Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 4 Технічні науки

ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКТИ МАЛОГАБАРИТНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УМОВ БУДІВНИЦТВА

Ємельянова Інга

 д.т.н., професор

Шевченко Вікторія

аспірант

Харківський національний університет будівництва та архітектури

 м. Харків

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКТИ МАЛОГАБАРИТНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УМОВ БУДІВНИЦТВА

 

Використання малогабаритного універсального обладнання, яке дозволяє механізувати увесь цикл будівельних робіт в умовах будівельного майданчика, є дуже актуальна проблема. Особливо це актуально при виконанні невеликих об’ємів робіт. Технологічний комплект обладнання, що пропонується , вже пройшов апробацію на багатьох видах будівельних робіт: виконанні ремонтних та відбудовчих робіт будівельних об’єктів різного призначення, при будівництві нових малоповерхневих об’єктів, при використанні тільки для приготування та транспортування будівельних сумішей в умовах будівельного майданчика.

Комплект обладнання, що пропонується, складається із бетонозмішувача нового покоління, бетононасоса або розчинобетононасоса, торкрет-сопла з кільцевим насадком та, при необхідності, мобільного штукатурного агрегата. Усі види обладнання, які включені до технологічного комплекту, запатентовані в Україні. В комплексному варіанті такий комплект обладнання забезпечує виконання технологічних переділів з можливістю використання різних видів вищевказаного малогабаритного обладнання в залежності від конкретних потреб будівництва.

Комплект обладнання має продуктивність Птехн= 4…5 м3/год. Бетонозмішувач, бетоно-  або розчинобетононасос розраховані на відповідну продуктивність. Нові машини, що використані в комплекті, мають нетрадиційне конструктивне рішення, досвід експлуатації їх продемонстрував високу ефективність при різних видах будівельних робіт.

Так, в комплект може бути включено тривальний бетонозмішувач або змішувач гравітаційно – примусової  дії. Ці машини мають нетрадиційне конструктивне рішення та працюють в каскадному режимі при позитивному сумісництві двох принципів перемішування складових суміші: гравітаційного і примусової дії.

Розчинобетононасос із тарілчастими клапанами та горизонтальним  розташуванням циліндрів забезпечує стабільний процес транспортування бетонних сумішей різної рухливості, включаючи малорухомі. В технологічній схемі такого комплекту може бути використано двопоршневий бетононасос із гідравлічним приводом, який обладнано новим розподільним устроєм прямої дії, що дозволяє значно підвищити ефективність роботи таких машин при зрівнянні з діючими [4]. Такі насоси використовуються не тільки для транспортування сумішей. Вони дозволяють наносити бетонні покриття високої якості при виконанні робіт засобом мокрого торкретування. В умовах сільського будівництва такі машини разом з бетонозмішувачем можливо використовувати і для виготовлення  бетонних і залізобетонних виробів. При цьому, використовується сопло із кільцевим насадком. Його оригінальна конструкція забезпечує нанесення цілеспрямованим струмом суміші, на поверхню, що торкретується, із мінімальним відскоком ( 5-7%).

Заслуговує уваги використання такого комплекту обладнання для приготування, транспортування та укладання з ущільненням фібробетонних сумішей. В такому разі до вищевказаного комплекту додається автомат – різчик фібрових елементів, які можуть бути як сталевими, так і поліпропіленовими або поліакриловими. В такому складі комплект в умовах будівельного майданчика дозволяє повністю механізувати процес виконання будівельних робіт: від нарізання фібрових елементів до укладання та ущільнення фібробетонних сумішей при сумісництві усіх технологічних операцій у часі [5]. Таким чином, пропонуємий комплект малогабаритного обладнання можливо вважати універсальним, бо при технологічній схемі заданих  робіт він компонується потрібними машинами із згаданих. Зразки компоновки технологічних схем машинами та обладнанням, що розроблено на кафедрі механізації будівельних процесів, показано нижче. Технологічна схема  проведення ремонтно – відбудовчих робіт засобом мокрого торкретування при використанні розчинобетононасоса з тарілчастими клапанами при варіанті використання авто бетонозмішувача представлена на Рис.1.

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Технологічна схема  проведення ремонтно – відбудовчих робіт засобом мокрого торкретування при використанні розчинобетононасоса з тарілчастими клапанами та авто бетонозмішувачем.

1 – поверхня, що оброблюється; 2 – компресор; 3- авто бетонозмішувач; 4 - розчинобетононасос з тарілчастими клапанами; 5 – трубопровід; 6 – трубопровід подачі стисненого повітря до торкрет - сопла; 7 - торкрет-сопло з кільцевим насадком.

На Рис.2. представлено технологічний комплект обладнання з автоматом-різчиком фібрових елементів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. - Технологічний комплект обладнання для приготування і транспортування бетонної суміші з використанням поліпропіленової фібри.

1 - стрічковий живильник; 2- бункер з ворошителем; 3 - автомат-різчикполіпропіленової фібри; 4- трехвальний бетонозмішувач; 5 - розчинобетононасос з тарілчастими клапанами.

Таким чином, пропонуємий  універсальний комплект малогабаритного комплект малогабаритного обладнання з успіхом може бути використано в сільському будівництві для виконання будівельних робіт різного призначення.

Література

  1. Ємельянова І. А. малогабаритне обладнання для умов виконання торкрет-робіт і транспортування будівельних сумішей в умовах будівельного майданчика: Монографія/ І.А. Ємельянова – Х: ХДТУБА, 2009 – 84 с.
  2. Двухпоршневыерастворобетононасосы для русловий строительной площадки: Монография / И.А. Емельянова, А.А. Задорожный, С.А. Гузенко, Н. А. Меленцов – Х: Тимченко А.Н., 2011 – 196 с.
  3. Бетоносмесители, работающие в каскадномрежиме: Монография / И.А. Емельянова, С.М. Евель, В.В. Блажко, О.В. Доброходова, Н.А. Меленцов – Тимченко ПаблишГрупп, 2012 – 146 с.
  4. Пат. 104755 України МПК (2014) F04В15/00 Бетононасос/ І.А. Ємельянова, А.О Задорожний, О.С. Непорожнєв, М. О. Мєлєнцов. Заявник та одержувач Харківський національний університет будівництва та архітектури, заявл. 24.10.2011, друк. 25.04. 2013, Бюл № 5.
  5. Емельянова И.А. Определениеусловий масштабного перехода от опитного образцатехнологическогокомплектаоборудования для приготовления и транспортирования фибробетонных смесей к промышленномуобразцу / И.А. Емельянова, В.Ю. Шевченко //Научно-теоритический и практический журнал № 12 (90) «ОРАЛДЫН FЫПЫМ КАРШЫСЫ»– Уральск: ТОО«Уралнаучкнига» - с. 37 – 44.
Категорія: Секція 4 Технічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 393
Всього коментарів: 0