Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ЕЛЕМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНОБЕЗПЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ТЮТЮНУ ВІД ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ

Пащенко Володимир

науковий співробітник

Гаврилюк Олег

науковий співробітник

Тернопільська державна сільськогосподарська

дослідна станція ІКСГП НААН

м. Тернопіль

 

ЕЛЕМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНОБЕЗПЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ТЮТЮНУ ВІД ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ

 

Протягом вегетаційного періоду рослинам тютюну наносить шкоду безліч шкідливих організмів. В залежності від погодних умов, способів та строків обробітку тютюну в різні роки можуть різко коливатися розміри втрат, які викликаються одним і тим же видом шкідливого організму. Тому у виборі стратегії захисту рослин потрібно враховувати економічні пороги шкідливості з урахуванням найбільш критичного періоду для культури тютюну, враховуючи фазу розвитку рослин. Регулювання розвитку хвороб і чисельності шкідників з підбором комплексно-стійких сортів складає основу екологічно безпечної технології захисту  тютюну, яку розроблено на основі застосування стійких і комплексно стійких сортів, скорочення об’ємів хімічних обробок з подальшою відмовою від використання пестицидів [1, 2].

Економічний ефект системи захисту на тютюні – це до 4,5 – 5,0 ц/га додатково збереженого урожаю, підвищення якості сировини до 25 - 30%, зменшення пестицидного навантаження на тютюнові агробіоценози у 2 - 2,5 рази [3].

У зв’язку із зміною фітосанітарної  обстановки виникла необхідність розробки екологічно безпечної ресурсозберігаючої технології захисту тютюну від найбільш шкідливих організмів, враховуючи нинішні реалії.

Проаналізувавши усі профілактичні заходи захисту тютюну від бактеріальної рябухи, а саме проведення своєчасної підчистки розсадних і 2-3 польових листків, видалення їх за межі поля, своєчасні ламання тютюну, що максимально знижуть інфекцію і не допускають масового ураження рослин, застосування хімічних обробок бордоською рідиною та препаратами, що містять мідь, занадто затратне і малоефективне, позаяк обробку рослин контактними хімічними препаратами необхідно проводити після кожного випадання дощу, технологією передбачено: одну обробку рослин у полі Бі-58 новим і  застосування Актари в.г. в розсадниках, а також впровадження стійких і комплексно-стійких сортів тютюну; дотримання просторової ізоляції від минулорічних посадок тютюну не менше 0,5 км, сівозмін, кращих попередників, систем внесення добрив та обробітку ґрунту; вирощування, зокрема, на присадибних ділянках, стійких до хвороб сортів;  для профілактики бактеріальної рябухи своєчасна підчистка розсадних і 2-3 польових листків з подальшим своєчасним збиранням листя;  поливання 0,2% суспензією фундазолу, з.п. (1 л на кв.м) поживної суміші в розсадниках після висівання насіння та за появи на розсаді перших ознак гнилей; обробка розсади проти тютюнового трипса за три дні до висаджування  її в поле 0,1-0,15% розчином Бі-58 нового, к.е. (1 л робочого розчину на кв. м.); перед висаджуванням розсади у відкритий ґрунт, за високої чисельності ґрунтових шкідників (личинки коваликів, пластинчастовусих, чорниші, капустянка, особливо, підгризаючі совки (економічний поріг чисельності 0,5-1 екз. на 1 м2 ))  корені розсади замочують в 0,2% розчині інсектициду Актара 25 WG, в. г., експозиція - 90-120 хв; обробка плантацій по завершенні посадки Бі-58 новим, к.е., 0,8-1 л/га, золоном, к.е., 1,6-2 л/га; обприскування, в разі заселення попелицею понад 10% рослин тютюну, насамперед в АР Крим та південних областях, сумітіоном, к.е., 1-1,4 л/га, Бі-58 новим, к.е., 0,8-1 л/га, золоном, к.е., 1,6-2 л/га у крайових смугах на початку або всуціль поля за масового заселення попелицями, але за наявності 6-7 ентомофагів на рослину обробки недоцільні; листя збирають через 20 днів після останньої хімічної обробки, восени, після збирання листя, слід провести подрібнення і заорювання стебел тютюну, що зменшить запас вірофорного трипса і збудників хвороб [4].

 

Література

1. Саричев Ю.Ф., Пащенко І.М. Наукові звіти по захисту тютюну від шкідливих організмів. Укр. ДСТ, 1967 – 2005 рр.

2. Пащенко І.М., Пащенко В.І., Селекція стійких сортів тютюну як основний метод захисту від шкідливих організмів // Матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених “ Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва”, Тернопіль, 15–16 вересня 2010 р., с. 92 – 93.

3. Бялковська Г.Д., Пащенко В.І., Гаврилюк О.С. Інноваційна ресурсоощадна технологія  вирощування тютюну сортів української селекції та її економічне обґрунтування // Інноваційна економіка. – №3(52) 2014. С.142 – 149.

4. Пащенко В.І. Хвороби та шкідники тютюну. Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин у 2014р. Київ, 2014. – С. 131–133.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 257
Всього коментарів: 0