Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 4 Технічні науки

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КОРЕГУВАННЯ ВІБРОПЕРЕМІЩЕНЬ КОНТРОЛЬНОЇ ТОЧКИ В КАБІНІ ТРАКТОРА

Нікітіна Ганна

к.т.н., викладач електротехнічних дисциплін

Сахно Олексій

студент

Кашель Денис

студент

Індустріальний технікум ДВНЗ

 «Криворізький технічний університет»

м. Кривий Ріг

 

Система автоматичного корегування вібропереміщень контрольної точки в кабіні трактора

 

Постійне зростання світового попиту на сільськогосподарську продукцію потребує відповідного розвитку і вдосконалення сільськогосподарських машин і обладнання. В зв’язку з цим, питання забезпечення нормативної вібраційної міцності конструкції транспортно-тракторних агрегатів при постійному підвищенні їх швидкохідності, потужності і динамічної навантаженості основних вузлів стають актуальними.

Мета роботи полягає у розробці працездатної і надійної системи керування електронно-пневматичною підвіскою колісного трактора, що забезпечує встановлені нормативним документом показники вібропереміщень контрольної точки в кабіні. В якості контрольної розглядалася точка з координатами, що відповідають зоні сидіння оператора, оскільки показники вібрації сидіння безпосередньо впливають на продуктивність роботи оператора і якість виконання технологічних операцій [1].

В роботі на базі розробленої моделі динамічної взаємодії трактору з дорогою (полем) запропоновано систему автоматичного корегування вібропереміщень контрольної точки кабіни трактора відповідно до параметрів складових комплексних амплітуд транспортної вібрації кабіни. Трьохкомпонентна транспортна вібрація трактора представляється вектором , де ; ;  – узагальнені поступальні і кутові координати [2] руху кабіни. Складові трикомпонентної транспортної вібрації кабіни трактора що враховують впливи нерівності профілю дороги (поля), швидкості руху колісного трактора, основних параметрів ходових частин, визначаються безпосередньо підчас руху транспортного засобу за допомогою трикоординатного віброакселерометра, встановленого в контрольній точці. Величини дійсних і уявних частини складових трикоординатної транспортної вібрації (; ; ; ; ;  перетворені вібровимірювальними перетворювачами у сигнали прямокутної форми, а також  сигнали від датчиків тиску поступають на вхід системи керування (СК) пнемопідвіскою. СК на основі порівняння отриманих параметрів з нормативними видає корегуючі імпульси, що поступають по каналу зворотного зв’язку на блок електромагнітних клапанів, які змінюють обсяг повітря в балонах пневмопідвіски. Корекція тиску в балонах відбувається доки жорсткістно-демпфуючі параметри електронно-керованої пневматичної підвіски [3, 4] трактору не забезпечать необхідні параметри вібропереміщення контрольної точки в кабіні.

Таким чином, отримані в роботі результати можна використовувати під час проектування підвісок нових і реконструкції існуючих колісних транспортних засобів (тракторів), завдяки чому досягається покращення ергономічних характеристик руху і дотримання при експлуатації нормативних показників віброміцності і віброактивності найбільш відповідальних вузлів.

 

Література

1. Климов А.Н. Повышение эффективности тракторно-транспортного агрегата за счет совершенствования подвески сиденья трактора : автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. техн. наук :05.20.01 / А. Н. Климов. - Воронеж, 2001. - 19 с.

2. Нікітіна Г.О. Методи і засоби випробувань із взаємопідсилювальною дією багатокоординатного вібраційного і ударного навантаження вузлів машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.09 / Г. О. Нікітіна; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М. Підгорного. - Х., 2013. – 23 c.

3. Trailer Suspension Systems. Understanding trailer air suspensions. – USA: Hendrickson International Corporation., 2008 –  40 p.

4. Равкин Г.О. Пневматическая подвеска автомобиля / Г.О. Равкин. – М.: Машгиз, 1962. - 289 с.

Категорія: Секція 4 Технічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 247
Всього коментарів: 0