Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛ. У 2011-2013 РР..

Тойменцова Ірина

аспірант

Національний університет водного господарства та природокористування

м. Рівне

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛ. У 2011-2013 РР..

 

Паливно-енергетичні ресурси як природні багатства є одним із факторів виробництва. Вони формують витрати промислового підприємства у складі статті «Паливо та енергія на технологічні потреби» та в певній мірі забезпечують виробничий процес. Виготовлена продукція задовольняє суспільні потреби. Тому добробут суспільства залежить від того, як використовуються матеріальні ресурси, наскільки ефективно використовуються паливно-енергетичні ресурси (ПЕР).  Неефективне споживання енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції у відповідних галузях економіки зумовлює високу енергоємність ВВП  України, а застарілі енерговитратні технології та устаткування приводять до значного технологічного відставання у більшості галузей економіки [1].

Згідно з Державним стандартом України визначено 41 показник ефективності використання ПЕР, більшість із яких характеризують економічність. Технологічну сторону виробничого процесу описують такі показники: питома витрата енергетичного ресурсу; питома витрата палива, електроенергії, теплоенергії [2].

Питома витрата енергетичного ресурсу – це енергетичний ресурс, що споживається установкою чи об’єктом на одиницю сировини або виробленої продукції чи роботи  (Дж/ одиницю продукції (роботи)). Питомі витрати палива вимірюються в т.у.п., електроенергії -  в кВт∙год, теплоенергії – в Гкал відповідно на одиницю продукції чи роботи.

У загальному використанні паливно-енергетичних ресурсів підприємствами України частка Рівненщини становить 1,9 - 1,8% [3].

Протягом 2011-2013 рр.. питомі витрати палива на підприємствах Рівненщини суттєво збільшились на виробництво дроту із міді: у 2012 р.  - на 12,5%, а у 2013 р. – на 66,6%. На виробництво кованих чорних металів питома витрата палива збільшилась на 2,2% у 2012 р. і на 11,1% - у 2013 р. При виробництві цегли керамічної невогнетривкої будівельної було допущено перевитрату на 15% у 2012 р. і на 9,9% у 2013р. Значного зменшення питомих витрат палива було досягнуто при виробництві тортів і кондитерських виробів (24,4% і 11,1%). Загалом темп зростання питомих витрат палива у 2012 -2013 рр.. перевищує темп їх скорочення у 1,6 раза.

Питомі витрати теплоенергії підприємствами Рівненщини значно збільшились на очищену стічну воду ( на 43,4 % у 2013 р.), на розведення свійської птиці ( 41,7%), помітно збільшились: на виробництво продуктів готових і консервованих з м’яса, субпродуктів м’ясних чи крові тварин ( на 37% у 2012 р. і на 26,9% у 2013 р.); на виробництво молока обробленого. Стабільно зростали питомі витрати теплоенергії і на виробництво готових продуктів та консервів плодових (15,9%, 17,1%). Виробництво безалкогольних напоїв та спирту етилового  неденатурованого потребувало у 2013 р. збільшення витрат енергії на 25% і 21,7% відповідно, хоча у 2012 р. відбулося їх зниження. У промисловості відзначається 15,7% зростання цих витрат при виробництві аміаку. Значного скорочення питомих витрат теплоенергії вдалося досягти у виробництві фанери (14,7%), панелей дерев’яних фанерованих (21,2%), пива солодового (14,4%). Загалом темп скорочення питомих витрат теплоенергії у 2012 р. перевищує темп їх зростання у 2,2 рази, а у 2013 р. темп зростання питомих витрат перевищує темп їх зниження майже у 5 разів.

Питомі витрати електроенергії на підприємствах Рівненщини характеризуються нестійкою динамікою протягом 2011-2013 рр..: у 2012 р. на переважній більшості підприємств вони скорочуються, а у 2013 р. – навпаки зростають. Найбільш неефективними виявились  підприємства, що виробляють оброблене молоко (зросли витрати на 161,5%),  кисень (63,5%), деревину розпилену чи розколоту (64,2%), що транспортують нафту і нафтопродукти (63,8%), що займаються розведенням худоби ( в середньому на 25%), що виробляють крупи із пшениці (33,3%), цеглу керамічну невогнетривку (37,3%). Найбільш ефективними у 2013 р. були підприємства, що відпускали електроенергію, вироблену ТЕЦ загального користування (витрати скоротились на 58,8%); відпускали теплоенергію, вироблену електростанціями (46,9%); що виробляли хлібці і сухарі (47,2%); що виробляло продукти готові і консервоваі з м’яса, субпродуктів м’ясних чи крові тварин (34,7%); що виробляло безалкогольні напої (34,4%); що виробляло дріт сталевий (31,5%). Загалом темп зростання питомих витрат електроенергії у 2012 -2013 рр.. перевищує темп їх скорочення у 1,6- 1,9 раза.

Загалом охарактеризувати ефективність використання ПЕР підприємствами Рівненщини за показниками питомих витрат можна так: скорочення питомих витрат (1-5%) відбувається повільнішими темпами, ніж їх зростання; а зростання відбувається значне (25-40%).

 Крім того, наведені показники дають змогу відмітити низький рівень застосованих технологій.

 

Література

1. Кудлай В. С. Аналіз ефективності використання енергетичних ресурсів / В. С. Кудлай, Л. С. Селіверстова. // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №6. – С. 49–64.

2. ДСТУ 3755—98. Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію. — К.: Держ стандарт України, 1998. — 13 с.

3. Паливно-енергетичні ресурси Рівненщини у 2013 р.: статист. зб. / ред. М. М. Міщук. -  Рівне: Головне управління статистики у Рівненській області, 2014. – 42 с.

Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (17.10.2014)
Переглядів: 1167
Всього коментарів: 0