Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ МОЛОКА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Гурська Ірина

к.е.н, доцент

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

м. Бережани

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ МОЛОКА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

Ринок молока та молочних продуктів є одним із основних компонентів продовольчого ринку держави, розвиток якого має велике значення для зростання національної економіки. Розвиток ринку молока та молочних продуктів відбувається під впливом дії складових ринкового механізму: попиту, пропозиції, ціни та формування ринкової кон’юнктури.

В умовах ринкових відносин досить гострою є проблема реалізації виробленого молока. Жорстка конкуренція в ринковому середовищі спонукає товаровиробників молочної продукції до пошуку нових ринків збуту, щоб забезпечити прибуткову діяльність. Головним каналом реалізації молока та молочних продуктів в Україні є постачання його переробним підприємствам – 93 % продажу.

Однією з важливих проблем, що зумовлює кризову ситуацію на молочному ринку є порушення цінової кон'юнктури, яка характеризується декількома видами регіональних цін: заготівельні, роздрібні, оптово-відпускні, ринкові.

За останні п’ять років закупівельна ціна на молоко в Україні майже зрівнялася із середньою ціною на молоко в країнах ЄС. При цьому, ціна в Європі зросла в середньому на 3 % і переважно за рахунок підвищення закупівельної ціни, а в Україні ціна підвищилася в середньому на 5 %. Основною причиною подорожчання молока стало зростання витрат на виробництво молочної продукції, а також зменшення її пропозиції на ринку.

Важливим фактором при ціноутворенні на ринку готової молочної продукції є вплив посередників при закупівлі молока-сировини і реалізації готової продукції. При закупівлі молока посередницькими структурами закупівельна ціна його зростає на 15-20 %. Реалізація готової молочної продукції від переробного підприємства до роздрібної торгівлі також здійснюється через посередницькі структури, які як правило, рекомендовані торговельними організаціями, у яких продається відповідна продукція. При цьому залежно від асортименту та відповідних доплат за входження молочної продукції до продажу у торговельній мережі, оптова ціна підприємства на молочну продукцію зростає на 25-60 %. Часто одна й та сама продукція проходить через дві-три таких структури і кожен з них збільшує ціну такої продукції. Роздрібна торгівля, одержавши від даної структури продукцію, реалізовує її споживачам зі своєю торговельною націнкою. Виробники молочної продукції не мають іншої альтернативи у реалізації своєї продукції. До роздрібної торгівлі на реалізацію надходить продукція тільки від оптових посередників [1, с. 64].

Ринок молока та молочної продукції слід характеризувати з позицій інтересів споживачів, які безпосередньо впливають на кон’юнктуру ринку. Формування його структури відбувається під впливом різних економічно-правових чинників і проявляється через купівельну спроможність, що визначається рівнем доходів населення, ціни на молочну продукцію, яка постійно змінюється через дію різних чинників.

Створення стабільних каналів реалізації є гарантією, що надходження молока на молокопереробні підприємства буде ритмічним, що забезпечить населення продуктами щоденного попиту: незбираним молоком, кисломолочною продукцією, сиром, сметаною та іншими молочними виробами достатньому обсязі. При цьому всі ланки технологічного ланцюга: «виробництво – заготівля – переробка – реалізація продукції» повинні функціонувати скоординовано.

Продукцію молочної галузі в цілому можна умовно розділити на два сегменти: сегмент традиційних продуктів (сметана, молоко, сир, масло, сир) і нових продуктів (йогурти, десерти, пудинги, ароматизоване молоко).

Сегмент традиційних продуктів в грошовому вираженні змінюється відповідно до зміни доходів населення. У цього сегмента є перспективи зростання і в натуральному вираженні, тому що споживання молочних продуктів цього сегмента оцінюється як недостатнє в зв'язку з низькою купівельною спроможністю населення.

Сегмент нових молочних продуктів буде активно рости в вартісному і натуральному вираженні при зростанні доходів населення. Продукти цього сегмента в даний час відносно дорогі, що обумовлює низькі в порівнянні з країнами Європи обсяги їх споживання.

Для позитивних змін на ринку молока необхідно збільшити пропозицію, врівноважити кон'юнктуру та стабілізувати економічну ситуацію на даному ринку. Це можливо за умов: достатньої економічної заінтересованості виробників у розвитку молочного скотарства через високі закупівельні ціни на молоко, своєчасні розрахунки переробних підприємств і торговельних організацій; стабільного забезпечення необхідними кормами; наявність державного регулювання цін і обсягів заготівель; поліпшення забезпечення сільськогосподарських підприємств матеріально-технічними ресурсами.

 

Література

  1. Бондаренко В. М. Розвиток ефективного виробництва молока та його промислової переробки в Україні / В. М. Бондаренко // Економіка АПК. - 2008. - № 5. - С. 61-64.
  2. ДСТУ 4834:2007 Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання.
  3. Про молоко та молочні продукти: Закон про внесення змін до закону України від 17.02.2010, №923 // офіційний вісник України. - 2010. - № 4 - С.182.
Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 2077
Всього коментарів: 0