Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 4 Технічні науки

РЕЗУЛЬТАТИ ПОЛЬОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ДИСКОВОГО ПЛУГА

Лісунов Павел

аспірант

Дніпропетровський державний

аграрно-економічний університет

м. Дніпропетровськ

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОЛЬОВИХ  ВИПРОБУВАНЬ  ДИСКОВОГО  ПЛУГА

 

Кафедрою сільськогосподарських машин Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету запропонована конструкція дискового плуга, адаптованого для роботи в складних умовах, як то підвищена вологість, насиченість шару ґрунту сторонніми предметами, значні ухили місцевості. Це робить його перспективним для використання на технічному етапі рекультивації техногенно порушених земель. Особливість конструкції полягає в тому, що стояк корпусу комплектується  двома видами дисків: суцільним і вирізним, які  встановлені з можливістю зміни кутів постановки до вертикалі і напрямку руху. Останнє забезпечується оригінальною конструкцією стояка, який не має аналогів.  Це надає можливості отримувати наперед задані показники якості роботи, як то ступінь розпушення, обертання і зсуву грунту. Важливим також є те, що профіль борозни не залежить від нахилу місцевості.

Виконані польові дослідження п'ятикорпусного варіанту (рис.1) показали наступне.

Візуальним спостереженням за агрегатом встановлено, що якість роботи відповідає агротехнічним вимогам. Поверхня поля рівна і однорідна, огріхи відсутні.

Агрегат стало виконує технологічний процес на швидкостях у діапазоні ІІІ – V передач трактора МТЗ-82, але  робота на IV передачі  методом експертної оцінки визнана оптимальною. На меншій швидкості не забезпечується достатня продуктивність, на більшій – шар ґрунту відкидається на відстань, що перебільшує ширину борозни від диска.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Дисковий плуг:

1 – рама; 2 -  повздовжні балки; 3 – колесо опорне; 4 – начіпний пристрій; 5 – диск; 6 – колесо борозне

Шлях занурення на робочу глибину становить  1,2 м при роботі на ІІІ передачі, 0,7 м - відповідно на IV. На інших передачах не досліджувалось.

Різниця у виконанні технологічного процесу серійним і дослідним плугом відстежується чітко. Зі збільшенням кута постановки диска до напрямку руху (в більшості серійних плугах зміна кута постановки до вертикалі не передбачена) ґрунтові потоки починають накладатись один на один, що не є раціональним. У дослідному плузі в усьому діапазоні зміни обох кутів це явище не відстежувалось.

При максимальних значеннях кута постановки диска до напрямку руху в серійному плузі відмічені технологічні відмови, в дослідному цього вдавалося уникнути шляхом зміни кута постановки диска до вертикалі.

Можливість зміни  кута постановки диска до вертикалі покращує керованість агрегатом, що відмічено трактористом.

Додатково до основних випробувань були виконані випробування на засміченій бур’янами плантації при підвищеній вологості. Як показує досвід, звичайний полицевий плуг в таких умовах не працездатний. Дисковий показав стабільну працездатність, хоча слід відмітити підвищену бриластість. Працездатність в таких умовах надає можливість використання даного плуга на рисових плантаціях або у при меліорації грунту з метою прискорення  підсихання.

За коефіцієнтом структурності якість розпушення після проходу дискового знаряддя та полицевого плуга близька, але якщо у полицевого плуга її регулювати не можливо, то у дискового така можливість є і в досить широкому діапазоні. Особливість полягає ще в тому, що в широкому діапазоні зміни кутів α (постановки до напрямку руху) та β (постановки до вертикалі) кількість грудок з приведеним діаметром 150 мм та вище є стабільною на рівні 14 – 15% за масою, але при збільшенні кута β>200 практично у двічі зменшується. При β>200 також на 30-40% збільшується кількість агрономічно цінних агрегатів. Таким чином, для роботи восени можна рекомендувати   80 < β < 200, весною – β > 200.

Аналіз значень коефіцієнта різноподрібнення структурних агрегатів дає його зростання з збільшенням кута β практично у два рази у порівнянні з мінімальним значенням. Це вказує на те, що зі збільшенням цього кута структура обробленого шару ґрунту стає більш неоднорідною – суттєво збільшується кількість мілких агрегатів при збереженні кількості агрегатів приведеним діаметром 50 – 75 мм. Тобто, тенденція аналогічна зміні коефіцієнта структурності.

Показник ступінь подрібнення має тенденцію до зростання зі збільшенням кута β, практично у два рази у досліджуваному діапазоні. Це теж свідчить про збільшення кількості  мілких агрегатів.

Таким чином, розроблений дисковий плуг надає можливість отримувати наперед задані показники якості розпушення в широкому діапазоні зміни механіко-технологічних властивостей ґрунту.

 

Категорія: Секція 4 Технічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 387
Всього коментарів: 0