Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК, ЯК ТЕРИТОРІЯ СПРИЯННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Лукашенко Тетяна

старший викладач

Львівський національний університет імені Івана Франка

м. Львів

 

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК, ЯК ТЕРИТОРІЯ СПРИЯННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Інтенсифікація розвитку національного виробництва передбачає створення нових організаційних форм взаємодії держави, науки та бізнесу. Однією із таких форм є промислові парки, покликані сприяти інвестуванню виробництва, його оновленню та підвищенню продуктивності. Саме завдяки створенню індустріальних парків багато країн світу добилися інтенсифікації промислового розвитку. Для прикладу, в Туреччині закон про індустріальні парки був прийнятий в 2000 році. З 2002-го по 2010 рік там було створено 148 парків (на сьогодні їх 264). Валовий продукт країни з 2002-го по 2009 рік зріс в 3,1 рази, так само зріс і експорт країни [1].

Інтенсифікація виробництва, як відомо, базується на використанні найефективнішої виробничої бази, створення якої вимагає значних інвестицій. Індустріальні парки є тим інструментом, який забезпечує сприятливі передумови для інвестицій у сферу промисловості, тим самим сприяючи інтенсифікації її розвитку.

Відповідно до Закону України «Про індустріальні парки» під останнім розуміють облаштовану відповідною інфраструктурою територію, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері промислового виробництва, а також науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації та комунікацій [2]. Інфраструктурне облаштування території, як правило, передбачає її комплексне забезпечення елементами зовнішньої та внутрішньої інфраструктури підприємства. Саме комплексність інфраструктурного обслуговування, яке забезпечується в рамках індустріального парку, дозволяє підприємствам, які зайшли на його територію, отримати належне усестороннє обслуговування з одного центру, що, безумовно, обумовлює економію їх трансакційних витрат.

Промислова інфраструктура, яка створюється індустріальними парками, орієнтується на потреби потенційних учасників – забудовників території. Сучасному промисловому виробництву властиво застосовувати інноваційні технології, що відповідно, підвищує вимоги до його інфраструктурного обслуговування. Умовою інтенсивного розвитку учасників парку є баланс між технічними характеристиками інфраструктурних систем та технічними вимогами до організації виробничих процесів.  

Промисловий парк, що створюється, концентрує на своїй території нові сучасні виробництва. Як правило, функціональне призначення підприємств парку визначається його концепцією, виходячи з перспектив розвитку галузевих ринків та наявного ресурсного забезпечення території. Це певним чином допомагає інвесторам вибрати для інвестування стратегічно привабливу галузь, перспективність якої підтверджується комплексними дослідженнями, які лягли в основу концепції парку. .

Організація промислового виробництва на території індустріального парку відмічається скороченням інвестиційного циклу. Для виходу на ринок створеного в індустріальному парку промислового підприємства вимагається 6-9, в крайньому випадку 12-18 місяців, тоді коли в звичних умовах це займає від 3 до 5 років [1]. Швидке освоєння ринку дозволяє випередити конкурентів та зайняти на ньому стійкі перспективні позиції, що є сприятливою передумовою для нарощення виробництва.

Відповідно до законодавства однією із обов’язкових умов функціонування індустріального парку є забезпечення наукової діяльності. Парк може розміщувати на своїй території науково-дослідні структури для потреб учасників парку, набуваючи таким чином ознак технопарку. Проте найчастіше індустріальний парк – це база для серійного та масового виробництва нової продукції, яка подолала етап дослідного виробництва і попит на яку розширяється. Отже, індустріальний парк формує умови для інноваційного виробництва та забезпечує взаємозв’язок науки і промисловості. Це також хороша база для практичної підготовки промислово-виробничого персоналу.

Інтенсифікації виробничої діяльності сприяють вигоди, які може отримати підприємство від взаємодії з іншими учасниками індустріального парку. Організаційне поєднання різного роду виробництв формує умови для різних форм співпраці в організаційній, технологічній та соціальній сферах. Це можуть бути спільний маркетинг, спільне навчання та підвищення кваліфікації персоналу, спільні інформаційні центри, спільні закупівлі, спільні торгові місії та торгові виставки, спільні дослідження, спільні виробництва, тощо. Вигоди від такого співробітництва проявляються не тільки в економії витрат, а і в розширенні потенційних можливостей виробництва та збуту продукції, в підвищенні продуктивності праці, в нарощенні ключових компетенцій учасників парку.

Додаткові вигоди для учасників індустріального парку забезпечуються і передбаченою законодавством державною їх підтримкою.

Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що індустріальні парки – це територія сприяння інвестиційній діяльності та, відповідно, інтенсифікації промислового виробництва.

 

Література

  1. Индустриальные парки: требуются предприимчивые и амбициозные [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://portsukraine.com/node/3251
  2. Про індустріальні парки: Закон України від 21.06.2012 №5018-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5018-17

 

Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 405
Всього коментарів: 0