Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Борович Оксана

к.е.н., доцент, завідувач

кафедри обліку і аудиту

Івано-Франківський університет права ім.Кроля Данила Галицького

м. Івано-Франківськ

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

До кінця 2014 р. молокопереробні підприємства, як платники ПДВ, застосовують особливий порядок сплати ПДВ за реалізовані ними молоко, молочну сировину й молочні продукти та  ведуть окремий облік операцій з постачання власної продукції та постачання інших товарів (послуг) [2]. Зазначені суб’єкти господарювання позитивну різницю між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначену у податковій декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції, сплачують до спеціального фонду Державного бюджету України (50 відсотків) та на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (50 відсотків)[2]. 

Починаючи із 1 січня 2015 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України» запроваджується система електронного адміністрування податку на додану вартість [1]. Окрім того внесеними змінами збільшено «поріг» обов'язкової реєстрації підприємства - платника ПДВ з 300 тисяч гривень до 1 мільйона гривень та не передбачено особливого порядку розрахунків за ПДВ переробних підприємств.

Метою система електронного адміністрування ПДВ є звести до мінімуму зловживання службовців фіскальних органів, а такожунеможливити отримання платниками незаконного бюджетного відшкодування податку і, тим самим, збільшити надходження до бюджету.

Організація електронного адміністрування ПДВ здійснюватиметься у наступному порядку.

Банк, визначений Кабінетом Міністрів України, автоматично відкриває рахунки (ПДВ-рахунки) платникам ПДВ,зареєстрованим– до запровадження  системи, а новоствореним– у день реєстрації платника у системі електронного адміністрування ПДВ. Для відкриття рахунків державна фіскальна служба України надсилатиме банку реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, код ЄДРПОУ та індивідуальний податковий номер платника.

Не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття рахунка банк надсилає фіскальній службі повідомлення про відкриття рахунка платнику податку.  Із зазначеного робимо припущення, щоодночасно буде повідомлено й платника ПДВ, але на сьогоднідане питання законодавством не врегульоване.

Платник не може на свій розсуд знімати чи перераховувати кошти з ПДВ-рахунку.Окрім того, на даний рахунок не дозволено зараховувати кошти від покупців чи суми бюджетного відшкодування.

Платнику ПДВ після анулювання реєстрації платника податку закривається його ПДВ-рахунок, а залишок коштів на такому рахунку перераховується до бюджету.

Податкові накладні в аналізованій системіскладатимуться виключно в електронному режимі та реєструватимуться в Єдиному реєстрі податкових накладних,не залежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній.

Постачальник має право зареєструвати видані податкові накладні лише в межах розрахованої суми податкового кредиту за ПДВ (ПДВ за отриманими податковими накладними та «імпортний» ПДВ). Якщо обчислена сума менша суми податкового зобов’язання, визначеного за відповідною операцією на дату реєстрації податкової накладної, то не менше ніж на різницю між даними показниками платник податку повинен самостійно поповнити свій ПДВ-рахунок.Сумаподаткового кредитуза ПДВ розраховуватиметься наростаючим підсумком, починаючи з першого січня 2015 р.

Експортерам та інвесторам,  які здійснили капітальні інвестиції на суму не менше ніж 3 млн. грн., відшкодування ПДВ буде здійснюватися в автоматичному режимі, тобто на місяць раніше, ніж зараз.

Сума податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду з ПДВ-рахунку перераховуватиметься до державного бюджету або на спеціальний рахунок платника - сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний оподаткування.

Отже, на нашу думку основною відмінністю від загальних правил електронного адміністрування ПДВ для молокопереробних підприємств буде те, що частинакоштів, зарахованих на ПДВ-рахунок для оплатисуми податкових зобов’язань звітного періоду підлягатиме перерахуванню до бюджету, а інша – на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства. Проте, сьогодні не визначено механізму розподілу такого зобов’язання.

Окрім того необґрунтованоює  норма Закону, за якою із 1 січня 2015 року платники податку не зможуть включити до податкового кредиту суми ПДВ за податковими накладними, отриманими від постачальників за попередні податкові періоди, але не врахованих в таких  періодах. 

 

Література

  1. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України: закон Українивід 31.07.2014 № 1621-VII[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1621-18.
  2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 413
Всього коментарів: 0