Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ДОЩОВІ ЧЕРВ'ЯКИ АГРОЦЕНОЗІВ КРЕМЕНЕЦЬКИХ ГІР

Іванців Володимир

д.б.н., професор

Бусленко Леся

к.б.н., доцент

Сидорчук Петро

аспірант

Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

м. Луцьк

 

ДОЩОВІ ЧЕРВ'ЯКИ АГРОЦЕНОЗІВ КРЕМЕНЕЦЬКИХ ГІР

 

Ґрунтові олігохети родини Lumbricidaе відомі, як одна з найбільш активних груп безхребетних-ґрунтоутворювачів в агробіоценозах Кременецьких гір. Люмбрициди, як і мікроорганізми, відіграють важливу роль у збагаченні і відновленні грунтового гумусу. Адже, в травній системі грунтових червів відбуваються процеси розпаду органічних сполук рослинних рештків та синтез гумусу і гуматів. Госпосподаське використання природних біотопів людиною привело до утворення нового середовища – агробіоценозів, де агротехнічні фактори значною мірою впливають на видовий склад, чисельність та біомасу дощових черв'яків. Спеціальні дослідження впливу господарської діяльності людини на екологію дощові черв'яків раніше на цій території не проводились.

Для польових досліджень було обрано шість біогеоценозів, які мають диференційований ґрунтовий покрив та засіяні різними видами сільськогосподарських культур. В результаті проведених досліджень в агробіоценозах Кременецьких гір нами було виявлено 10 видів ґрунтових олігохет родини Lumbricidae (Aporrectodea caliginosa (Savigni,1826), Aporrectodea trapezoides (Duges, 1928), Aporrectodea rosea (Savigni, 1826), Аporrectodea longa (Ude, 1885); Dendrobaenа оctaedra (Savigni, 1826); Lumbricus terrestris (Linnaeus, 1758), Lumbricus castaneus (Savigny, 1826), Lumbricus rubellus (Hoffmeister, 1843); Octolasion lacteum (Oerley, 1855); Dendrodrilus rubidus subrudicundus Eisen, 1874).

Ґрунтові фактори та тип рослинності в агробіоценозі впливають на структуру комплексів люмбрицид. Найкраще розвинутою є структура комплексу люмбрицид сірого лісового ґрунту з посівом конюшини. Видовий комплекс представлений сімома видами дощових черв'яків. Чисельність та біомаса становлять: 129 екз./м², 52,692 г/м². Високі показники зумовлені відсутністю щорічного механічного обробітку ґрунту, що негативно відображається на структурі комплексу люмбрицид [1]. Шість видів люмбрицид зареєстровано у сірому лісовому оглеєному ґрунті, де був посіяний ріпак. Процеси оглеєння призводять до зменшення розмірів особин нірникової морфо-екологічної групи, проте, збільшується чисельність люмбрицид 227 екз./м² і біомаса 79,4г/м². В чотирьох агробіоценозах видовий комплекс дощових черв'яків представлений п'ятьма видами, проте, показники чисельності та біомаси зазнають змін. У ясно-сірому лісовому ґрунті з посівом пшениці біомаса люмбрицид становить: 36,6 г/м², чисельність79 екз./м². У темно сірому опідзоленому ґрунті, що знаходився під посівом цукрових буряків біомаса дорівнює: 28,6 г/м², чисельність 118 екз./м². У дерново-середньопідзолистому ґрунті, де був посів пшениці були зареєстровані такі показники: чисельність –  27,6 г/м², біомаса – 54 екз./м². У чорноземі опідзоленому, де на полі зростала кукурудза біомаса люмбрицид становить: 26,8 г/м², чисельність 93 екз./м².

Домінантним видом в агробіоценозах Кременецьких гір є Aporectodea caliginosa, індекс домінування якого становить 49,8%. Широкому поширенню Aporrectodea caliginosa сприяють численні морфо-фізіологічні особливості:  циліндрична форма тіла, епілобічна головна лопать, поєднання в стінці шкірно-м’язового мішка пучкуватого типу розміщення м’язових волокон у передній ділянці тіла з перистим типом будови поздовжніх м’язів за пояском, збільшена поверхня тифлозоля [2]. Найменший індекс домінування мають види, які належать до підстилкових, їх знаходили лише у місцях, де збирається велика кількість рослинних решток.

 

Література

  1. Бусленко Л. В., Щепна Л. В. Дощові  черви (Lumbricidae) агробіоценозів Волинського Полісся / Л. В. Бусленко, Л. В. Щепна // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Зб. наук. пр. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2011. – № 8. – С134 – 137.
  2. Іванців В. В. Структурно-функціональна організація комплексів ґрунтових олігохет західного регіону України / В. В. Іванців. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 400 с.
Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (17.03.2015)
Переглядів: 269
Всього коментарів: 0