Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_5_Економічні науки

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Малютіна Вікторія

магістр

Миколаївський національний аграрний університет

м. Миколаїв

 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

 

В останні роки все більше і більше уваги приділяється впливу
організаційної культури на ефективність діяльності підприємства: менеджери намагаються зрозуміти, які зміни можуть бути проведені в організаційній діяльності за допомогою організаційної культури. Існуючі дослідження показують, що організаційна культура є важливим ресурсом для підвищення організаційної результативності.

Ефективне функціонування будь-якого підприємства можливе у разі наявності в організації сильної й гнучкої організаційної культури, основними цінностями якої є постійне навчання, розвиток, самовдосконалення, орієнтація на кращу практику інших суб’єктів господарювання, готовність до обміну власними досягненнями, високий рівень терпимості до змін. Закон ефективності організаційної культури говорить про необхідність виконання двох умов. Перша полягає в чіткому визначенні цілей організації й строгому підпорядковуванні всієї діяльності організації цим цілям. Друга — у монолітності всіх складових організаційної культури. Виконання цих двох умов залежить від рівня розвитку персоналу організації й можливостей його задовольняти вимогам, які висувають умови функціонування організації [1].

Останні дослідження свідчать, що організація перевершує своїх конкурентів за умови, якщо:

1) її культура підкреслює клієнтів, інвесторів і співробітників;

2) її культура відповідає середовищу, у якому вона функціонує, та адаптується до змін.

Визнання вагомим і цінним участь персоналу у розробці і реалізації цілей і політики підприємства, заохочення активності працівників за допомогою різноманітних методів матеріальної і нематеріальної мотивації, зокрема, організаційної, економічної, адміністративної, соц­іальної, морально-психологічної підтримки, - саме такими мають бути цільові орієнтири організац­ійної культури сучасного підприємства. Проте дослідження стану організаційної культури на вітчизняних підприємствах не підтверд­жує урахування зазначених світових тенденцій у практичній діяльності[2].

Слід зазначити, що потенціал організаційної культури зумовлює ефективність та конкурентоспроможність підприємства тільки за умов практичної реалізації системи наступних заходів: забезпечення прозорості та своєчасності інформації; визначення філософії товариства; роз’яснення та усвідомлення значущості культурних та моральних цінностей робітниками; залучення працівників до прийняття рішень; формування програми культурної адаптації персоналу; формування системи заохочення ротації, навчання, підвищення кваліфікації працівників; формування позитивного іміджу організації як у суспільстві, так і серед персоналу; формування системи заохочення творчої діяльності.

Удосконалення організаційної культури, перетворення її в потужний потенціал, що спонукує й поєднує всі починання, може стати одним з важелів підвищення ефективності функціонування підприємств [3].

Розвиток організаційної культури здійснюється через наступні напрямки:

1. Підбір працівників. Наймання людей з відповідними знаннями, навиками і здібностями, а також з психологічним нахилами до успішного виконання певної роботи. Остаточний вибір кандидата залежить від суб’єктивної інтуїтивної оцінки того, хто приймає рішення.

2. Дії вищого керівництва. Особливо цінності керівництва, норми поведінки і оцінки, які сприймаються всією організацією чинять значний вплив на культуру.

3. Соціалізація. Представляє собою процес адаптації нових членів в організації, сприйняття її культури;

4. Реакції керівників на критичні ситуації та організаційні кризи. В залежності від глибини та розмаху може проявлятися в посиленні існуючої культури або в введенні нових цінностей і норм, що в певній мірі змінює її;

5. Моделювання ролей, навчання та тренінгів. Навчання підлеглих дозволяє їм засвоїти порядок виконання ролей, які сприяють підтриманню організаційної культури;

6. Організаційні символи та обряди. Багато вірувань та цінностей, що покладені в основу культури організації знаходять відображення не тільки в легендах, але й різних ритуалах, обрядах, традиціях [4].

Отже, завдяки ефективно діючій організаційній культурі підприємства зможуть перебудовувати свою як внутрішню, так і зовнішню політику, що допоможе їм ефективно реагувати на будь-які прояви ринкового середовища, бути лідером на ринку, мати високу конкурентоспроможність.

 

Література

1. Овчаренко М.І. Підходи до визначення характеристик елементів корпоративної культури / М.І. Овчаренко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». — 2011. — Вип. 5 (2). — С. 47—52.

 2. Слабко Я.Я. Процес формування та розвитку організаційної культури промислового підприємства: соціологічний аспект / Я.Я. Слабко // Грані: Соціологія. – 2009. — №6 (68). – С. 127 – 131.

 3. Савчук Л. Розвиток організаційної культури в Україні / Л. Савчук // Персонал. – 2012. – №5. – С.86-89.

4.Гэлэгер Р. Душа организации. Как создать успешную корпоративную культуру / Р. Гэлэгер. М.: Добрая книга, 2006. — С. 18.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 1395
Всього коментарів: 0