Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ВИКОРИСТАННЯ В ГОДІВЛІ СВИНЕЙ АМІНОКИСЛОТНОГО ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОГО КОРМОВОГО КОНЦЕНТРАТУ «ЖИВИНА»

Лаптєєв Олександр

науковий співробітник

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

м. Вінниця

 

Використання в годівлі свиней амінокислотного вітамінно-мінерального кормового концентрату «Живина»

 

Одним із поширених видів недостатньої годівлі свиней, який призводить до зниження продуктивності, перевитрат кормів є згодовування раціонів, достатніх за енергетичною поживністю, але незбалансованих за іншими показниками [1].

Біологічна цінність кормового білку тим вища, чим вищий ступінь відповідності його амінокислотного складу потребам тварин. Тому для підвищення поживної цінності раціону в нього додають амінокислоти, кількість яких у протеїні кормів недостатня. Такі добавки позитивно впливають на ріст, продуктивність тварин і ефективність використання корму [2, 3].

З метою визначення впливу АВМКК «ЖИВИНА» на продуктивність тварин та затрати корму на одиницю приросту, на різних етапах їх росту, було проведено дослід за схемою, наведеною у таблиці 1.

Таблиця 1

Схема досліду

Група

Кількість тварин, гол.

Періоди досліду

зрівняльний

(20 діб)

основний

(140 діб)

контрольна

10

дерть ячмінна – 70,5%, соняшникова макуха – 10,0%, шрот соєвий – 17,0%,  кухонна сіль – 0,4%; трикальційфосфат – 2,0%,  суміш мікроелементів – 0,08%, та суміш вітамінів – 0,02%

ячмінь – 70,5%, соняшникова  макуха – 10,0%, соєва макуха – 17,0%, горох – 8,4%, трикальційфосфат – 2,0%,  суміш мікроелементів – 0,08%, суміш вітамінів –0,02%, сіль кухонна –0,4%

 дослідна

10

ячмінь – 70,5%, соняшникова  макуха – 2,0%, соєва макуха – 17,0%, горох – 8,4%, АВМКК "ЖИВИНА" - 8,0%, трикальційфосфат – 2,0%,  суміш мікроелементів – 0,08%, суміш вітамінів –0,02%, сіль кухонна –0,4%

 

Для досліду сформували дві групи кабанчиків великої білої породи трьохмісячного віку середньої вгодованості. На початок досліду жива маса однієї голови підсвинків становила в середньому 22,4±0,64 кг.

         Протягом усього основного періоду досліду у свиней спостерігалось рівномірне підвищення живої маси залежно від складу раціонів і повноцінності протеїну у них.

За середньодобовими приростами тварини дослідної групи, яким згодовували добавку АВМКК «Живина» на 92 г, або на 14,9%  переважали підсвинків контрольної групи.

На рисунку 1 представлена динаміка приростів свиней за період проведення досліду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка середньодобових приростів молодняку свиней за період відгодівлі

 

Обробка одержаних даних методом математичної статистики засвідчила, що різниця у середньодобових приростах між свинями контрольної і дослідної груп є вірогідною (Р<0,01).

Споживання свинями раціонів, збалансованих за амінокислотами шляхом введення до складу основного раціону їх АВМКК «Живина», сприяло також зниженню витрат корму на одиницю приросту живої маси. У свиней, які отримували добавку амінокислотного вітамінно-мінерального концентрату, цей показник зменшився на 0,5 к. од., або 11,8%, а затрати перетравного протеїну – на 71 г, або на 13%.

В середньому за період проведення досліду свині дослідної групи мали нижчу конверсія корму. Таким чином, за однакових умов досліду свині, яким згодовували АВМКК «Живина», витрачали корму на одиницю приросту на 13%  менше.

 

Література

1. Аминокислотное питание евиней: Рекомендации / В. Г. Рядчиков,     Б. Д. Кальницкий, В. В. Щеглов, М. О. Омаров. — М., 2000. С. 62

2. Килимнюк О. І Залежність інтенсивності росту і продуктивності свиней від співвідношення амінокислот в протеїні раціонів / О. І. Килимнюк // Зб. праць Вінницького державного аграрного університету. – 2005. – Вип. 20. – С.60–64.

3. Килимнюк О. І. Кристалічний лізин – джерело підвищення повноцінності протеїну в раціонах свиней / О. І. Килимнюк // Тваринництво України. – 2006. – №1. – С. 26–28.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 1381
Всього коментарів: 0