Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

КРАЩІ РОДИНИ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ У ПЛЕМІННОМУ ЗАВОДІ СТОВ «КОЛОС» ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Заєць Андрій

к.с.-г.н.

Мандрик Майя

науковий співробітник

Бігас Олександр

науковий співробітник

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

м. Вінниця

 

КРАЩІ РОДИНИ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ У ПЛЕМІННОМУ ЗАВОДІ СТОВ «КОЛОС» ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Родина – невід’ємна частина лінійного розведення. Найбільшу цінність мають припотентні родини потомки яких відзначаються однорідністю, міцною конституцією, високою плодючістю і продуктивністю навіть при використанні багатьох плідників протягом ряду поколінь. З таких перевірених родин і відбирають продовжувачів новоствореної лінії [1, 5]. Тому в стадах племінних заводів поряд з апробацією ліній необхідно апробовувати 7-10 родин і використовувати їх як найважливіший прийом у роботі з лініями [2-4].

З метою підвищення ефективності селекції тварин  української червоно-рябої молочної породи, щодо відбору та індивідуального підбору нашим завданням при проведенні досліджень було оцінити продуктивні і племінні якості родоначальниць та їх нащадків у племінному господарстві СТОВ «Колос» с. Капустяни Тростянецького району. В стаді цього господарства  налічується десять родин в яких нараховується від 7 до 23 корів. Серед кращих є родина Корони 3014, що характеризується високим генетичним потенціалом і має вісім дочок, шість внучок, три правнучки та чотири праправнучки. Середня молочна продуктивність дочок за ІІІ лактацію становить 8026 кг при вмісті жиру 3,72% та білка 3,12%. Надій дочок по І лактації перевищує надій матері на 192 кг. Усі внучки так, як і родоначальниця мають розряд племінної цінності «екстра» (ЕК), так як від кожної з них одержано в середньому 56,2 т молока. Кращими правнучками є Кармен 6828 та Калинка 4350, надій за ІІІ лактацію становив 10050 кг при жирності 3,73% і вмісті білка 3,14% та 9619 кг – при 3,8% і 3,19% відповідно. Нами встановлено, що в цілому по родині Корони надій з покоління в покоління достовірно зростає і у праправнучок є найвищим за І і ІІ лактацію - 7778 кг та 8290 кг.

 Від родоначальниці родини Маківки 3427 в стаді лактує шість дочок, сім внучок та дев’ять правнучок. Середня молочна продуктивність дочок за І лактацію склала 7201 кг, ІІІ лактацію – 8893 кг, що на 922 кг та 457 кг відповідно вище ніж у матері. Надій внучок за І та ІІ лактації був достовірно вищим ніж у родоначальниці на 1030-1014 кг. Найвищим надоєм характеризуються правнучки Маркіза 4024, Молочна 4124, Мушка 4139, Малютка 8082 та Метіола 4142 надій яких за ІІ лактацію коливався в межах 9036-9852 кг.

 Встановлено, що родини Корони та Маківки являються найбільш перспективними для подальшого розведення в племзаводі та реалізації генетичного потенціалу української червоно-рябої молочної породи, так як їх представниці відзначаються гармонійною будовою тіла, міцною конституцією, глибоким тулубом, правильною ванно- або чашеподібною формою вим’я, стійкими високими надоями при досить високому вмісті жиру та білку в молоці. Також подальшого розведення потребує родина Рози 5036 до якої входять сім дочок з надоєм за І лактацію 6880 кг, ІІІ лактацію – 7522 кг і вісім внучок з молочною продуктивністю за І лактацію 7906 кг,  ІІ лактацію – 8178 кг. Перспективною є родина Фіалки 5061 надій шести дочок якої за І лактацію становив 7115 кг, ІІІ лактацію – 8393 кг. А чотири внучки родоначальниці відзначаються високою молочною продуктивністю за І та ІІ лактації 8641 кг і 9032 кг молока відповідно. Потрібно розводити родину Грації 5083, яка має достатньо високу і стійку молочну продуктивність. Її дочки мали надій за І лактацію 6635кг, а за ІІІ лактацію – 8115 кг, а від внучки Гордої 4336 за ІІІ лактацію одержано 10024 кг молока при вмісті жиру 3,7% та білка 3,08%. Необхідно відмітити родину Золушки 3405 від шести внучок якої одержано рекордну молочну продуктивність по найвищій ІІІ лактації 9380 кг. За надоєм рекордистками були внучки Зорька 8088 надій якої за ІІІ лактацію склав 10154 кг молока при вмісті жиру 3,71% та білка 3,11% та Зірниця 1760 з молочною продуктивністю за ІІІ лактацію 10486 кг молока з жирністю 3,7% та білковістю 3,1%.

За стійкістю передачі спадкових особливостей внучкам  і правнучкам родини Корони 3014, Фіалки 5061, Грації 5083 та Золушки 3405 належать до прогресуючих. Молочна продуктивність внучок даних родин у порівнянні з дочками достовірно підвищилась на 738 кг, 639 кг, 680 кг та 669 кг відповідно. Родина Маківки 3427 та Рози 5036 відносяться до стабільно-високопродуктивних. Аналіз отриманих результатів молочної продуктивності  корів підтверджує правильність обраного напряму племінної роботи в СТОВ «Колос» з родинами.

Також в племзаводі проводиться селекційно-племінна робота по створенню нових родин Ласкавої 3124, Волошки 2217, Шальної 5064, Пави 2284. Робота проводиться за встановленим зв’язком між продуктивними якостями корів-матерів та їх дочок, внучок, правнучок а також праправнучок.

 

Література

1. Буркат В.П. Теорія, методологія і практика селекції/ В.П. Буркат. – К.: БМТ, 1999. – 376с.

2. Буркат В.П. Методи наукових досліджень із  селекції, генетики та біотехнології у тваринництві// В.П. Буркат, М.Я. Єфіменко, Є.М. Рясенко. – К.: Аграрна наука, 2005. – 96- 97 с.

3. Буркат В.П. Новые элементы роботы с заводскими семействами и линиями/В.П. Буркат//Селекция молочного скота. – Л.:Колос, 1984. – 121-128с.

4. Вінничук Д.Т. Досвід племінної роботи на молочній фермі/ Д.Т. Вінничук. – К.: Урожай, 1973. – 55-58 с.

5. Хмельничий Л. Провідні родини високопродуктивного стада/ Л.Хмельничий, І.Супрун // Тваринництво України, 2004. – Вип.4 – 18-19с.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 320
Всього коментарів: 0