Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЬОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА ВІДМІННІСТЬ, ОДНОРІДНІСТЬ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ КУЛЬТУР БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ: ...

Курочка Надія

науковий співробітник

Шпак Зоя

старший науковий співробітник

Носуля Аліна

науковий співробітник

Український інститут експертизи сортів рослин

м. Київ

 

ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЬОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА ВІДМІННІСТЬ, ОДНОРІДНІСТЬ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ КУЛЬТУР БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ: ЕСПАРЦЕТ, ГРЯСТИЦЯ ЗБІРНА, ТИМОФІЇВКА ЛУЧНА ТА КОСТРИЦЯ ЛУЧНА

 

Найефективнішим інструментом інтенсифікації аграрного виробництва є сорт. Україна після приєднання до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин, взяла зобов’язання охороняти права селекціонерів на їх сорти, як об’єкт інтелектуальної власності. Майнові права на сорт його власник може отримати після проходження експертизи на відповідність критеріям відмінності, однорідності та стабільності (ВОС-тест), що передбачає здійснення комплексу досліджень: польових, лабораторних та аналітичних.

Внаслідок цього, розпочато окремі модифікаційні аспекти проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на ВОС - тест і виникла необхідність дослідити та обґрунтувати витрати для визначення нормативних витрат та розробки технологічних карт.

Для реалізації поставлених завдань було визначено перелік всіх технологічних операцій, які необхідно виконувати при проведені кваліфікаційної експертизи на ВОС-тест у відповідності до рекомендацій Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ), розроблено технологічні карти та здійснено порівняльний аналіз визначення обсягів державного фінансування на здійснення державної кваліфікаційної експертизи на відповідність критеріям ВОС сортів рослин.

Об’єктом досліджень є сорти багаторічних кормових трав, а саме: еспарцету (Onobrychis Mill.), грястиці збірної (Dactylis glomerata L), тимофіївки лучної (Phleum pratense L.) та  костриці лучної (Festuca pratensis Huds.).

Методи дослідження – економіко-статистичний, розрахунково-конструктивний, економіко-математичний, абстрактно-логічний.

Створення міцної кормової бази для тваринництва в різних зонах України значно залежить від збільшення виробництва продуктів рослинництва, особливо зерна, технічних, кормових культур. Серед кормових культур провідне місце займають багаторічні трави, що найбільш повноцінно забезпечують тваринництво багатими на білок і вітаміни зеленими кормами, сіном, трав’яним борошном, сінажем, силосом [1].

Станом на 15 грудня 2011 року у Державному реєстрі сортів рослин придатних для поширення в Україні нараховується 9 сортів еспарцету вітчизняної селекції, 10 сортів грястиці збірної (8 сортів вітчизняної селекції, 2 - іноземної), 8 сортів тимофіївки лучної (6 - вітчизняної селекції, 2 - іноземної), 11 сортів костриці лучної (8 - вітчизняної селекції, 3 - іноземної) [2].

Польові дослідження кваліфікаційної експертизи з визначення відмінності, однорідності та стабільності проводились на Холодноярській, Первомайській Держсортостанціях та Івано-Франківському Держекспертцентрі.

З метою встановлення науково-обґрунтованих розцінок на проведення цієї експертизи необхідна методика визначення потреби у основних матеріально-технічних та трудових ресурсах. Тому виникла необхідність дослідити, визначити та обґрунтувати нормативні витрати для проведення експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність (ВОС-тест) та розробити технологічні карти багаторічних кормових трав: еспарцету (Onobrychis Mill.), грястиці збірної (Dactylis glomerata L), тимофіївки лучної (Phleum pratense L.) костриці лучної (Festuca pratensis Huds.).

Технологічні карти розроблено на площі посіву, що відповідає 100 фізичним сортодослідам. Нормативи витрат розраховано по кожній культурі на 1 фізичний сортодослід діленням загальної суми витрат на 100 сортодослідів. Розрахунки проведено  у відповідності до оновлених Методик кваліфікаційної експертизи на ВОС-тест багаторічних трав із використанням колекцій загальновідомих сортів рослин та враховуючи  вимоги та досвід Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ).

Проведення комплексу досліджень, передбачених Методиками кваліфікаційної експертизи на ВОС-тест багаторічних трав вимагає значних затрат ручної праці на їх здійснення, як в цілому так і праці спеціалістів (агрономів-експертів) зокрема.

Найбільшу частку витрат на проведення кваліфікаційної експертизи на ВОС-тест одного сортодосліду складають спостереження та обліки.

В результаті проведених розрахунків щодо встановлення трудомісткості та вартості на проведення одного умовного сортодосліду відзначено серед багаторічних трав – еспарцет (відповідно 2582,26 люд./год і 844,55 грн.).

За результатами проведеної науково-дослідної роботи, розроблено методичні рекомендації для визначення нормативних витрат на проведення польової експертизи на ВОС-тест багаторічних трав у 2011 році,  що сприятиме оптимізації витрат на проведення експертизи сортів рослин і дозволить планувати витрати на науково-плановій основі.

 

Література

  1. Примак І. Д., Ґудзь В. П. Операційні технології вирощування кормових культур. – К.: Урожай, 1995. – 288 с.
  2. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2011 році (витяг станом на 15.04.11). Видання офіційне. – Київ: ТОВ «Алефа», 2011. – 300 с.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 578
Всього коментарів: 0