Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

Бенцак Оксана

старший викладач

Львівська комерційна академія

м. Львів

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

 

Аграрний бізнес на сьогоднішній день відіграє важливу роль у ринковій економіці кожної держави і є її структурним елементом. В Україні впродовж останніх років було створено позитивні умови для становлення та розвитку аграрного бізнесу, прийнято законодавчі та нормативно-правові акти, щодо вдосконалення функціонування ринків продовольчих товарів, в результаті чого виникли цілі галузі і підкомплекси, які стали достатньо конкурентними на внутрішніх та зовнішніх ринках [1; 2].

            Метою даної доповіді є здійснення аналізу сільськогосподарської діяльності господарств української частини Карпатського Єврорегіону. Об’єктом нашого дослідження є українська частина Карпатського єврорегіону, в якому розвиток сільського господарства зумовлений певними особливостями. Найважливішими з них є географічне розташування регіону, своєрідність природно-ресурсного потенціалу, природно-кліматичних умов; демографічні особливості, співвідношення розвитку суспільного та присадибного секторів у сільському господарстві; розвиток соціальної інфраструктури тощо.

Територія Карпатського єврорегіону становить 161279 км2, керівними та виконавчими органами є Рада єврорегіону, Міжнародний секретаріат, Національні представництва, шість робочих галузевих груп. Карпатський єврорегіон входить до складу Асоціації прикордонних регіонів Європи [3]. Пріоритетами функціонування Карпатського єврорегіону вважається розвиток транспортного зв’язку на його території; вирішення проблем розвитку інфраструктури, туризму; створення сучасної функціональної структури економіки регіону; розширення європейського та атлантичного співробітництва та ін.

Для української частини Карпатського Єврорегіону характерне багатогалузеве сільське господарство. З півночі на південь виділяються такі зони спеціалізації:

- малополіська (льонарство, буряківництво, хмелярство, картоплярство, молочно-м'ясне тваринництво);

-  лісостепова (зернове господарство, буряківництво, м'ясне і молочне тваринництво, свинарство, птахівництво);

- карпатська з підзонами:

 а) передгірська передкарпатська (льонарство, картоплярство, молочно-м'ясне тваринництво;

 б) гірська (м'ясо-молочне і м'ясне тваринництво, овочівництво, льонарство);

в) передгірська закарпатська (виноградарство, садівництво, тютюнівництво, молочно-м'ясне тваринництво і птахівництво) [4].

Особливістю української частини Карпатського Єврорегіону є висока, порівняно з іншими регіонами України, густота населення, а також підвищена частка осіб, які проживають у сільській місцевості і, відповідно зайняті у сільському господарстві. Все це спричинило ситуацію, за якої площа сільськогосподарських угідь, що припадає на одного жителя села, майже в три рази нижча порівняно із середнім показником по Україні [5].

Ще однією дуже важливою рисою української частини Карпатського євро регіону є менший ніж в середньому по Україні розмір сільськогосподарських підприємств. У гірських районах Карпат взагалі відсутні об’єктивні передумови для розвитку великих за розмірами господарств будь-якої форми власності. Це пояснюється саме дуже низьким рівнем землезабезпеченості. Для Української частини Карпатського єврорегіону характерне багатогалузеве сільське господарство. У гірських районах Карпат багато проблем виникає через низький рівень землезабезпеченості, а також обмеженість посівних площ, що в свою чергу впливає на темпи зростання валової продукції сільського господарства. Характерною особливістю аграрного сектора Карпатського регіону є висока питома вага підсобного господарства в загальному об’ємі продукції рослинництва і тваринництва. Крім сільського господарства в соціально-економічному розвитку даного регіону важливе місце належить багатим лісовим ресурсам, які в українській частині Карпатського Євро регіону виконують декілька функцій.

 

Література

  1.  Черевко Г.В., Іваницька Г.Б. Проблеми продовольчої безпеки України // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доповідей V Міжнародного конгресу українських економістів, м. Львів, 22-26 травня 2000 р.: 2 Ч. / НАН України. Інститут регіональних досліджень; Редкол.: відповідальний редактор академік НАН України М.І. Долішній – Львів, 2000. – Ч. 1. – С. 62‑65.
  2. Черевко Г.В. Державне регулювання ринкової аграрної економіки // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Стратегія розвитку агропромислового комплексу: Випуск XІІІ / НАН України. Інститут регіональних досліджень; Редкол.: відповідальний редактор академік НАН України М.І. Долішній – Львів, 2000. – С. 114‑121.
  3. Карпатський єврорегіон 2001 / Міжнародний секретаріат Карпатського єврорегіону. – Ніредьгаза, 2001.
  4. Баланюк І. Ф. Науково-прикладні аспекти розвитку аграрних відносин у регіоні Карпат. – К.: Інститут аграрної економіки, 2000. – 104 с.
  5. Петренко 3. Прикордонні регіони як нова форма міжнародної інтеграції // Економіка України — 1999 — № 12 (457) — С. 66-72.
Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 520
Всього коментарів: 0