Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЇЇ ПРОБЛЕМ

Матвійчук Любов

викладач облікових дисциплін

Рівненський державний аграрний коледж

м. Рівне

 

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЇЇ ПРОБЛЕМ

 

Найгострішими проблемами сьогоднішнього села - безробіття, трудова міграція селян та руйнування соціальної інфраструктури в сільській місцевості. Системні кризові явища та занепад сільських територій призводять до зниження рівня життя сільського населення, зменшення обсягів сільськогосподарського виробництва, що загрожує продовольчій безпеці держави. Одним із головних напрямків розвитку сільських територій є розвиток дрібно- та середньотоварних виробників шляхом об’єднання у сільськогосподарські кооперативи.

Діяльність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів базується на нормах Конституції України, Цивільного, Господарського, Податкового кодексу України [1], Земельного кодексу України, Закону України «Про кооперацію» [2], Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» [3], інших нормативно-правових актів.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - це кооператив, створений шляхом об’єднання фізичних або юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів [3].

Залежно від виду діяльності обслуговуючі кооперативи поділяються на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні та інші. У разі поєднання кількох видів діяльності утворюються багатофункціональні кооперативи [3].

Розвиток сільськогосподарської кооперації сприяє: підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва завдяки оптимізації витрат товаровиробників, здійснення маркетингових досліджень, а також збільшення прибутку від реалізації продукції; розширенню доступу сільськогосподарських виробників до агросервісних послуг; удосконаленню процесу реалізації сільськогосподарської продукції, більш ефективному використанню каналів збуту, досягненню міцних позицій на ринку, адаптації до ринкових умов; створенню додаткових робочих місць у сільській місцевості, поліпшенню соціального захисту сільського населення, підвищенню рівня життя на селі [5].

На нашу думку, для вирішення проблем, які стримують розвиток сільськогосподарської кооперації, потрібно:

- врегулювати чинне законодавство у сфері сільськогосподарської кооперації;

- врегулювати податковий статус сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (СОК), знизити рівень податкового навантаження;

- всі статути діючих кооперативів привести у відповідність до вимог взірцевого Статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

- провести роботу щодо організації кредитних ліній для підтримки становлення і розвитку СОК, розробити механізм фінансового лізингу, розробити пропозиції щодо можливості надання фінансової допомоги СОК на пільгових засадах, виділити бюджетні кошти на підтримку СОК;

- організувати надання міжнародної технічної допомоги для становлення і розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

- організувати інформаційно-роз’яснювальну та просвітницьку роботу серед селян за участю місцевих органів самоврядування та освітян;

- дорадчі служби повинні сприяти розвитку кооперації через організацію та проведення навчання сільського населення, популяризацію кооперативних переваг, консультацій  та підтримки кооперативів на етапі створення та подальшої діяльності;

- розробити методичні рекомендації щодо організації бухгалтерського обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах;

- подолати кадровий «голод», залучати кваліфікованих фахівців з менеджменту, бухгалтерського обліку, права, що особливо стосується сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Стимулювання розвитку обслуговуючої, виробничої сільськогосподарської кооперації сприятиме збільшенню доходів селян через зайнятість і підприємницьку активність, створення комфортних умов праці, а також розвинутої соціальної інфраструктури.

 

Література

  1. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року №2755-УІ / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
  2. Про кооперацію : Закон України від 10.07.2003 № 1087-IV / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
  3. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України від 17.07.1997 № 469/97-ВР / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
  4. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-вp
  5. http://agroua.net/economics/documents/category-97/doc-110/
Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 530
Всього коментарів: 0