Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД Р. ГОРИНЬ

Бебко Зоряна

студентка

Вознюк Наталія

к.с-г.н., доцент

Національний університет водного господарства та природокористування

м. Рівне

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД Р. ГОРИНЬ

 

Концепція сталого розвитку України передбачає інтеграцію екологічної політики у стратегію соціально-економічних реформ. Такий підхід має забезпечити підвищення темпів економічного і соціального розвитку за умов поліпшення стану довкілля та раціонального використання природних ресурсів. Цей процес потребує наявності глибоких знань про функціонування основних компонентів навколишнього природного середовища, у тому числі і водних екосистем. Тому вивчення чинників та умов формування хімічного складу і якості річкових вод України і р. Горинь, зокрема, у сучасних умовах є необхідним для вирішення як теоретичних, так і прикладних завдань, пов’язаних із оцінкою та прогнозуванням екологічного стану поверхневих вод.

Горинь - ріка в Україні та Білорусі. Вона є правою притокою р. Прип’ять, яка, в свою чергу, впадає в р. Дніпро. Довжина ріки 659 км, площа водозбору 27700 км2. Загальне падіння ріки 218 м. Протікає р. Горинь територією трьох областей України: Тернопільської – протяжність річки 62 км; Хмельницької –153 км; Рівненської – 386 км.

З метою дослідження зміни якості поверхневих вод р. Горинь нами була використана методика «Спрощеної екологічної оцінки якості поверхневих вод суші та ектуаріїв України» (КНД 211.1.4.010-94), яка полягає в обчисленні екологічного індексу на основі відносних значень окремих показників [1,2].

Дослідження якості поверхневих вод р. Горинь проводили для 6-ти пунктів спостережень: 1-ий знаходиться на території Тернопільської області на межі з Хмельницькою; 2-ий і 3-ій – на території Хмельницької області: в смт. Ямпіль і нижче м. Нетішин; 4-ий, 5-ий та 6-ий – на території Рівненської області: в Острозькому районі на межі з Хмельницькою обл., нижче смт. Оржів, у с. Висоцьк на кордоні з Білоруссю. В результаті проведених розрахунків якість води в р. Горинь можна охарактеризувати наступним графіком (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Зміна якості води р. Горинь на досліджуваних гідрологічних постах

Аналіз отриманих результатів показує, що у 2005 і 2012-2013 рр. якість води майже в усіх пунктах спостереження була дуже поганою (VII-VIII категорії),  стан водного середовища – незадовільним.

У 2006-2011 рр. ситуація на всіх досліджуваних ділянках дещо краща (крім тієї, що знаходиться нижче смт. Оржів), якість поверхневих вод відповідає ІІІ-V категоріям, тобто досить добра-посередня, стан водного середовища – добрий та задовільний.

Ділянка річки, що знаходиться нижче смт. Оржів протягом усього періоду дослідження характеризується дуже поганою якістю води і, відповідно, стан водного середовища є незадовільним.

Встановлено, що визначальними у формуванні якості поверхневих вод р. Горинь є показники трофо-сапробіологічного блоку (нітрати, нітрити, азот амонійний і БСК5) та блоку специфічних показників токсичної і радіаційної дії (мідь, цинк, залізо і марганець). Наявність у воді цих речовин свідчить про її забруднення стічними водами комунальних господарств та промислових підприємств, а також стічними водами, що утворюються на с/г угіддях. Основними такими забруднювачами  в басейні є: в Тернопільській області - Ланівське КП по благоустрою; в Хмельницькій - Славутський солодовий завод; в Рівненській - ПРАТ «РівнеАзот» та  Оржівське ВУЖКГ, а також комунальні господарства міст Кременець, Ланівці, Ізяслав, Шепетівка, Славута, Острог, Здолбунів, Рівне, Костопіль, Сарни, Дубровиця та інші.

У р. Горинь та її притоки щорічно скидається 56,75 млн.м3 стічних вод, з якими в річку потрапляє більше 277 тис. т різноманітних домішок, що забруднюють її води. Найбільший об’єм скидів стічних вод та домішок здійснює ПРАТ «РівнеАзот» та ТзОВ «ОДЕК Україна» (м. Оржів), що скидають свої стічні води безпосередньо в р. Горинь [3].

За розрахованими нами масами виносу забруднюючих речовин поверхневими водами р. Горинь в основні фази водного режиму в 2005 і 2013 рр. встановлено, що в літньо-осінню і зимову межені отримані значення маси виносу майже однакові. Найбільше було винесено іонів (4225, 5419 г/с відповідно), завислих речовин (9,57 і 11,99 г/с), заліза (14,2 і 18,1 г/с ) та міді (11,7 і 14,2 г/с). Дещо менше сульфатів, хлоридів і нітритів. В період повені значення мас виносу наступні: сума іонів – 93400 г/с, завислі речовини – 200 г/с, залізо – 340 г/с, мідь – 280 г/с. Порівнюючи ці значення з 2005 р., можна сказати, що у 2005р. було винесено у 7 разів більше  завислих речовин, у воді були присутні фториди, проте у 5-7 разів менше заліза та міді. Тобто на кінець 2013 р. у водах р. Горинь збільшилася кількість небезпечних забруднюючих речовин, які можуть спричинити негативну дію на довкілля і здоров’я населення.

 

Література

  1. Екологічна оцінка якості поверхневих вод суші та естуаріїв України (КНД 211.1.4.010-94). – Київ, 1994.
  2. Клименко М. О.,  Трушева С. С., Гроховська Ю. Р. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління). Том ІІІ: навчальний посібник. – Рівне, 2004.
  3. Екологічні паспорти Рівненської, Хмельницької, Тернопільської областей за 2005-2013 рр.
Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (17.03.2015)
Переглядів: 686
Всього коментарів: 0