Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

КИТАЙСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ ЯК СТРАТЕГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ СУПЕРДЕРЖАВ

Чернова Ольга

к.м.е., доцент

Матійко Ольга

студентка

Національний університет ДПС України

м. Ірпінь

 

КИТАЙСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ ЯК СТРАТЕГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ СУПЕРДЕРЖАВ

 

Одними з найбільш важливих і показових двосторонніх відносин світу на сучасному етапі є взаємини США і Китаю. Зі швидким підйомом Китаюпочалось суперництво між Китаєм та США в економічних, територіальних, екологічних та інших питаннях. Однак, поглиблення торговельних відносин у перспективі може знижувати можливість конфлікту між двома державами.

Серед науковців, які намагалися  оцінити майбутнє американо-китайських відносин можна виділити– Ф. Бергстен, Б. Гілл, Н. Ларді, Д. Мітчелл. Деякі з них переконані, що Китай стає конкурентом спочатку на регіо­нальному, а згодом і глобальному рівні Метою дослідження є аналіз. Інші  вважають, що Китай все більше зближується зі США.

позитивних і негативних тенденції у розвитку відносин між США і Китаєм у політичному, безпековому та економічному вимірах, передумов їх розвитку та функціонування.

Офіційно визнаючи Китай світовою державою, СШАне готові розглядати Китай як рівноправного партнера, тому у відносинах між двома державами настала стадія балансування між співробітництвом та суперництвом.

  Спільні інтереси переважають відмінності між двома державами. Експорт Китаю знизив ціни на споживчі товари по всьому світу, а імпорт почав чинити серйозний вплив на світові ціни сировинних продуктів.На даний момент Китай  — найбільшийзакордоннийвласникборговихзобов'язань США, що становить 24% американськогозовнішнього боргу. Фактично Китай допомагаєоберігативідколиваньфондовийринок та утримуватинизьківідсоткові ставки, оплачуючизначнучастинуамериканськогобюджетногодефіциту [1,c.79].

Причиною зростання дефіциту торгового балансу США з Китаєм є зростаюча потреба американських компаній в китайських продуктах та в американських, але виготовлених в Китаї. Американськаекономікаприв'язана до китайської за рахуноквинесеннячастинивиробництв на територію Китаю. У понад 80% американськихкомпаній, якіпрацюють на території Китаю прибутокзрісбільшяк на 20%, порівняно з 2012-2013рр.

Жорстокаконфронтація з Пекіном означала б для Вашингтона удар по власних економічних інтересах. Тоді, як Вашингтон за рахунок подальшого продажу Пекіну своїх боргових зобов'язань і зростання курсу юаня, сподівається скоротити дефіцит торгового та платіжного балансу, Китай дедалі більше сумнівається в доцільності економічної і фінансової взаємозалежності зі США, збереженні своїх валютних резервів у американських активах, поставивши під сумнів роль американського долара у світі. При цьому складається парадоксальна ситуація, коли Китай, купуючи боргові зобов'язання Сполучених Штатів, фактично оплачує модернізацію збройних сил США і своє оточення американськими військовими базами та флотом.Слідпам`ятати, що у 2013 році Китай став світовим лідером за обсягами зовнішньої торгівлі. Торговий оборот країниперевищив $ 4 трлн..

Разом Сполучені Штати і Китай споживають 40% енергії у світі та відповідальні за 50% світових викидів парникових газів. Держави є найбільшими емітентами парникових викидів на планеті. Причому Китай вже обігнав США за кількістю викидів вуглекислого газу. Враховуючи їх економічний розмір і вплив на глобальні ринки, вкрай важливо, щоб США і Китай приєдналися до процесів захисту екології. Однак,  США і Китай вже уклали договір про співпрацю в галузі альтернативної енергетики та екологічних технологій. Мільярди доларів будуть витрачатись як зі сторони Китаю, так і зі сторони США, для зниження рівня забруднення повітря і розвитку альтернативної енергетики. Між США і Китаєм відбувається своєрідна гонка витрат на збереження екології. Незважаючи на політичні розбіжності, країни домовилися тісно співпрацювати у сфері боротьби із згубними кліматичними змінами. Китай забезпечить союз фінансовими ресурсами, США - технологіями.

Водночас як суперник Китай може стати для Сполучених Штатів новим Союзом, що може призвести до нової холодної війни, скидання боргових зобов'язань США, вимог реструктурувати сформовану міжнародну систему на користь Китаю і сприятиме посиленню китайсько-американської боротьби за геополітичне домінування в новому світовому порядку.                                  Якщо 12 років тому Пекін не мав жодного суперкомп'ютера, то сьогодні Китай має 74 із 500 наявних у світі суперкомп'ютерів, посідаючи за їх кількістю друге місце у світі після США. Якщо такий розвиток відбуватиметься надалі, то скоро Китай наздожене і пережене Америку за цим показником, що загрожує національній безпеці США, оскільки суперкомп'ютери широко використаються в реалізації програм удосконалення ракетно-ядерної зброї [2, c.178].                  Отже, зважаючи на вищезазначене, можна дійти висновку, що торгівля США і Китаю є взаємовигідною для обох держав. Китай є експортно-орієнтованої економікою, а США його найбільшим ринком. Зменшення експорту в США може суттєво знизити темпи приросту економіки Китаю. А з іншого боку США вигідно купувати дешевші товари, розташовувати свої підприємства в країні, де робоча сила є менш затратною. Стиль життя у США певною мірою спричинив наростання величезного боргу. Їм в деякому сенсі вигідно підтримувати від’ємне сальдо торгового балансу з Китаєм, таким чином можна позбутись зайвих доларів.Для вирішеннянегативного явища, такого як гостре суперництво між державами, необхідно планомірно втілювати в життя заходи інвестиційно-торговельного співробітництва, підвищувати рівень двосторонньої торгівлі, усувати розбіжності за рахунок співпраці і відмовитись від політизації торгово-економічних питань.

 

 

Література

  1. Кулина, Е. Л. Китайский фактор во внешней политике Вашингтона. КНР и США // США -Канада: ЭПК. - 20010. - №11. С. 138.
  2. Міжнародна економіка / [Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін..]; за ред. Ю.Г. Козака, Д.Г. Лук’яненко, Ю.В.Макогон – [3-тє вид.] – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 560 с.
Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (17.10.2014)
Переглядів: 704
Всього коментарів: 0