Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_2_Біологічні науки

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Валерко Руслана

к.с.-г.н., доцент кафедри охорони довкіллі

та збалансованого природокористування

Бодрацький Сергій

Житомирський національний агроекологічний університет

м. Житомир

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Сучасний стан екологічної безпеки України характеризується надмірним використанням життєзабезпечувальних природних ресурсів, значним техногенним забрудненням основних екологічних систем і виснаженням їх відновлювальних можливостей, зниженням родючості сільськогосподарських угідь, критичним скороченням площі лісів, надзвичайною зарегульованістю річкової мережі, а також масштабами наслідків Чорнобильської катастрофи [1]. Не виключенням у цьому сенсі є й Житомирська область.

Від інших областей Житомирську область відрізняє висока міра переважання природних небезпек над техногенними, і те, що вона серйозно постраждала від найбільшої техногенної катастрофи в історії людства – аварії на Чорнобильській АЕС в 1986 році.

Найбільш небезпечними з природних загроз в межах області є прояви надзвичайних ситуацій пов'язаних із гідрометеорологічними загрозами, підтопленнями, зсувами та повенями. Виділяється область в Україні однією з найбільших площею підтоплення території – 67,3% загальної площі регіону. Серед інших видів природних загроз в межах району гострі пов'язані з можливістю поширення небезпечних інфекційних хвороб людей та тварин, лісових пожеж.

Серед техногенних загроз найбільшу небезпеку для території та населення області становить хімічна та пожежо-, вибухонебезпека [3]. У регіоні склалась складна ситуація з станом дамб та інших гідродинамічних споруд, аварійним станом будівель, об'єктів водоканалізаційного господарства, енергетики, зношеністю обладнання на ОПН [2].

Традиційно про стан природно-техногенної безпеки яскраво свідчать статистичні дані щодо виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Розподіл надзвичайних ситуацій, що сталися на території Житомирської області

 

Протягом досліджуваного періоду серед надзвичайних ситуацій природного характеру найбільшу небезпеку становили природні пожежі та надзвичайні ситуації медико-біологічного характеру.

Серед надзвичайних ситуацій техногенного характеру найбільшу небезпеку становили надзвичайні ситуації внаслідок пожеж, вибухів у тому числі в будівлях або спорудах житлового призначення.

Для оцінки ризику антропогенного впливу на безпеку людини та довкілля, з одного боку, пропонується велика кількість показників, що ускладнює їх вибір, а з іншого – ці показники спрямовані на ідентифікацію зон екологічного лиха з урахуванням соціальних та економічних чинників, що ускладнює їхнє практичне використання.

Найбільш прийнятними показниками для аналізу структури середньорічних збитків внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру є середній індивідуальний ризик смертності в рік у надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру для населення певного регіону.

Індивідуальний ризик смертності трактують як імовірність зазнати певного шкідливого впливу під час діяльності людини, який може бути як миттєвим (вибух, пожежа), так і постійним (несприятливий стан навколишнього середовища).

Таблиця 1

Індивідуальний ризик загибелі внаслідок надзвичайних ситуацій у Житомирській області

Рік

2010

2011

2012

2013

Кількість загиблих від надзвичайних ситуацій

16

7

9

4

Індивідуальний ризик смерті

0,012

0,005

0,007

0,003

 

У результаті проведення розрахунків ризику життю і здоров’ю людини від надзвичайних ситуацій встановлено, що найбільший рівень індивідуального ризику загибелі у регіоні зафіксовано у 2010 році. Проте зберігається тенденція до його зниження, і у 2013 році його значення встановлено на рівні 0,003.

 

Література

  1. Іванюта С. Аналіз стану еколого-техногенної безпеки інженерної інфраструктури міст і селищ. Аналітична записка / С. Іванюта, О. Мартюшева - [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/831.
  2. Олійник Я.Б. Природно-техногенна безпека Житомирської області / Я.Б. Олійник, А.Л. Мельничук, О.Ю. Кононенко // Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся і суміжних територій (до 25-ти річчя аварії на ЧАЕС) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 26-28 квітня 2011 року. – Ніжин, 2011. – С. 50-53.
  3. Офіційний інформаційний портал Державної служби України з надзвичайних ситуацій : Режим доступу : http://www.mns.gov.ua.
Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 928
Всього коментарів: 0