Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_5_Економічні науки

РОЛЬ ГРОШЕЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Козленко Антоніна

студентка

Корж М.А.

старший викладач

Національний університет ДПС України

м. Ірпінь

 

РОЛЬ ГРОШЕЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

 

Роль грошей тісно пов'язана з їх функціями. Якщо функція грошей - це їх конкретна "робота" щодо обслуговування руху вартості на певному етапі процесу відтворення, то роль грошей - кінцевий результат цієї "роботи", її наслідок для суспільства.

Серед науковців ,які розглядали роль грошей можна виділити - Дж. М. Кейнс, Л. Мізес, Т. Грехем,Ф. Візер,  і т.д.  Науковці зосереджують увагу переважно на проблемі та ролі грошей в економіці .

Гроші забезпечують життєдіяльність суб’єктів держави, огортаючи всі клітини системи виробничих відносин.

 Особливого значення вивчення грошей набуває для розуміння функціонування ринкової системи економіки. Оскільки Україна йде до ринкової економіки сучасного типу, регулююча економічна роль держави достатньо велика, то гроші, грошовий обіг є головними інструментами в механізмі державного регулювання, який веде до економічного і соціального прогресу.

Найсприятливіші умови для реалізації ролі грошей у розширеному відтворенні були створені за капіталізму, коли товар став загальною формою продуктів виробництва, а економічні відносини в суспільстві були переведені на еквівалентні, ринкові засади. Особливе значення мало те, що сама робоча сила стала товаром, об'єктом купівлі-продажу за гроші [1,c.45].

Завдяки поширенню грошових відносин на всі фактори суспільного виробництва - засоби праці, предмети праці і робочу силу - просте товарне виробництво перетворилось у капіталістичне, а самі гроші набули принципово нової якості - стали носієм капіталу, відкрили можливість кожному, хто має вільну вартість, легко і швидко її капіталізувати.

Насамперед грошового виразу у формі прибутку набула мета капіталістичного виробництва. Це дало можливість зняти усілякі обмеження з його розвитку, оскільки нагромадження грошей (прибутку) не має будь-яких внутрішніх обмежень, нагромаджувати їх можна нескінченно.

Аналіз впливу грошей на розвиток капіталістичного виробництва дає можливість виділити два аспекти їх ролі у розвитку економіки: якісний і кількісний.

Якісні аспекти ролі грошей проявляються в тому, що їх наявність створює грошове середовище, в якому функціонують економічні процеси, позитивно впливає на суспільне виробництва. Такий вплив проявляється за наступних обставин:

а) розширюють фізичні межі обсягу виробництва за особистої потреби виробників. Виробляти можна стільки, скільки вдасться продати;

б) замість натурального обміну відбувається реалізація виробленої продукції за гроші. Це значно спрощує, прискорює і здешевлює доведення товарів до споживачів;

в)  завдяки грошам механізм ринку стає могутнім важелем економічного прогресу [2,c.77]. 

Кількісний аспект ролі грошей у розвитку економіки реалізується шляхом зміни кількості грошей в обігу. Це дозволяє активно впливати на економічні процеси, зокрема на діяльність виробників і споживачів та їх поведінку на ринку. Змінюючи масу грошей в обігу, центральні банки, що діють від імені урядів своїх країн, регулюють платоспроможний попит та функціонування таких економічних важелів, як ціни, відсотки, валютний курс, курс цінних паперів тощо. Цим забезпечується вплив на такі економічні процеси, як інвестиції, зростання виробництва, рівень зайнятості, розвиток експорту й імпорту з їх збалансованість тощо.

Досить помітна роль грошей в розвитку економіки України. Українська валюта (гривня) перетворилася у загальний еквівалент. Кожен, хто має гроші, може вільно купити будь-який товар на ринку. Це підвищило зацікавленість більше заробляти грошей і економніше їх витрачати. Гроші можна легко капіталізувати, вклавши їх у цінні папери та банківські депозити [3,c.145].

Отже, зважаючи на вищезазначене, можна дійти висновку, що,гроші є важливим елементом в ринковій економіці. Завдяки ним обмін між виробниками набув зручної і ефективної форми купівлі-продажу, перетворився в ринок, а ринок в загальну форму  відносин. Не випадково гроші називають ''мовою ринку'', а грошові потоки кровоносною системою ринку. Гроші - специфічний товар, який виконує роль загального еквіваленту. Роль грошей підвищується в міру розвитку товарного виробництва і навпаки. У ранніх економічних формаціях роль грошей не була значною. Вона зводилася до опосередковування товарного обороту та обліку панівних процесів. Разом з тим прийнятність використання грошей в ролі міри вартості, засобу обігу і особливо засобу накопичення залежить від стійкості грошей. Гроші - це насамперед загальний еквівалент, який приймається усіма в обмін на будь-які послуги і товари. 

 

Література

  1. Макконнелл К.Р., Брю С. Макроекономіка (аналітична економія). - Львів: Просвіта, 1997-с.45.
  2.  Сало І.В. Фінансово-кредитна система України иа перспективи її розвитку. - К., 1995-с.77.
  3.  Тувакова Н.В. Історичний досвід України у творенні національної грошової одиниці. - К., 1997-с.145.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 2258
Всього коментарів: 0