Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ВПЛИВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ ГОРОХУ

Наконечний Володимир

молодший науковий співробітник

Гуменний Михайло

молодший науковий співробітник

Гильчук Валентина

науковий співробітник

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

м. Вінниця

 

ВПЛИВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ ГОРОХУ

 

Горох одна з основних зернобобових культур. Вирощують культуру для продовольчих та кормових цілей. Його зерно має високі як харчові так і кормові якості, білок культури добре збалансований амінокислотами, одна кормова одиниця містить від 170 до 190 г перетравного протеїну, що в 2-3 рази перевищує по поживності овес, ячмінь, кукурудзу. В оптимальних умовах вирощування, за умови дотримання всіх агротехнічних і захисних заходів урожайність зерна становить 4,0 т/га і більше [1].

Горох має важливе значення для сільськогосподарського виробництва. Зважаючи на біологічні особливості він може вирощуватися в усіх регіонах України і перевищує за врожайністю інші зернові бобові культури. Важливою особливістю рослин гороху є здатність вступати у симбіотичні взаємовідносини з бульбочковими бактеріями виду Rhizobium leguminosarum і шляхом біологічної азотфіксації засвоювати з атмосфери за вегетаційний період від 80 до 150 кг/га молекулярного азоту. Вирощування гороху, завдяки біологічній фіксації азоту із повітря і позитивній фіто санітарній дії, є важливим фактором біологізації землеробства [2, 3].

Мета досліджень полягала розробити високоприбуткову енергоощадну технологію вирощування гороху.

Дослідження проводились у стаціонарному досліді. Схема подана в таблиці. Повторність в досліді – чотириразова. Площа облікової ділянки 25 м2. Посів проводили сортом Царевич. В дослідженні було застосоване дворазове позакореневе внесення макро- і мікродобрив Росток наступних марок – Росток Плодоношення 4 л/га + сечовина 11 кг/га та Росток Бобові 4 л/га + сечовина 11 кг/га в фази гілкування і цвітіння – утворення бобів. Бактеріальні добрива склад:  Ризоторфін (бульбочкові бактерії), Bacillus subtilis ІМВВ -7023. Погодні умови років дослідження позитивно впливали на продуктивність гороху.

Застосування органо-мінеральної системи удобрення, що передбачає внесення мінеральних добрив нормою N45P30K45 на фоні побічної продукції попередника, інокуляцію насіння азотфіксуючими і фосформобілізивними бактеріями та дворазове позакореневе підживлення мікродобривом Росток з 5% в.р. сечовини забезпечує урожайність насіння гороху на рівні 4,21 т/га, що на 2,25 т/га чи 114,8% більше контрольного варіанту. За умов застосування даної системи удобрення вміст сирого протеїну в зерні гороху збільшився на 3,6% і становив 23,3% (табл.).

Таблиця 1

Урожайність та вміст сирого протеїну в зерні гороху сорту Царевич залежно від системи удобрення, 2011-2013 рр.

Система удобрення

Урожайність,т/га

Вміст сирого протеїну,%

1. Контроль (без добрив)

1,96

19,7

2. Побічна продукція

2,15

19,9

3. Побічна продукція + інокуляція (азотфіксуючі і фосформобілізивні бактерії) + мікродобрива Росток (дворазове позакореневе внесення)

2,78

21,3

4. Побічна продукція + N20Р10К20 + інокуляція + мікродобрива Росток

3,47

22,3

5. Побічна продукція + N30Р20К30+ інокуляція + мікродобрива Росток

3,86

22,9

6. Побічна продукція +  N45Р30К45+ інокуляція + мікродобрива Росток.

4,21

23,3

 

Зменшення норми мінеральних добрив до N20Р10К20 призводить до зниження рівня урожайності на 0,74 т/га. Але проведення інокуляції насіння гороху та позакореневого підживлення мікродобривами дає можливість збільшити урожайність зерна на 0,82 т/га та вміст сирого протеїну - на 1,6% порівняно з контрольним варіантом.

Отже в результаті досліджень розроблено інтенсивну модель енергоощадної технології вирощування гороху, яка передбачає інтегровану систему захисту рослин, внесення мінеральних добрив в нормі N45P30K45 на фоні побічної продукції попередника, інокуляцію насіння азотфіксуючими і фосформобілізивними бактеріями та дворазове позакореневе підживлення макро- і мікродобрив Росток із 5% в.р. сечовини, що забезпечує врожайність насіння на рівні 4,2 т/га, виробничі витрати 5,6 тис.грн./га забезпечуючи прибуток 4,1 тис.грн./га за рентабельності вирощування 73%.

 

Література

1. Гоменюк М. О. Особливості захисту гороху від кореневих гнилей. / М. О. Гоменюк // Основні результати наукових досліджень ВДСГДС за 2000-2004 роки. - Вінниця, 2004.- 32-34 с.

2. Хамоков Х. А. Агробиологические аспекты реализации потенциальной активности бобоворизобиальной системы зернобобовых культур в предгорьях Северного Кавказа./ Х. А. Хамоков // Дис. д-ра с.-х. наук. - 06.01.09.- растениеводство, Нальчик, 2009. – 388 с.

3. Камінський В. Ф. Вплив погодних умов та системи удобрення на формування продуктивності сортів гороху / В. Ф. Камінський, С. П. Дворецька, Т. П. Костина // Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН» випуск 3-4, К.: 2012.- 82-90 с.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 1092
Всього коментарів: 0