Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

МОНІТОРИНГ ЦІН ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Пилипець Андрій

к. с.-г. н., старший науковий співробітник

Грабовська Олександра

к. б. н., провідний науковий співробітник

Сачко Роман

к. с.-г. н., завідувач лабораторії

Інститут біології тварин НААН

м. Львів

 

МОНІТОРИНГ ЦІН ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

 

Нестабільність соціально-економічної ситуації, низький рівень концентрації капіталу в аграрній сфері, диспаритет цін між сільськогосподарською продукцією і продукцією промисловості та його наслідки зумовили хронічні негаразди у галузі аграрного виробництва [1].

Для моніторингу аграрного ринку та цін на тваринницьку продукцію отримували інформацію з обласних статистичних управлінь західного регіону України, з мережі «internet» [2–4], періодичних та фахових публікацій вітчизняних авторів [5–8], аналітичних центрів збору інформації та галузевих науково-дослідних установ мережі НААН.

У результаті проведених моніторингових досліджень вітчизняного аграрного ринку у західному регіоні України за 2013 р. вивчено закупівельні ціни на продукцію тваринництва та ємність ринку: середні ціни реалізації ВРХ, свиней та птиці були практично стабільними у всіх областях західного регіону України. На початок року середня ціна реалізації становила 13970,57 грн/т, а до кінця року зменшилася на 1,16 %. Вищі ціни реалізації відзначали в Івано-Франківській (17270,9–17046,4 грн/т) та Чернівецькій (16108,4–15586,9 грн/кг) областях, а нижчі —у Рівненській (11012,2–10097 грн/т) області.

Встановлено, що середні ціни реалізації ВРХ, свиней та птиці в середині та в кінці 2013 р. у західному регіоні України були нижчими порівняно з відповідними періодами минулого року на 1,72 % та 5,55 %. Загалом від початку року по Україні у 2013 р. середні ціни реалізації ВРХ, свиней та птиці знизилися відповідно на 3,95 % та 6,89 % до відповідного періоду 2012 р.

У 2013 р. середні ціни реалізації молока були практично стабільними у всіх областях західного регіону України: на початок року становили 3078,28 грн/т, а у вересні — збільшилися на 2,93 %. Вищі ціни реалізації молочної продукції спостерігали у Закарпатській (3857,4–3360,1 грн/т), Тернопільській (3124,5–3295,1 грн/т), Львівській (3115,3–3036,6 грн/т) та Чернівецькій (3007,4–3262 грн/т) областях, а нижчі — у Рівненській (2912,5–3161,3 грн/т), Волинській (2860,2–3081,6 грн/т) та Івано-Франківській (2670,7–2983,2 грн/т) областях. На початку та в кінці 2013 р. у західному регіоні України середні ціни реалізації молока знизилися порівняно з 2012 р. на 6,56 % та 16,8 %. По Україні середні ціни реалізації молока з початку року знизилися на 6,32 %, а на кінець року — підвищилися на 23,9 % порівняно до відповідного періоду 2012 року.

Середні ціни реалізації яєць у всіх областях західного регіону України у 2013 р. змінювалися протягом року: на початок року 683,37 грн/тис. шт., а починаючи з травня і до кінця року знизилися на 8,85 %. Вищі ціни реалізації яєць спостерігали у Волинській (906,6–897,8 грн/тис. шт.), Івано-Франківській (739,3–676,4 грн/тис. шт.) та Чернівецькій (723,8–633,5 грн/тис. шт.), а нижчі — у Львівській (589,3–562,2 грн/тис. шт.) та Тернопільській (569,1–528,3 грн/тис. шт.) областях. На початку та в кінці 2013 р. середні ціни реалізації яєць у західному регіоні України зросли порівняно з відповідними періодами 2012 р. на 11,29 % та 2,96 %, а загалом по Україні — на 4,22 % та 0,33 %.

Загалом ціни реалізації сільськогосподарської продукції протягом 2013 р. були практично стабільними, як по Україні, так і у західному регіоні.

 

 

Література

1. Кухар О. Г. Сучасні тенденції розвитку тваринництва в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Кухар // Ефективна економіка. 2013. — № 8.

2. Кучер Л. Ю. Досвід країн близького зарубіжжя в забезпеченні прибутковості виробництва молока / Л. Ю. Кучер // Економіка АПК. — 2011. — № 6. — С. 165–170.

3. Галушко В. П. Зарубіжні системи забезпечення якості молока у виробничому ланцюзі та можливості їх застосування в Україні / В. П. Галушко, І. М. Суха // Економіка АПК. — 2011. — № 3. — С. 137–142.

4. Споживання основних продуктів харчування населенням [Електронний ресурс] // База даних Головного управління статистики у Львівськiй областi. — Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/statbank_lviv/Database/04SILGOSP/databasetree_uk.asp.

5. Food and Agricultural commodities production [Electronic resource]. – Mode of access: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx.

6. Тваринництво Львівщини : стат. зб. — Львів, 2011. — 138 с.

7. Сачко Р. Г. Моніторинг у галузі тваринництва Західного регіону України // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Серія «Економічні науки». — 2013. — Т. 15, № 2 (56), Ч. 3. — C. 335–340. Р. Г. Сачко, Я. В. Лесик, О. С. Грабовська, А. З. Пилипець, А. В. Венгрин.

8. Грабовська О. С. Моніторингові дослідження у галузі тваринництва / О. С. Грабовська, А. З. Пилипець, Р. Г. Сачко // Сборник научных трудов SWorld. — Выпуск 2. Том 24. Экономика — Иваново : МАРКОВА АД, 2014.— С. 52–56.

Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (17.10.2014)
Переглядів: 449
Всього коментарів: 0