Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ КОРМОВОЇ КОМПОНЕНТИ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ У ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

 Спринчук Наталія

 к.е.н., ст. науковий співробітник

Воронецька Ірина

 к.е.н.,  завідувач лабораторії економічних досліджень та маркетингу

 Кравчук Ольга

 к.е.н., м. науковий співробітник

Інститут кормів та сільського господарства Поділля

м. Вінниця

 

ОСОБЛИВОСТІ  СКЛАДУ  КОРМОВОЇ  КОМПОНЕНТИ  В ІНВЕСТИЦІЙНИХ  ПРОЕКТАХ  У   ГАЛУЗІ  ТВАРИННИЦТВА

 

Кормову компоненту в інвестиційних проектах у галузі тваринництва

Виробництво кормів є однією з основних галузей сільського господарства, темпи зростання якої багато в чому визначають розвиток тваринництва, сприяють підвищенню конкурентоспроможності його продукції та вирішенню продовольчої проблеми.

Починаючи з 1991 року, в Україні спостерігається спад виробництва у тваринництві. За 22 роки у різних періодах спостерігалося сумарне зменшення вартості виробництва продукції тваринництва на 63,3 млрд грн. вцілому [1].

Тваринництво нині вважається малоприбутковою, а іноді навіть нерентабельною галуззю сільського господарства. На сучасному етапі його розвиток пов’язаний з перспективами залучення інвестиційних коштів. В свою чергу залучення інвестицій можливе за умови забезпечення беззбитковості виробництва продукції. Для підвищення привабливості галузі тваринництва  необхідні не лише фінансові стимули, зокрема різноманітні заходи державної підтримки, але також інформаційно-консультативні стимули, зміст яких полягає в інформуванні потенційних інвесторів про можливості вкладання коштів у розвиток тваринництва, про перспективи отримання віддачі від вкладеного капіталу. Оскільки ризиковість інвестиційних проектів у тваринництві значною мірою пов’язана з кормовиробництвом, важливо особливу увагу приділяти такій складовій інвестиційних витрат, як витрати на створення кормової  бази. Зазначена компонента має бути детально обґрунтована та прорахована у кожному інвестиційному проекті у галузі тваринництва.

Кормову компоненту в інвестиційних проектах у галузі тваринництва можна визначити як відповідну частку витрат (або доходів), що пов’язані з придбанням (реалізацією) готових кормів або ж вирощуванням кормових культур з наступною їх доробкою. На етапі планування інвестицій у тваринництві особливо важливо врахувати кормову компоненту в негативних грошових потоках – в  інвестиційних витратах та у виробничих (поточних) витратах.

Кормова компонента буде різною залежно від запланованої системи кормозабезпечення, яка може передбачати, як вже було зауважено, або закупівлю готових кормів або ж власне вирощування кормових культур з їх переробкою, або ж закупівлю кормових культур і їх переробку власними силами.

Нині в інвестиційних проектах зі створення нових сільськогосподарських підприємств, які реалізуються у галузі тваринництва України, здебільшого популярними є такі типи кормозабезпечення: - по проектах зі створення ферм ВРХ – змішане кормозабезпечення – вирощування сіна та сінажних культур з закупівлею концентрованих кормів; - по проектах зі створення свиноферм – повністю закупівля готових кормів або ж придбання кормових культур та добавок з подрібненням і змішуванням в умовах ферми; - по проектам зі створення птахофабрик – також повністю закупівля готових кормів або ж придбання кормових культур та добавок з подрібненням і змішуванням їх в умовах птахофабрики.

Виходячи з цього, можна виділити особливості складу кормової компоненти інвестиційних витрат у проектах різних підгалузей тваринництва:

• скотарство (ВРХ): 

1) вкладення у земельні  ресурси (переважно, пасовища, сіножаті);

2) витрати на споруди зі зберігання сіна, силосу, сінажу

3) витрати на сінозбиральну техніку та кормодробильне обладнання

• свинарство:

  1. витрати на кормодробильне обладнання;
  2. корми, як правило, зберігаються в приміщенні свиноферми

• птахівництво

1) витрати на кормо-дробильне обладнання

2) корми, як правило, зберігаються в приміщенні птахофабрики

Зважаючи на різницю в організації кормозабезпечення різних підгалузей тваринництва, актуальним завданням є порівняння кормової компоненти у скотарстві, свинарстві та птахівництві. При цьому важливо розробити методику визначення кормової компоненти (частки витрат на кормовиробництво) як в інвестиційних витратах, так і в виробничих (поточних) витратах реалізації інвестиційних проектів.

Нині в Україні активно проводиться підтримка інвестиційного розвитку тваринництва. Зважаючи на суттєвий обсяг кормової компоненти у складі інвестиційних витрат при створенні тваринницьких ферм та комплексів, близько 10-30% коштів державної підтримки повинні спрямовуватися у кормовиробництво як основу розвитку основних підгалузей тваринництва.

 

Література

  1. Поголів’я і виробництво продукції тваринництва в Україні / В.Я. Месель-Веселяк, О.Ю. Грищенко. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 146 с.

2. Кісіль М. І. Інвестиційний проект створення міні-свиноферми в особистому селянському господарстві / Кісіль М.І., Черненко Д.С. –К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 67 с.

3. Кісіль М.І., Карпенко І.Г. Інвестиційний проект створення сучасної молочної ферми на 300 корів / Кісіль М.І., Кропивко М.М., Карпенко І.Г.; за ред. М.І. Кісіля – К.: ННЦ „Інститут аграрної економіки”, 2012 – 52 с.

Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (17.10.2014)
Переглядів: 289
Всього коментарів: 0