Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ І КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Бушуєва Інна

к.фарм.н., доцент

Гетало Ольга

к.фарм.н., доцент

Запорізький державний медичний університет

м. Запоріжжя

Варгаракі Стела

викладач

Одеське обласне базове медичне училище

м. Одеса

 

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ І КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПРОДУКЦІЇ фармацевтичнОГО виробництвА

 

Метою запропонованої до розгляду роботи є комплексне дослідження стратегічних цілей, ключових проблем, законодавчого забезпечення ефективності реалізації конкурентоздатної регіональної та зовнішньої політики розвитку ринку медичних препаратів, яке допомогло б точніше визначити проблемні питання у розвитку фармацевтичного ринку та запропонувати альтернативні варіанти їх вирішення. Нагальність подібного дослідження обумовлюється необхідністю підвищення ефективності і конкурентоспроможності  вітчизняного виробника і сприяння входження України до світових товарних ринків, створенню валютних ресурсів, необхідних для модернізації і структурної перебудови виробництва та для загального оздоровлення економіки. При розгляді ринку збуту фармацевтичних препаратів викликають зацікавленість проблеми, пов’язані із загальною ємністю ринку та специфікою українського попиту; жорстокою ціновою конкуренцією між вітчизняними фірмами та успішністю обраної стратегій дистрибуції, просування товарів; оновленою нормативною базою; перспективам для імпортних ЛЗ та іноземного інвестування; кваліфікацією персоналу.

Однією з негативних тенденцій є економічна невиправданість введення нових продуктів на український ринок фармацевтичних препаратів через скорочення реального попиту та ємності ринку. Компаніям-виробникам значно простіше зосередити свої зусилля на економічно вигідних відомих товарах (ЛЗ, що перебувають на третій фазі життєвого циклу товару, і не потребують особливих промоційних витрат). Відповідно, за останні роки асортимент представлених на вітчизняному ринку препаратів скоротився з 10 тис до 6 тис, лікувальних форм.

Тому, пропозиціями щодо розв’язання проблем ринку стали: забезпечення достатньої кількості оборотних коштів шляхом активного емітування, залучення іноземних інвестицій; налагодження регулювання процедури реєстрації нових ЛЗ та збалансування розмірів державного збору за цю процедуру; як наслідок збільшення асортименту продукції на ринку та підтримка малого бізнесу; вдосконалення системи взаєморозрахунків між операторами на ринку; інтенсифікація приведення виробництва фармацевтичних препаратів до світових стандартів GMP; стратегічне освоєння ринків країн Закавказзя та Середньої Азії як перспективних ринків збуту вітчизняної продукції; активізація маркетингових заходів, підвищення кваліфікації  управлінського персоналу галузі.

Нинішня політика структурної перебудови промисловості України повинна сприяти прискореному розвитку конкурентоспроможних галузей та підприємств. Крім того, передумовою для впровадження конкурентної стратегії галузі в умовах відкритої економіки є вдосконалення і стабілізації нормативно - правового поля щодо виробництва та реалізації фармацевтичної продукції.

Необхідну увагу слід приділити перспективам, пов’язаним з освоєнням ринків країн Закавказзя та Середньої Азії (деякі виробники вже відмічають прогрес у цих експортних напрямках), через втрату позицій на традиційних ринках збуту. Паралельно з зазначеними, необхідними перетвореннями на макроекономічному та законодавчому рівнях необхідно поступово удосконалювати наступні мікроекономічні аспекти: систему взаєморозрахунків виробників та дистриб’юторів, систему маркетингових заходів, сприяти підвищенню кваліфікації працівників всіх рівнів, ефективно формувати асортиментне портфоліо галузі тощо.

Практичною основою створення і реалізації конкурентної стратегії з боку урядових організації у найзагальнішому вигляді є наступні: сприяння створенню достатньої кількості справді ефективних суб’єктів господарювання на ринку; розвиток ринкової інфраструктури; формування стабільного і виваженого нормативно-правового поля; Щодо здійснення пропозицій неурядовими організаціями слід згадати про: нагальну необхідність в активній кооперації з, на жаль, слабко розвинутим фінансовим сектором; захист інтересів через участь у професійних спілках  виробниками та, особливо, оптовими операторами; удосконалення системи взаєморозрахунків, і відповідно зменшення дебіторської заборгованості та покращення загальної рентабельності у галузі; дотримання виконання покладених на себе фінансових зобов’язань [1-3].

Отже, передумовою для впровадження конкурентної стратегії галузі в умовах відкритої економіки є вдосконалення і стабілізації нормативно - правового поля щодо виробництва та реалізації фармацевтичної продукції. Оскільки, основним обмеженням обсягу українського ринку - низька платоспроможність населення, слід покращити основні показники функціонування економіки на макроекономічному рівні.

 

Література

  1. Белошапка В. А., Загорий Г. В., Усенко В. А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм. - К.: РИА "Триумф", 2001. - 368 с.
  2. Маркетинг: принципи і функції. Навч. посібник для вищих навч. закладів /За ред. О. М. Азарян. - Харків: Студцентр, 2002. - 320 с.
  3. Мнушко З. М. Комплексна оцінка конкурентноспроможності фармацевтичного підприємства та шляхи її підвищення. // Фармацевтичний журнал. – 2002. - № 5. – 3 – 7.
Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 306
Всього коментарів: 0