Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ОСНОВНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Неліпович Олена

старший науковий співробітник відділу наукових досліджень

з організаційних питань митної справи

Державного науково-дослідного інституту митної справи

 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

 

Згідно із Митним кодексом України (далі - МКУ) транзит – це митний режим, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності [1]. 

У відповідності до Закону України «Про транзит вантажів», транзит вантажів - це перевезення транспортними засобами транзиту транзитних вантажів під митним контролем через територію України  між  двома  пунктами  або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України [2].

Поняття транзиту міститься у низці міжнародних угод і конвенцій.  Згідно зі ст. V Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) «товари (включаючи багаж), а також судна та інші транспортні засоби повинні вважатися такими, що знаходяться в транзиті через територію сторони,  якщо проходження через таку територію, з перевантаженням, складуванням, дробленням чи зміною виду транспорту або без таких операцій, є лише частиною повного шляху, який починається і завершується за межами кордонів сторони,  через територію якої проходить рух. Рух такого характеру в цій статті називається «транзитний рух» [3].

Визначення митного транзиту в Міжнародній конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур (Конвенція Кіото, 1973 р.) охоплює транзит в межах єдиної митної території і транзит більше ніж через одну митну територію.  Спеціальний додаток Е визначає, що митний транзит –  це митна процедура,  відповідно до якої товари транспортуються під митним контролем з одного митного органу в інший митний орган [4].

Інші міжнародні документи передбачають спеціальні заходи для спрощення процедур митного транзиту. Наприклад, Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП, 1975 р., розроблена під егідою Європейської економічної комісії ООН; Митна конвенція про карнет АТА для тимчасового ввезення товарів, 1961 р.

Переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення в режимі транзиту визначено ст. 91 МКУ. Основні вимоги до переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митному режимі транзиту (стаття 93 МКУ).

Строки транзитних перевезень визначено ст. 95 МКУ. Згідно з частиною першою цієї статті залежно від виду транспорту строки транзитних перевезень становлять: для автомобільного транспорту - 10 діб (у разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці - 5 діб); для залізничного транспорту - 28 діб; для авіаційного транспорту - 5 діб; для морського та річкового транспорту - 20 діб;  для трубопровідного транспорту - 31 доба;  для трубопровідного транспорту (з перевантаженням на інші види транспорту) - 90 діб.

При цьому до зазначених строків не включається: час дії обставин, зазначених у ст. 192 МКУ; час зберігання товарів під митним контролем; час, необхідний для здійснення інших операцій з товарами, у випадках, передбачених розділом V Митного кодексу [5].

Міністерством фінансів України був виданий наказ, що регламентує порядок виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень від 09.10.2012 № 1066 [6]. Зазначений Порядок регламентує дії посадових осіб митних органів, перевізників, декларантів або уповноважених ними осіб під час здійснення контролю за переміщенням товарів та/або транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, на умовах транзиту юридичними та фізичними особами незалежно від виду транспорту, крім стаціонарних засобів транспортування (трубопроводи та лінії електропередачі) у: 1) вантажних відправленнях;  2) супроводжуваному багажі;  3) несупроводжуваному багажі;  4) ручній поклажі.

Виконання митних формальностей при здійсненні контролю за транзитним перевезенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється на підставі документів контролю за переміщенням товарів.

 

                                                                      Література

  1. Митний кодекс [Електронний ресурс] : закон України [прийнято Верхов. Радою 13 березня 2012 року № 4495-VI]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
  2. Про транзит вантажів [Електронний ресурс] : закон України [прийнято Верховною Радою України 20.10.1999 № 1172-XIV]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1172-14.
  3. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947) (в редакції від 15.04.1994 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_264.
  4. PROTOCOL OF AMENDMENT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION AND HARMONIZATION OF CUSTOMS PROCEDURES OF 18 MAY 1973 (Brussels, 26 June 1999) [Electronic resource]. -  Mode of access  : URL : www.ifrc.org/Docs/idrl/I273EN.pdf.
  5. Переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення у режимі транзиту : роз’яснення Міністерства доходів і зборів України від 02.04.2014 року [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gna/4616-0204.html.
  6. Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень [Електронний ресурс] : наказ [видано Міністерством фінансів України 09.10.2012 № 1066]. –Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2120-12.
Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (17.10.2014)
Переглядів: 768
Всього коментарів: 0