Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

СПІВПРАЦЯУКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Полова Ганна

студентка

Чернова Ольга

к.м.е., доцент

Національний університет ДПС України

м. Ірпінь

 

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 

         Україна бере активну участь у формуванні політичних умов на міжнародній арені як член багатьох впливових міжнародних організацій, в межах яких вона провадить активну роботу, яка, до того ж, віддзеркалює не лише загальні, а й національні інтереси нашої держави. [3]                                                                                        

         Відтоді, як досягнута незалежність, зростає авторитет України як члена багатьох універсальних міжнародних організацій, у фундації яких вона брала участь (ООН та ін.). Нашу державу прийнято до складу рядом престижних міжнародних організацій, зокрема до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Українська держава стала повноправною учасницею Організації з безпеки і співробітництва в Європі, підписала документи про співробітництво та партнерство з Європейським Союзом, НАТО, Західноєвропейським Союзом . Багато зусиль було докладено, щоб стати повноправним членом такої впливової міжнародної регіональної інституції як Рада Європи.  [1]

          Одними з найвпливовіших Міжнародних фінансових організацій та провідними партнерами України є Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), який є членом Групи Світового банку, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). За весь час співробітництва з Міжнародною фінансовою організацією Україна отримала кредитних ресурсів МВФ, МБРР, МФК, ЄБРР та ЧБТР на загальну суму більше, ніж 15,4 млрд доларів США, в тому числі: МВФ - 4,41 млрд доларів США (3009,83 млн спеціальних прав запозичення); МБРР - 5,3 млрд доларів. [2]

          Процес зовнішнього кредитування України розпочався у 1994 році і триває дотепер. Причиною цього стало наростання незбалансованості зовнішніх платежів. Кредити Міжнародного валютного фонду спрямовуються на підтримку курсу національної валюти, міжнародних резервів держави та активних позицій платіжного балансу, згідно з Статутом МВФ. Україна, як повноправний член МВФ, здійснює  щорічні консультації щодо стану валютного регулювання  за статтею ІV Статуту МВФ, впровадження статистичних та фінансових стандартів та отримання технічної допомоги. Активна співпраця з цією організацією розпочалася у жовтні 1994 року з розробки українським урядом, разом з експертами МВФ, програм макроекономічної стабілізації та реформування економіки.[4]

          Співробітництво зі Світовим банком здійснюється на основі прийнятої у лютому 2012 році нової  Стратегії партнерства  з Україною на 2012 -2016 роки. Ця Стратегія спрямована на допомогу Уряду у  реалізації програми економічних реформ та інтеграції з ЄС. Кредитна програма на перші два роки (2013-2014 роки) передбачає надання кредитів по 500 млн. дол. США щороку у формі інвестиційних позик. Банк планує надавати інвестиційні позики в секторах з позитивним досвідом співробітництва, серед яких будівництво доріг, енергетична і соціальна сфери. У 2015 - 2016 фінансових роках передбачена можливість фінансування інвестиційних проектів в таких сферах: транспорт, енергоефективність, комунальні послуги, охорона здоров’я. [2]   

         Україна є другою країною за обсягами фінансування ЄБРР після Росії. За весь час співробітництва з Україною ЄБРР надав інвестицій на загальну суму в 3,2 млрд євро в рамках 163 проектів. У рамках інвестиційних проектів здійснено інвестиції у харчову, нафтогазову промисловість, транспорт, телекомунікації, сфери фінансів, надання послуг в сільському господарстві та муніципальну інфраструктуру. ЄБРР є розпорядником Чорнобильського фонду "Укриття", заснованого у грудні 1997 року для надання допомоги Україні в реконструкції саркофага, який повинен стати екологічно безпечною системою. Ключовим інструментом організації співпраці між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку є Стратегія ЄБРР в Україні, прийнята 18 вересня 2007 року Радою Директорів ЄБРР. Стратегія була розроблена таким чином, щоб допомогти Україні у вирішення основних ключових проблем перехідного періоду, як то, зокрема, диверсифікація виробничої бази та загальне покращення конкурентоспроможності країни, розвиток місцевих ринків капіталу, продовження реформи енергетичного сектору та покращення корпоративного управління та прозорості. [3]

         Отже, Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями дозволить прискорити процес економічних реформ завдяки отриманим ним позикам, а фінансування інвестиційних проектів сприятиме розвитку окремих галузей, секторів економіки, виробництв, які вимагають додаткового залучення капіталу на шляху до становлення ринкових відносин і досягнення соціально-економічної стабілізації. [4]

 

Література

  1. Співпраця України з міжнародними економічними  та політичними організаціями. http://ru.osvita.ua/vnz/reports/politolog/15055/.
  2.  Сущенко О.   Роль Міжнародного валютного фонду у макрофінансовій стабілізації України / О. Сущенко, І. Руденко // Ринок цінних паперів України. - 2010. - №1-2. - С. 23-29
  3. Щербина О. І.   Взаємодія держави з міжнародними фінансовими організаціями як інструмент покращення стану соціальної сфери України / О. І. Щербина // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - №3. - С. 170-174
  4. Сайкевич М.І., Лебединець Л.Є. вплив міжнародного кредитування на перспективи розвитку економіки України // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №6(96). – С. 43-48.
Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (17.10.2014)
Переглядів: 4723
Всього коментарів: 0