Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назар Маряна

аспірант

Львівський національний аграрний університет

м.Львів

 

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Кредитування сільськогосподарських підприємств на даному етапі розвитку української економіки  є одним із ключових елементів, що формують її стабільність. Загалом, воно відображає зв’язки всіх ланок суспільно-економічного життя суспільства. [1]

Проблеми кредитування сільськогосподарських підприємств продовжують досліджуватися багатьма вченими – аграрниками, значний внесок у дослідження та вивчення яких зробили: В.Г. Андрійчук, В.М. Алексійчук, О.Є. Гудзь, М.Я. Дем’яненко, О.О. Непочатенко, П.Т. Саблук, М.Г.Чумаченко та інші. Проте незважаючи на їх вагомий внесок у  аграрну науку, проблеми розвитку кредитування сільськогосподарських підприємств залишається невирішеною.

Розвиток кредитування сільськогосподарських підприємств стримується багатьма об’єктивними та суб’єктивними чинниками. В результаті цього спостерігається незначний обсяг кредитування сільського господарства.[2]

Головними шляхами подолання проблем кредитування сільськогосподарських підприємств , на нашу думку можуть бути наступні:

  • сільськогосподарські підприємства мають ширше використовувати можливості кредитного страхування (укладати не лише договори страхування заставленого майна, а й договори страхування, які є вільними від кредитних зобов’язань) ;
  • вдосконалення системи та процедури кредитування сільськогосподарських підприємств (застосування пільгового кредитування, зниження відсоткових ставок за кредитами, збільшення термінів позики) ;
  • розвиток кредитної інфраструктури ( створення дієвої системи кооперативних банків, розвиток лізингових , страхових, інвестиційних, венчурних компаній, кредитних спілок) ;
  • підвищення ефективності державної підтримки кредитування сільськогосподарських підприємств ;
  • покращення системи кредитного менеджменту в сільськогосподарських підприємствах (прийняття зважених управлінських рішень з питань планування, отримання, розподілу  кредитних ресурсів та контролю за їх використанням).

Отже, в теперішніх умовах всі ланки кредитування повинні стати партнерами. Аграрії повинні довести, що вони спроможні в повній мірі скористатися взятими у борг коштами, надавши надійну заставу, та вчасно їх повернути.  А банківські установи повинні максимально враховувати особливості сільськогосподарського виробництва при наданні кредитів. І, звісно, ці відносини неможливі без безпосередньої участі держави, якій сьогодні відводиться важлива роль у забезпеченні інтересів суб’єктів цих відносин.[3]

 

Література

  1. Кириченко О.А.Кредитування аграрного сектору економіки в умовах глобальної фінансової кризи /О.А.Кириченко//Актуальні проблеми економіки .-2009.-№5.- С.207-221.
  2. Марцин В.С. Кредитні відносини у сучасних умовах господарювання та шляхи їх вдосконалення/ В.С. Марцин // Фінанси України.-2009- №10.-С.17-22.
  3. Макухіна Я.О. Кредитування агропромислового комплексу України / Я.О.Макухіна// [Електронний ресурс].-Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/9_NND_2013/Economics/1_132407

Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 576
Всього коментарів: 0