Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ПРОБЛЕМАТИКА ЄМНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО СПОЖИВЧОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Коровецька Людмила

аспірант

Вінницький національний аграрний університет

м. Вінниця

 

ПРОБЛЕМАТИКА ЄМНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО СПОЖИВЧОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

Ємність споживчих ринків продовольства як в цілому, так і в її територіальних утвореннях напряму залежить від купівельної спроможності населення та роздрібних цін на продукти харчування. Сумарно це призводить до того, що витрати на одного жителя країни на продукти харчування становлять 53% сімейного бюджету, тоді як у Німеччині, наприклад, - 9,8%, США – 11 і Польщі – 20%.

Складність ситуації з купівельною спроможністю населення України проявляється не лише вказаними причинами, але й іншими чинниками. Зокрема, спеціалісти [1, с.7] вказують на наявність великої диференціації споживання продовольчих продуктів між групами населення згідно розміру середньодушових загальних доходів. Так, у 2011 році різниця між країнами децильними групами щодо споживання продуктів харчування в натуральному виразі становила 1,1-2,9 рази, а у вартісному – 1,7-4.6 рази.

Характерною особливістю аграрної економіки України є те, що значна частина виробленої сільськогосподарської продукції та продовольства у процесі руху до споживача оминає товарно-грошові відносини. Це призводить до того, що сукупна ємність внутрішнього споживання складається із двох частин: перша, яка проходить товарно-грошові відносини і фактично визначає ємність ринку і друга – натуральна, яка лише перераховується за середніми ринковими цінами, але функціонує без грошової маси, яка б супроводжувала її товарний обіг. В той же час за статистичними даними господарства населення мають значну питому вагу у виробництві окремих видів продовольчої продукції: 94,4% - картоплі, 89% - овочів відкритого ґрунту, 90,2% - продовольчих баштанних культур, 83,6% плодово-ягідних культур, 80,3% - молока, 73,0% - м'яса ВРХ та 55% - м'яса свині.

Важливим чинником формування ємкості внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції в Україні є співвідношення цін на продовольчих ринках. Зокрема, перевищення цін за якими закупляється в господарствах населення молока і яловичини складає у 3 рази, свинини – у 2,3 рази, моркви – на 50%, картоплі – 25%, яблук -55%, яйця курячі – 32%. По цій причині господарства населення отримали від посередників за продане їм молоко в 2011 році всього 14,2 млрд. грн., в той час, коли за цінами продовольчих ринків за це можна було б отримати 45 млрд. грн. (різниця становить 30,8млрд. грн.; відповідна різниця у виручці населення від реалізації яловичини і свинини посередницьким структурам на продовольчих ринках становила 17 млрд. грн. Зниження доходів господарств населення по цій причині суттєво впливає на фактичну ємність внутрішнього попиту.

Належний платоспроможний попит значною мірою визначається рівнем заробітної плати населення, що є найбільш важливим показником соціального забезпечення. В одному варіанті забезпечення споживання населенням продуктів харчування згідно раціональних норм потребуватиме 25% загального сімейного доходу і, відповідної заробітної плати в 7000 грн., що нереально. В іншому випадку, перенесення витрат на харчування за європейськими нормами (20% поза домом) вимагатиме заробітної плати країн Євросоюзу, що також є примарним.

В цілому розв’язання проблем ємності внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції криється в: підвищення рівня доступності до продуктів харчування через розробку і запровадження адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення; сприянні збільшенню споживання продуктів поза домом, що потребуватиме в свою чергу збільшення реальної заробітної плати; усунення нееквівалентного обміну сільськогосподарською продукцією на продовольчих ринках.

Література

  1. Шпичак О.М., Бондар О.В. Проблеми ємності внутрішнього споживчого ринку сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні в контексті купівельної спроможності населення [О.М. Шпичак, О.В. Бондар]// Економіка АПК, 2013, №6.- С.5-13.
Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 415
Всього коментарів: 0