Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

УКРАЇНСЬКИЙ МІГРАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ

Гапак Наталія

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

м. Ужгород

 

УКРАЇНСЬКИЙ МІГРАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ

 

Зі зростанням глобалізації міжнародної економіки у світовому господарстві постійно ростуть і масштаби міграції робочої сили. Одночасно зростають і доходи, і трансферти грошових переказів тих, хто працює за межами батьківщини. Причому, об'єми і розміри грошових переказів ростуть швидшими темпами, ніж кількість самих міжнародних мігрантів. Що характерно, - вони не лише починають відігравати важливу роль для сімей, що залишилися удома, але і стають справжнім генератором розвитку економіки країн-реципієнтів грошових трансфертів мігрантів. Міграційний капітал – невичерпне джерело економічного розвитку, в першу чергу, країн з трансформаційною економікою та країн, що розвиваються. Грошові перекази мігрантів у світі вже зараз перевищують ВВП таких країн, як Австрія чи ПАР. Очікується, що сума переказів більш ніж 232 млн. мігрантів у світі на рахунки їхніх родичів сягне до кінця року понад 550 млрд. доларів (згідно підрахунків Світового банку). За цими ж даними, у 2016 році очікують зростання грошових переказів мігрантів до 700 млрд. доларів [1]. Україна входить до Топ-10 країн, до яких мігранти найбільш активно переказують гроші, а чисельність вітчизняних міжнародних мігрантів сягає 6.5 млн. Українські експерти кажуть, що заробітчани з України могли б висилати додому і набагато більше, але вони бояться влади.

Обсяги грошових переказів мігрантів у світових масштабах лише зростають, за виключенням 2009 року. Але навіть в період «епіцентру» світової фінансово-економічної кризи потоки грошових переказів мігрантів значно менше схильні до змін під впливом негативних економічних процесів. Так, в 2009 році, за оцінками Світового банку, обсяг грошових переказів у світових масштабах, який прямує до країн, що розвиваються, скоротився на 5,5%, тоді як обсяги прямих іноземних інвестицій – на 40%, а приватних кредитів і портфельних інвестицій – на 46% [2].

Дані Світового банку свідчать, що у 2013р. з-за кордону в Україну було переведено 9,3 млрд. дол. грошових трансфертів заробітчан. Серед країн Європи та Середньої Азії це є найвищим показником. Наступною країною з показником 4,1 млрд. дол. в розрізі даного регіону йде Таджикистан, а замикають десятку країн Грузія та Молдова з 2 млрд. дол. [2].

За даними НБУ у 2013р. Україна отримала грошових переказів від міжнародних мігрантів більше 8,5 млрд. дол. (що склало, відповідно 4.7% ВВП країни) [3].

Джерелом для обрахунків обсягів переказів мігрантів Світовим банком є статистика національних банків. Проте, більшість експертів сходиться на тому, що вона недосконала і не відображає повністю наявної ситуації, оскільки: 1). ряд найбідніших і політично нестабільних країн взагалі такої статистики не мають. 2). складність полягає у розмежуванні переказів мігрантів від інших приватних переказів. 3). статистичні дані в багатьох країнах не враховують трансакції небанківських установ (напр., пошти). 4). значна частина переказів мігрантів надходять неофіційними каналами, в т.ч. власноручно. Так, за оцінками Світового банку суми неофіційних переказів складають до 50% від облікованих. Проте, деякі дослідники вважають, що неофіційні трансферти складають до 150% від офіційних. Причому, чим економічно бідніша країна, тим кореляція з необлікованою сумою грошових переказів є сильнішою [4]. Окремі дослідники даного напрямку (наприклад, А.Гайдуцький) доводять, що перекази від трудових мігрантів в Україну складають щонайменше 25 млрд. дол. щорічно [5]. А це більше за офіційні дані, принаймні, на 200%. В той же час, сам НБУ оцінює суму неофіційних приватних трансферів в Україну у кількості лише 13-14% від своїх офіційних даних.

Проте, навіть враховуючи це, а також зменшення приросту ПІІ в Україні, офіційні приватні трансферти в Україну вперше перевищили обсяги річних прямих іноземних інвестицій у 2008 році (відповідно 6177 млн. дол. та 6073.7 млн. дол.), і з того часу дана тенденція не змінюється от уже впродовж 6-ти років. Причому, розрив між даними показниками суттєво зростає.

Таблиця 1. Приватні трансфери та прямі іноземні інвестиції в Україну

/млн. дол. США/

Показник

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Приватні грошові перекази з-за кордону

 

6177

 

5370

 

5862

 

7019

 

7526

 

8537

ПІІ за рік

6073.7

4436.6

4753

5527.9

4962.9

2860.1

Перевищення міжнародних трансферів над ПІІ

 

103.3

 

933.4

 

1109

 

1491.1

 

2563.1

 

5676.9

 

Отже, міжнародні трансферти в Україну стають перспективним джерелом економічного розвитку в країні. Якщо ж врахувати також обсяги неофіційних грошових переказів, то перспектива буде ще вагомішою. Тому особливо важливою є розробка ефективної державної політики спрямування грошових переказів міжнародних мігрантів в інтересах розвитку економіки України, враховуючи позитивний досвід такої діяльності в інших країнах. 

 

Література

1. Понад 5 млн. українських мігрантів – у десятці найактивніших за обсягами грошових переказів додому [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.radiosvoboda.org/content/article/25127158.html

2. Цевух Ю.О. Роль грошових переказів мігрантів у розвитку економіки країни / Ю.О.Цевух [Електронний ресурс] // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 4(47). С. 105-109. – Режим доступу: www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe

3. НБУ: огляд приватних грошових переказів в Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=73841

4. Малиновська О.А. Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канал, соціально-економічне значення. – К.: НІСД, 2013. – 67с.

5. Гайдуцький А.П. Міграційний капітал в Україні. – К.: ТОВ «Інфосистем», 2009.

 

Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 1279
Всього коментарів: 0