Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Дуда Ольга

здобувач кафедри “Обліку та аудиту”

Національний лісотехнічний університет України

м.Львів

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Охорона навколишнього середовища є однією з найважливіших тем дослідження науковців. Ними розроблено плани, згідно яких проводяться заходи щодо зменшення викидів та скидів, оптимізація процесу виробництва, впровадження “зелених технологій”.

Екологічний аудит сприяє економії ресурсів, допомагає керівництву підприємства у прийнятті управлінських рішень з інтенсифікації і ефективного розвитку виробництва та формує основу для оцінки ефективності природоохоронних заходів.

Потрібно зазначити, що екологічний аудитзабезпечує екологічну безпеку підприємства, а також попереджує й обмежує збитки екологічних аварій на підприємстві та визначає екологічні ризики.

Проведення екологічного аудиту на будь-якому підприємстві дає змогу виявити недоліки в роботі установи/організації, визначити майбутні дії щодо їх усунення (побудувати план дій) і провести заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Спеціально створена служба екологічного аудиту повинна стежити за додержанням на підприємстві норм законодавства з екології під час виробництва продукції та екологічної безпеки загалом.Така служба забезпечує проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього середовища, розробляє плани раціонального використання природних ресурсів (якщо такі застосовуються у виробництві), проводить екологічну експертизу.

Служба екологічного аудиту на підприємстві може створюватись не як постійно діючий механізм, а лише як необхідний елемент контролю в певний період часу (наприклад, щокварталу на час проведення екологічної експертизи та супутніх їй дій).

За допомогою екологічного аудиту можуть бути виявлені види екологічних проблем та забруднюючих речовин і їхня концентрація; план заходів щодо ліквідації наслідків забруднення; витрати часу, коштів та трудових ресурсів для реалізації такого плану. Окрім цього, проведення екологічного аудитудає можливість підприємству завчасно погодити екологічні цілі й завдання з конкретними фінансовими результатами діяльності й, таким чином, мати гарантію того, що ресурси спрямовуються туди, де їх використання дає найбільшу вигоду, як економічну, так й екологічну.

Однак, в процесі виробництва підприємство забруднює не лише навколишнє природнє середовище, а й тих, хто працює в умовах екологічної небезпеки. Тому в даному випадку доцільно брати до уваги минулий вплив небезпечних забруднюючих речовин на працюючих і порівняти з теперішнім. Таке дослідження потрібне як для визначення ризиків, пов’язаних із зазначеним впливом, так і для виявлення доцільності виплати компенсації.

Таким чином, проведення екологічного аудиту надає підприємству інформацію, необхідну для удосконалення діяльності в напрямку охорони навколишнього середовища та зменшення рівня впливу забруднюючих речовин на працівників. Однак, існує необхідність у подальшому вдосконаленні теоретико-методичних принципів та механізмів формування та реалізації екологічного аудиту на підприємствах різних секторів економіки з урахуванням мотивів та стимулів його впровадження такими підприємствами.

 

Література

  1. Буллі В. Економіка природокористування: [Навчальний посібник] / В. Буллі // Донецький ін-т економіки та господарського права. – Донецьк: ДІЕГП, 2004. – 130с.
  2. Дубас Р. Економіка природокористування: [Навчальний посібник] / Р. Дубас // Міністерство освіти і науки України, Державна академія житлово-комунального господарства. - К.: МП “Леся”, 2007. - 447 с.
Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 298
Всього коментарів: 0