Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_5_Економічні науки

СПЕЦИФІКА ОЦІНКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ ЦІЛЬОВИХ ГРУП СПОЖИВАЧІВ

Сидорук Світлана

к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу

Циганюк Наталя

к.е.н., старший викладач кафедри економіки підприємства

Луцький національний технічний університет

м. Луцьк

 

СПЕЦИФІКА ОЦІНКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ ЦІЛЬОВИХ ГРУП СПОЖИВАЧІВ

 

Соціально-економічний розвиток регіонів визначається критеріями територіальної організації, важливе місце при цьому відводиться готельній індустрії. Аналіз сучасного стану розвитку регіонального ринку готельних послуг свідчить, що існує суттєва відмінність у розміщенні готельних об’єктів в регіональному аспекті стосовно споживачів готельних послуг. Від місця розташування готельних закладів залежать затрати часу споживачів на отримання готельної послуги, а отже й їх бажання відвідувати той чи інший готельний заклад в регіоні, що в свою чергу обумовлює рівень рентабельності їх діяльності. Територіальне розміщення готельних закладів є поширеними та актуальними в наш час, і має індивідуальний характер.

Пропонуємо розрахувати доступність готельних закладів для туристів за такою формулою:

                                                     (1)

де  – доступність готельних закладів для туристів ;

 – середня відстань від готельного закладу до місць зосередження туристичних центрів;

 – площа території дослідження;

 – кількість готельних закладів, які аналізувалися в процесі дослідження.

Доступність готельних закладів для транзитників

Доступність готельних закладів транзитниками відображається через відстань між:

- готелем і основною транспортною автомагістраллю;

- місцем пріоритетного розміщення готельного закладу на автомагістралі відносно типу магістралі, транспортного вузла, заправки, закладу харчування).

Поле транзитної доступності обмежене транспортними шляхами. Транспортну доступність краще визначати із урахуванням якості дорожнього покриття та типу дороги. (табл. 1).

Таблиця 1

Значення локальних підвищувальних коефіцієнтів Kа *; **

Номенклатура автошляхів згідно

з легендою топографічної карти масштабом 1:200000

Значення підвищувального

коефіцієнту Ka

Автомагістралі

1

Автошляхи з удосконаленим покриттям

2

Автошляхи з покриттям

3,5

Грунтові дороги

5

Польові, лісові дороги і просіки

6,5

* сформовано автором

** Наявні автошляхи також порівнювалися із картою автошляхів масштабом 1:250000

 

Отже, транзитна доступність готельного закладу визначається як відносний показник транзитної доступності регіону. У випадку, коли лише один населений пункт тяжіє до об’єкта, то його транзитна доступність прирівнюється до транзитної доступності цього регіону. Якщо населені пункти знаходяться в межах об’єкта, то транзитна доступність визначається з врахуванням, як і зовнішнього контуру, так і населених пунктів усередині об’єкта.

Розрахуємо доступність готельних закладів для транзитників (враховуючи коефіцієнт автодороги з різними варіантами покриття):

                                               (2)

де  – доступність готельних закладів для транзитників;

 – середня відстань від готельного закладу до транспортної автомагістралі;

 – площа території дослідження;

 – коефіцієнт автодорожнього покриття;

 – кількість готельних закладів, які аналізувалися в процесі дослідження.

Доступність готельних закладів для бізнесменів:

                                                       (3)

де  – доступність готельних закладів для бізнесменів;

 – середня відстань від готельного закладу до місць зосередження ділових центрів, підприємств, місць проведення бізнес-заходів, виставок;

 – площа території дослідження;

 – кількість готельних закладів, які аналізувалися в процесі дослідження.

Доступність готельних закладів для бізнесменів передбачає проведення наукових конференцій, виставкових, бізнес-заходів.

Практичне значення розрахунку радіуса доступності готельних закладів, передбачає подолання диспропорції у темпах і масштабах розвитку різних видів доступності готельних закладів для споживачів готельних послуг, а також сприяє розробці та прорахуванні доцільності розташування готельних закладів в регіоні. Зважаючи на проведені аналітичні дослідження, можна зробити висновок про значну неоднорідність територіальної організації готельних послуг, що вимагає розробки критеріїв оцінки територіальної організації готельних послуг залежно від цільових груп споживачів готельних послуг.

 

Література

1.Cидорук С.В. Розвиток регіональних ринків готельних послуг: Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. ек наук за спец.08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка/ С.В.Сидорук. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2013р. – 119 с.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 442
Всього коментарів: 0