Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_5_Економічні науки

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

Чухліб Алла

к.е.н., доцент

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

м. Київ

 

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

 

Зерновий підкомплекс є найважливішою складовою агропромислового комплексу і визначає рівень розвитку всього аграрного сектора економіки України. Зернові — стратегічні сільськогосподарські культури, що становлять основу продовольчої безпеки країни.

Дослідженню проблем формування та функціонування експортного потенціалу зернових присвячені праці багатьох вчених, зокрема Андрійчука В.Г., Бойка С.М, Власова В.І., Гайдуцького А.П., Губенка В.І., Кваші С.М., Саблука П.Т., Худолій Л.М., Шпичака О.М., Юхновського О.І. та інших науковців. Проте ще багато питань потребують подальшого дослідження.

У структурі виробництва продукції рослинництва зерновий підкомплекс займає 33,1 %. Розвиток виробництва зернових культур характеризує динаміка показників обсягів валового збору, врожайності та якості зернових, посівних площ під зернові культури та їх структури.

В Україні зернові культури вирощують в усіх природно-кліматичних зонах, проте з урахуванням регіональних ґрунтово-кліматичних умов та біологічних особливостей окремих зернових культур сформувалась певна зональна структура їх виробництва. Так, в степовій зоні їх зосереджено близько 45%, у Лісостепу- майже 41%, на Поліссі – 13,5%, в Карпатах – 1,5%.

За період 2007-2013 рр. спостерігається тенденція до нарощування обсягів виробництва та експорту зерна. В 2013 р. валовий збір зернових культур досягнув рекордного, за всі роки незалежності України, рівня - 63 млн. т. (табл.1). В 2013 р. порівняно з 2009 р. урожайність зернових культур підвищилась на 9,9 ц/га, або на 33,9%, що призвело до збільшення обсягів виробництва на 37%. В структурі виробництва зернових найбільшу частку займають кукурудза та пшениця, відповідно, 49,1% і 35,3% [3].

Таблиця 1

Динаміка і структура виробництва зернових культур в Україні

Роки

Зернові культури- всього

У тому числі

 

Пшениця

Ячмінь

Кукурудза

 

тис.т

% до всього

тис.т

% до всього

тис.т

% до всього

 

тис.т

%

 

2007

29295

100

13938

47,6

5981

20,4

7421

25,3

 

2008

53290

100

25885

48,6

12612

23,7

11447

21,5

 

2009

46028

100

20886

45,4

11833

25,7

10486

22,8

 

2010

39271

100

16851

42,9

8485

21,6

11953

30,4

 

2011

56747

100

22324

39,3

9098

16,3

22838

40,2

 

2012

46216

100

15763

34,1

6936

15,0

20961

45,4

 

2013

63051

100

22279

35,3

7562

12,0

30950

49,1

 

 

За показниками обсягу валового збору зернових культур ґрунтуються висновки щодо підвищення рівня формування пропозиції на міжнародному ринку зернових. За експортом зернових у 2013/2014 МР Україна увійшла до трійки найбільших світових експортерів, пропустивши вперед США (72,3 млн. т) та ЄС (38,5 млн. т) [2].

Таблиця 2

Експорт зерна за 2009/2010 — 2013/2014 МР, млн. т

 

Продукція

Маркетинговий рік

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Зерно, всього

20,957

12,158

21,565

22,844

32,122

Пшениця

9,157

4,166

5,254

6,871

9,256

Ячмінь

6,232

2,791

2,463

2,132

2,444

Кукурудза

5,348

5,087

13,684

13,600

20,061

Джерело: Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»

 

Динаміка експорту основних видів зернових за 2009/2010-2013/2014 МР має явну тенденцію збільшення тих культур, які користуються підвищеннями попитом на світовому ринку: кукурудзи - в 3,75 разів, пшениці — на 1,1% (табл. 2). За останнє десятиріччя експорт зерна із країни виріс на 77%.

В структурі експорту зернових, найбільшу частку 62% з обсягом у 20,1 млн. т склала кукурудза, майже третину – 29%, з обсягом у 9,4 млн. т склала пшениця. Таким чином, кукурудза і пшениця разом забезпечили 91% експорту зернових України. Ячмінь, з обсягом у 2,4 млн. т зайняв майже 8%, інші зернові склали ненабагато більше 1%.

Для виявлення загальної тенденції розвитку експорту зернових в цілому, а також її характеру, використовуємо аналітичне вирівнювання ряду динаміки способом найменших квадратів. Вивчення основних тенденцій розвитку експорту зернових дає змогу вчасно виявити зміни у процесі виробництва й торгівлі експортованою продукцією.  

За результатами розрахунків рівняння треду має вигляд:

yt = 21,93 +3,3t

За рівнянням тренду визначено прогноз експорту зернових на 2014/2015 МР, який становитиме 31,8 млн.т.

 В умовах загрози світової продовольчої кризи, зростання попиту на біопаливо, відсутності можливостей розширювати посівні площі та нарощувати продуктивність сільського господарства в основних аграрних країнах, перед Україною відкриваються перспективи підвищити свої позиції на світовому ринку зерна і зробити вагомий внесок у подолання світової продовольчої кризи.

 

Література

1. Агрочарт - Цены. Торговля. Балансы. Статистика. Новости. Прогнозы. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agrochart.com

2. Аналіз ринку зернових [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrselko.com/uploads/media/Ukrselko_Grain_Market_Analysis_120918.pdf

3. Державний комітет статистики України. Статистичний щорічник України за 2013 рік [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 1335
Всього коментарів: 0