного стану раритетної складової флори, з метою розробки практичних заходів їх охорони, стабілізації та відновлення їхніх популяцій, що має велике значення для отримання і впровадження наукових результатів при проведенні майбутніх досліджень.

За фізико-географічним районуванням переважна більшість території НПП знаходиться в межах Рахівсько-Чивчинської та Полонинсько-Чорногірської областей Українських Карпат, дві з відокремлених ділянок розташовані в Зовнішньокарпатській області [1]. За геоботанічним районуванням України територія парку розташована у складі Свидовецько-Покутсько-Мармароського геоботанічного округу [4].

Серед насиченого видового різноманіття рослинного світу НПП «Черемоський» вагому частину становлять «червонокнижні» види, яких налічується 55, включаючи нововиявлений в 2014 р.  вид - підсніжник звичайний (Galanthus nivalis L.).

Досліджуючи ранньовесняні ефемероїди флори НПП "Черемоський", під час експедиції науковим співробітником Томнюк О.П. на Яровецькому хребті виявлено 2 популяції нового для території НПП "Черемоський" "червонокнижного" виду - підсніжника звичайного (Galanthus nivalis L.), з родини Амарилісових (Amarylidaceae). Це багаторічна трав’яна рослина 8–20 см заввишки із підземною цибулиною, обгорнутою трьома бурими шкірястими лусками. Наявні 2 прикореневі лінійні листочки, сірувато-зеленого кольору, що виходять із піхвових лусок. Стебло прямостояче. Квітки на пониклих квітконіжках, поодиноко виходять із піхов приквітка. Оцвітина сформована 3-ма білими видовженими зовнішніми листочками та 3-ма внутрішніми, котрі вдвічі коротші, дзвоникоподібні, прямі, із зеленкуватою плямкою на кінці [3, 5].

Свій розвиток Galanthus nivalis L. починає ранньої весни під час танення снігу за невисокої температури повітря й ґрунтів, використовуючи рясне весняне зволоження. Даний мезофіт поширений в  угрупованнях класу Calluno-Ulicetea. Це європейсько-середземноморський вид. Протягом ранньо-весняного періоду вид аспектує. Проективне покриття виду становить 30-35%. Дуже висока щільність популяцій. Дані популяції здебільшого численні. Чисельність популяцій становить: першої – 130 особин, другої – 110. Виступає домінантом.

Зростає в основному в популяціях з Crocus heuffeliаnus Herb., Anemone nemorosa  L., , Taraxacum officinale Webb. ex Wigg., Lycopodium  annotinum L., Filipendula  denudate (J. et C.Presl) Fritsch, Fragarіа vesca L, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, де також наявний значний відсоток ендемічних видів: Primula poloninensis (Domin) Dostal, Alchemilla bucovinensis Sytschak, Viola declinata Waldst. et Kit., Chrysosplenium  alpinum Schur. Для вивчення стану популяцій та динаміки чисельності Galanthus nivalis L. в наступному році планується закладання стаціонарних постійних пробних площ [2].

Показники популяційної щільності та характер розподілу особин виду по площі популяційного поля в нововиявлених популяціях визначаються переважно комплексом еколого-ценотичних умов конкретних флористичних комплексів та рівнем антропогенного впливу на них. Для популяцій досліджуваного виду відмічений регулярний розподіл особин. Та під впливом антропогенних факторів в окол. г. Томнатик (хребет Яровиця) місцезростання даного виду можуть зазнати еколого-ценотичної трансформації, що може призвести до їх інсуляризації з утворенням ізольованих популяційних локусів.

Тому на протязі всього вегетаційного періоду рослинного світу НПП "Черемоський" в майбутньому безпосередньо проводитимуться наукові дослідження, впроваджуються новітні практичні заходи охорони для збереження й збільшення чисельності Galanthus nivalis L.  та всього видового багатства природно-заповідних територій, цілісності надзвичайно цінних природних екосистем Карпатського регіону.

 

Література

1. Екологічна енциклопедія. / Під ред. А.В. Толстоухова. – К. : Є-Н. Вид. ТОВ Центр екологічної освіти та інформації, 2007. – 416 с.

2. Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України. Фітогенетичний фонд, мікогенетичний фонд, фітоценотичний фонд. / Під ред. С.Ю. Поповича. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 276 с.

3. Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.Н., Кротов М.И., Продукин Ю.Н. и др. – К.: Наук. думка, 1987. – 548 с.

4. Руденко Л.Г. Національний атлас України. – ГНПП Картографія, 2008. – 440с.

5. Червона книга України. Рослинний світ. К.: Глобалконсалтинг, 2009. - 900с.

Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 423
Всього коментарів: 0