Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ЗАХОДИ ПОДОЛАННЯ ВИМУШЕНОГО БЕЗРОБІТТЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Кравченко Дарина

cтудентка 3 курсу

Федотова Тетяна

к.е.н., доцент

Дніпропетровський національній університет ім. Олеся Гончара

м.Дніпропетровськ

 

ЗАХОДИ ПОДОЛАННЯ ВИМУШЕНОГО БЕЗРОБІТТЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ

 

Одним з найрозповсюджених визначень безробіття в науковій літературі є:«Безробіття — це складне соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного населення не має роботи й заробітку», яке, на наш погляд, є абсолютно вірним[1, с.26]. Оновлений Закон України «Про зайнятість населення» дає наступне визначення безробіття: «Безробіття – соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має змоги реалізувати своє право на працю та отримання заробітної плати (винагороди) як джерела існування»[4, ст. 1]. Дане визначення у порівнянні з попереднім є найбільш повним.

Для України проблема безробіття сьогодні стала найактуальнішою, тому що через воєнні дії більша частина населення Донбасу залишилась без роботи.

Протистояння на сході України викликало негативний вплив на всі без виключення категорії мешканців Донецької та Луганської областей. З моменту початку бойових дій чисельність безробітних у Донецьку значно зросла. За даними Державної служби статистики України, в середньому за І квартал 2014 року чисельність зайнятого населення у віці 15 – 70 років в Донецькій області, у порівнянні з І–м кварталом 2013 року, зменшилась на 38,4 тис.осіб та склала 1 млн. 898 тис. осіб. Рівень зайнятості населення зменшився з 59,3% у першому кварталі 2013 року до 58,7% у першому кварталі 2014 року[2].

Чисельність безробітних у середньому за І–й квартал 2014 року у зрівняні з І–м кварталом 2013 року збільшилась на 7,6 тис. осіб і склала 189,4 тис. осіб. Рівень безробіття населення у віці з 15–70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП), зріс з 8,6 % до 9,1 % економічно активного населення [3].

За станом на 1 вересня 2014 року, кількість зареєстрованих безробітних склала32,2 тис. осіб, з них отримали допомогу по безробіттю 23,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у серпні 2014 р. склав 1 тис. 419 грн [2].

Різке збільшення кількості безробітних у Донецьку і Донецькій області зумовлено низкою певних причин.

По перше, через бойові дії припинило свою роботу безліч фірм та підприємств, засновники яких не бажають вести свою діяльність під час бойових дій. Як правило, це фінансово–банківські установи, торгові мережі і підприємства сфери послуг. Наприклад, втратили роботу працівники всіх донецьких відділень та філій всіх українських і міжнародних банків, окрім «Ощадбанк».

Іншу категорією безробітних складають працівники підприємств, які не мають можливості працювати через порушення промислового циклу чи пошкодження продуктивності інфраструктури та обладнання. Наприклад шахти, які знаходяться в зоні АТО зараз перебувають в режимі життєзабезпечення. Там не видобувають вугілля або роблять це в дуже обмежених кількостях. Близько 20 шахт працюють із 94. 7 шахт розбомбили повністю.9 шах, що не працюють, раніше давали Україні практично 40 % всього добутку вугілля.

Також значна кількість безробітних через вимушений переїзд залишають свої робочі місця. Людей не зупиняє ні посада, ні рівень заробітної плати, ні сумнівна перспектива знайти нову роботу, бо жоден не бажає ризикувати своїм та життям близьких.

Найчастіше переселенці, коли пере’їздять на нове місце мешкання, стають на облік у місцевий центр зайнятості у надії знайти будь-яку роботу. Проте, у більшості випадків, знайти роботу вдається не кожному. Це ще обумовлено вузькою гірничою професіоналізацією біженців. Тому скороченню безробіття можуть посприяти програми професійного перенавчання і перекваліфікації, які реалізуватимуться через міські служби зайнятості і центри соціальної підтримки.

На наш погляд, міста до яких відбувається значний потік переселенців, мають за допомогою служб зайнятості, якнайчастіше проводити для переселенців семінари та ярмарки вакансій. Також є ефективним створення умов для зростання самозайнятості.

Деяке полегшення може принести, наприклад, надання можливості дострокового виходу на пенсію шахтарям передпенсійного  віку. Разом з тим цей спосіб може використовуватися тільки в дуже обмежених масштабах, тому що він веде до істотного збільшення пенсійних виплат.

Список програм скорочення безробіття може бути значно більшим, але важливо розуміти, щоб істотно скоротити безробіття,треба досягти поліпшення політичної та економічної ситуації в країні. Повернення населення на своє постійне місце проживання на сході дозволить частині повернутися на свої робочі місця та приведе до зниження навантаження на ринку праці в регіонах перебування біженців.

 

Література

  1. Завіновська Г. Т.  Економіка праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2009. — 300 с.
  2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua.
  3. Офіційний сайт Міжнародної організації праці [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ilo.org.ua
  4. Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI[Електронний ресурс] – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17.

 

Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 404
Всього коментарів: 0