Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Фльонц Оксана

Бережанський агротехнічний інститут

м. Бережани

 

АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

Аграрний сектор завжди був пріоритетним напрямом у розвитку економіки, адже саме від його стану і перспектив розвитку залежить забезпечення життєдіяльності людини. Незважаючи на те, що Україна володіє сприятливими кліматичними умовами і якісними земельними ресурсами, розвиток сільського господарства в нас не на найвищому рівні. Специфічною особливістю є висока залежність залежність від природно-кліматичних умов. Це зумовлено використанням землі, регіональним  розташуванням та її родючістю.

 Проблемою у створенні фермерських господарств є:

- відсутність стартового капіталу, на основі якого можна було б побудувати ефективно функціонуюче виробництво та високі відсоткові ставки по кредитах;

- недосконалість нормативно-правових актів щодо аграрної політики держави;

- недостатнє впровадження у діяльність підприємств інновацій;

- неналежні умови для реалізації громадянами права власності на землю;

- недосконала інфраструктура ринку землі.

Пріоритетними напрямами розвитку аграрного сектору є:

- впровадження перспективних агротехнологій, а отже підвищення продуктивності виробництва, зниження витрат на одиницю продукції, зміцнення її конкурентоспроможності;

  • поліпшення якості землі та її використання за рахунок впровадження правильних сівозмін, збільшення маси добрив, насамперед органічних;
  • боротьба зі шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур, що дає змогу зберегти понад 20% вирощеного врожаю;
  •  проведення комплексу заходів з охорони ґрунтів;
  • інтенсифікація сільського господарства шляхом механізації та комп'ютеризації виробництва, хімізації, меліорації, інтенсивного розвитку біотехнології у рослинництві;
  • у тваринництві інтенсифікація досягається завдяки використанню досягнень генетики і селекції, поліпшення кормової бази тощо;
  • формування високоосвічених професійних кадрів
  • скоротити втрати сільськогосподарської продукції при її збиранні, транспортуванні, зберіганні та переробці.

Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю української національної економіки, яка забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність нашої держави, дає значній частині сільського населення робочі місця. При тому, що аграрний сектор забезпечує близько 60% фонду споживання населення, займає друге місце серед секторів економіки у товарній структурі експорту і залишається практично єдиною галуззю, яка багато років поспіль забезпечує позитивне зовнішньоторгівельне сальдо, економічні можливості його використовуються не повністю.  Тому для його процвітання потрібно вирішити багато проблем і докласти великих зусиль.

 Отже, незважаючи на проблеми, які притаманні сучасному етапу розвитку сільськогосподарського виробництва, Україна повинна розвивати виробничі потужності сільського господарства, щоб у найближчі декілька років наша сільськогосподарська продукція могла вийти на світовий ринок і конкурувати з продукцією інших розвинутих країн світу.

 

Література

1. Пирог О.В. Стратегічні перспективи економічного розвитку національної економіки України / О.В. Пирог // Бізнес інформ. – 2011. – №11. – С. 32-34.

2. Сацик В.І. Якісне економічне зростання в Україні: сучасний стан і шляхи

забезпечення [Електронний ресурс] / В.І. Сацик // Ефективна економіка. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=485

Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (17.10.2014)
Переглядів: 5734
Всього коментарів: 0