Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ СОЇ З РІЗНИМ ВЕГЕТАЦІЙНИМ ПЕРІОДОМ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

Молдован Віктор

к.с.-г.н., с.н.с. завідувач відділу насінництва

та насіннєзнавства сільськогосподарських культур

Молдован Жанна

к.с.-г.н., завідувач лабораторії польових

 кормових культур, сіножатей і пасовищ

Собчук Світлана

молодший науковий співробітник

Хмельницька ДСГДС ІКСГП НААН

с. Самчики, Хмельницька обл.

 

Вплив строків сівби та норм висіву на урожайність сортів сої з різним вегетаційним періодом в умовах Лісостепу західного

 

Соя – одна з небагатьох сільськогосподарських культур, що мають здатність формувати високий урожай насіння за різних строків сівби, норм висіву завдяки широкому діапазону зміни величини елементів структури. Протягом вегетаційного періоду в процесі росту і розвитку рослин сої, сорти з різним вегетаційним періодом по-різному реагують на умови навколишнього середовища, зміну температурного режиму, вологозабезпечення і, як наслідок, все це впливає на біометричні показники та продуктивність [1-4]. Тому основним завданням наших досліджень було вивчення формування продуктивності сортів сої з різним вегетаційним періодом (КиВін, Монада, Омега Вінницька) залежно від строків сівби та норм висіву.

Узагальнення  результатів чотирирічних (2011-2014 рр.) досліджень показало,  що досліджувані нами чинники – строки сівби та норми висіву мали значний вплив на формування урожайності насіння сої сортів з різним вегетаційним періодом. Зокрема, зміщення строків сівби у ІІІ декаду квітня призводило до незначного (0,01-0,07 т/га) зменшення урожайності насіння сої сорту Кивін порівняно із традиційними для зони строками сівби, тоді як за сівби у ІІ декаді травня зменшення урожаю склало 0,34-0,47 т/га або 13,3-16,8%. За всіх строків сівби збільшення норми висіву позитивно впливало на формування показників урожайності. Зокрема, збільшення норми висіву до 800 тис. схожих насінин на 1 га забезпечило зростання врожайності на 0,14-0,23 т/га або 6,3-9,0%, до 900 тис. схожих  насінин на 1 га -  на 0,16-0,36 т/га або 7,2-13,4%. Максимальний урожай (2,85 т/га) насіння сої сорту Кивін  в середньому за роки  досліджень забезпечив посів сої в І декаду травня з нормою висіву 900 тисяч схожих насінин на 1 га.

Урожайність насіння сої сорту Омега Вінницька в середньому за чотири роки досліджень становила 2,27-2,99 т/га залежно від строків сівби та норм висіву. Нами встановлено, що за сівби у ІІІ декаді квітня показники врожайності насіння були на рівні контрольного варіанту (І декада травня).  Істотне зменшення врожайності (0,49-0,52 т/га або 17,8-18,0%)  відбувалося за сівби сої у другій декаді травня.      По-різному реагували рослини сої на збільшення норми висіву насіння. Безумовно, збільшення норми висіву забезпечувало зростання врожайності на 0,10-0,23 т/га або 3,6-8,3% залежно від строків сівби. Вищі прирости врожаю від збільшення норми висіву отримали за сівби сої у І декаді травня, найменші – за сівби сої у ІІ декаді травня.

Таким чином, максимальний урожай (2,97 та 2,98 т/га) насіння сої сорту Омега Вінницька забезпечили ранні строки сівби (ІІІ декада квітня, І декада травня) з нормою висіву 900 тис. схожих насінин на 1 га.

Найвищу урожайність насіння (2,67- 3,26 т/га) в середньому за чотири роки досліджень  сформував  сорт сої Монада. Встановлено, що зміщення строків сівби у ІІІ декаду квітня забезпечило   зростання врожайності насіння на 0,05-0,11 т/га порівняно з традиційними для області строками.  Сівба сої у більш пізні строки (ІІ декада травня) призводила до істотного (0,37-0,39 т/га або 12,2-12,7%) зменшення врожайності порівняно до контролю.

Аналізуючи вплив норми висіву на формування показників урожайності відмічено, що максимальні (0,12-0,17 т/га або 4,5-5,5%) прирости врожаю за всіх строків сівби отримали при збільшенні норми висіву до 800 тис. схожих насінин на 1 га. Подальше збільшення норми висіву насіння до 900 тис. схожих насінин на 1 га забезпечило істотний (0,10 т/га або 3,23 %) приріст урожаю насіння тільки за сівби у ІІІ декаді квітня, за решти строків сівби  прирости врожаю порівняно до контролю були в межах статистичної похибки. Максимальні показники врожайності (3,26 т/га) насіння сої сорту Монада отримали за сівби в ІІІ декаді квітня з нормою висіву 800 тис. схожих насінин на  1 га.

Таким чином, за результатами проведених досліджень можна стверджувати, що підвищувати показники урожайності насіння сої можна за рахунок зміщення строків сівби у більш ранні та регулювання густоти стояння рослин з урахуванням генотипової реакції сортів на загущеність посівів.

 

Література

1. Колісник С.І. Основні технологічні прийоми вирощування сої на насіння/ С.І. Колісник // Корми і кормо виробництво.-2012.-Вип. 71.-С.41-48.

2.  Бахмат О.М. Вплив агротехнічних заходів на продуктивність сої в умовах західного регіону України / О.М. Бахмат, О.С. Чинчик // Корми і кормо виробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 103-108.

3. Іванюк С.В. Формування сортових ресурсів сої відповідно до біокліматичного потенціалу регіону вирощування / С.В. Іванюк // Корми і кормовиробництво. – 2012. – Вип. 71. – С. 34-40.

4. Панасюк Р.М. Вплив норм висіву на формування симбіотичної та зернової продуктивності сортів сої в умовах західного Лісостепу України / Р.М. Панасюк, В.В. Лихочвор, О.В. Панасюк // Корми і кормо виробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 113-120.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 4497
Всього коментарів: 0