Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ФАКТОРИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Лупеха Інна

аспірант

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

смт. Чабани

 

ФАКТОРИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Інтенсифікація виробництва, як важливий процес підвищення результативності повинна відбуватися на кожному аграрному підприємстві, незалежно від того, до якої форми власності воно належить. А відсутність єдиного підходу до сутності інтенсифікації виробництва, класифікації інтенсивних і екстенсивних факторів, показників кількісної оцінки рівня та динаміки інтенсифікації виробництва, механізму її планування і стимулювання стримує процес інтенсифікації економіки країни в цілому [1].

Серед комплексів заходів, які забезпечують ефективність сільського господарства, важливе місце посідає економічно обґрунтований рівень інтенсифікації виробництва. Інтенсифікація, як одна із форм розширеного відтворення, проявляється у більш інтенсивній експлуатації наявного виробничого потенціалу та залученні додаткових ресурсів для одержання більшої кількості конкурентоспроможної продукції.

Процес інтенсифікації як соціально-економічне явище має багатофакторний характер і тому потребує системного підходу до його дослідження й виявлення комплексного впливу сукупності чинників на обсяги та ефективність аграрного виробництва [2]. З огляду на це поставлені завдання щодо виявлення основних факторів інтенсифікації сільськогосподарського виробництва та узагальнення особливостей комплексного їх впливу на результативність суспільного виробництва.

Головні фактори інтенсифікації виробництва в агропромисловому комплексі можна класифікувати за трьома основними ознаками: 1) підвищують вихід   продукції з одиниці земельної площі (на одну голову тварин); 2) зменшують затрати праці на виробництво одиниці продукції; 3) забезпечують одночасне розв’язання вищеназваних завдань.

До найважливіших та найактивніших факторів інтенсифікації аграрного виробництва належать такі фактори:

  • природні (прояв органічного зв’язку проблеми раціонального використання природних ресурсів із проблемою охорони навколишнього середовища);
  • техногенні (зменшення затрат праці на одиницю продукції; досягнення оптимальних умов зовнішнього середовища для забезпечення необхідних вимог вирощування сільськогосподарських культур);
  • соціальні (вплив аспектів на продуктивність праці й ефективність виробництва).

Сукупність природних, техногенних та соціальних факторів інтенсифікації вимагають обґрунтованого підходу до розкриття сутності їх взаємодії при розробленні й реалізації державних програм розвитку аграрного виробництва.

 

Література

  1. Вітков М.С. Сутність і фактори інтенсифікації аграрного виробництва  // Економіка АПК. – 2011. – № 1. – С. 53–57.
  2. Березівський П.С. Напрями інтенсифікації розвитку сільськогосподарських підприємств / П.С. Березівський, П.Н. Особа // Економіка АПК. – 2009. – №6 (174). – С.18–25.
Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 994
Всього коментарів: 0