Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_5_Економічні науки

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ОНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СЕКТОРУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Бушуєва Інна

к.фарм.н., доцент

Запорізький державний медичний університет

м. Запоріжжя

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ОНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СЕКТОРУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

Впровадження прогресивних питань в Концепцію економічного розвитку галузі ветеринарної фармації завжди було в центрі уваги як науковців, так і практичних фахівців. Про це неодноразово згадувалося в статтях Вербицького П.І., Коцюмбаса І.Я., Косенко Ю.М., Гаврилюк О.Г. та ін.. Ще з 2006 року рішення цієї проблеми було нагальним. Разом з фахівцями ДНДКІ нами розроблялися і впроваджувалися в практику завдання Концепції, як програмного документу, який би спрямовував галузь на організацію стабільної діяльності сектору ветеринарної фармації та забезпечував рівень якості та ефективності фармакотерапії і профілактики захворювань різних видів тварин. Положення Концепції реалізуються у наступних напрямках: доступність ліків - рівний доступ споживачі (господарств і власників тварин)в до якісних ветеринарних лікарських засобів, як у фізичному, так і економічному аспектах; якість ліків - у плані їх розробки за встановленими стандартами, доведення методами доказової медицини їх ефективності, безпечності та стабільності цих властивостей під час виробництва, реалізації та застосування; раціонального використання ліків - створення умов, при яких призначення та споживання ліків здійснювалося б виключно за принципами клінічної доцільності та економічної раціональності; формування менеджменту у фармацевтичному секторі, адекватного трансформації суспільства, який забезпечить розвиток прозорої системи його функціонування, поліпшення інформаційного забезпечення щодо функціонування галузі ветеринарної фармації; реформування системи наукового забезпечення та освіти фахівців, адекватної потребам галузі та сучасного стану реформування суспільства; створення системи доведення інформації про лікарські засоби до медичних, фармацевтичних працівників та пацієнта, що є важливим фактором лікарської допомоги, зокрема втілення елементарних знань про лікарські засоби серед населення та протистояння агресивній рекламі.

Основні завдання ветеринарної фармації полягають в опрацюванні законодавства, яке стосується розробки, виробництва, доклінічних та клінічних випробувань, дистрибуції ветеринарних препаратів, дослідження фармакокінетичних та фармакодинамічних параметрів, визначення залишкових кількостей або їх метаболітів у продуктах тваринного походження, моніторингу побічних реакцій, які виникають у процесі застосування ветеринарних препаратів з метою досягнення безпеки для тварин, контролю якості ветеринарних лікарських засобів у відповідності до вимог GMP, GCP? GLP. Курс України на інтеграцію в ЄС потребує переходу галузі ветеринарної фармації на європейський та світовий рівні та світові стандарти якості. Тому, існуючі положення діючої Концепції вимагають змін, оновлення та удосконалення з урахуванням сучасних вимог ринку [1-3].

Формами реалізації даного документу повинні стати: участь у заходах, спрямованих на формування національної правової доктрини з питань ветеринарної фармації; підготовка наукових проектів досліджень та участь у міжнародних науково-дослідних програмах; проведення анкетувань, опитувань, узагальнень з проблем ветеринарної медицини та фармації; сприяння науковим, освітнім та іншим заходам щодо належної організації діяльності в сфері розвитку ветеринарної фармації; залучення молодих вчених до наукових розробок у сфері розвитку ветеринарної фармації; організація та проведення науково-практичних конференцій, круглих столів та інших просвітницьких заходів у сфері з питань гармонізації розвитку ветеринарної фармації; співробітництво з міжнародними урядовими та громадськими неурядовими організаціями в сфері ветеринарної фармації; видання збірок наукових праць, монографій, курсів лекцій, підручників, словників, науково-методичних комплексів з проблем гармонізації ветеринарної фармації.

 

Література

  1. Крикавський Є. Основні концепції економічного розвитку галузі етеринарної фармації України / Є. Крикавський, П. Вербицький, О. Гаврилюк //  Економіка України.  -  2007.  -  № 10. С. 59-70.
  2. Настанова  42-3.1:2004 «Настанова з якості. Лікарські засоби. Фармацевтична розробка / М. Ляпунов, В. Георгієвський, О. Безугла та ін. – Київ, МОЗ України, 2004.- 15 с.
  3. Полова Ж.Н. Нормативні аспекти ветеринарної фармації  / Ж.Н. Полова. Фармацевтичний часопис.- 2014.- №2, С. 118-122.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 349
Всього коментарів: 0