Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 4 Технічні науки

ДОЗУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ ЗЕРНООЧИСНОЇ МАШИНИ

Загорулько Вадим

магістрант

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

 м. Дніпропетровськ

 

ДОЗУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ ЗЕРНООЧИСНОЇ МАШИНИ

 

Зернові матеріали, що отримують після комбайнового збирання, містить сторонні домішки, що знижують його продовольчі і посівні якості. Тому головним завданням післязбиральної обробки зернового вороху, є отримання високоякісного продовольчого зерна і насіння. Інше завдання післязбиральної обробки - зниження витрат праці на її проведення. Вирішення обох завдань полягає в істотному підвищенні продуктивності зерноочисних| машин і якості їх роботи.

Як доводить аналіз існуючих технічних засобів для механізації післязбиральної доробки врожаю зернових культур, більшість невеликих фермерських господарств не мають можливості придбати сучасні і достатньо дорогі технічні засоби. У відповідності до цього, вдосконалення існуючих зерноочисних машин є актуальним питанням.

Найбільш поширеною групою зерноочисних машин є повітряно-решітні сепаратори зернового вороху, які забезпечують первинне очищення зерна. Основний процес сепарації в цих машинах відбувається на решетах, процес роботи яких і визначає кількісні та якісні показники відокремлення домішок від основного матеріалу. При цьому фактична продуктивність таких машин становить 60…70 % від розрахункової, а при значній засмітченості вороху та підвищеній вологості цей показник становить 30…40% від заявленого виробником [1]. Крім цього, висока матеріалоємність машин при одночасній їхній невисокій продуктивності та низькій надійності обумовлює високу праце-та матеріалоємність технології доопрацювання врожаю в умовах господарства.

Решітні зерноочисні машини, які знайшли практичне використання, можна розділити на 3 групи:

 

1. Машини, які обладнуються плоскими решетами.

2. Машини, які обладнуються циліндричними решетами із внутрішньою робочою поверхнею.

3. Машини, які обладнуються циліндричними решетами із зовнішньою робочою поверхнею.

Для підвищення експлуатаційних показників зерноочисних машин з плоскими решетами, які є найбільш поширеними, поропонується використання решіт з різноманітними геометричними параметрами та раціональними кінематичними режимами роботи (частота, амплітуда, напрям коливань).  Однак, це не завжди дозволяє підвищити продуктивність, та в більшості випадків підвищує складність та матеріаломісткість самої машини.

В умовах господарств більш доцільним є використання відносно простих пристроїв для зміни ступеня завантаження решіт. Відомі пристрої для отимізації завантаження решіт [2] дозволяють підвищити якісні показники роботи зерноочисної машини але при зменшенні її продуктивності.

Метою даної роботи є підвищення продуктивності зерноочисної машини за рахунок використання дозатора зернового вороху який керується потоком очищеного зерна.  Принципова схема дозатора зернового вороху решітної зерноочисної машини навндена на рис.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Дозуючий пристрій решітного очисника зернового вороху:

1 – корпус; 2  – заслінка; 3 – активатор;  4 – пружина.

Дозуючий пристрій складється з корпусу 1 (рис.1) в якому розміщено активатор 3, що приводиться в обертальний рух клинопасовою передачею. В нижній частині корпусу 1 виконано отвір по всій довжині, який перекривається заслінкою 2. Заслінка встановлена на одній осі з активатором і може змінювати своє положення. Положення заслінки змінюється у відповідності до завантаження решітного стану, яке відслідковується датчиком потоку очищеного зерна.

Дозуючий пристрій працює наступним чином. Зерновий ворох подається завантажувальним пристроєм в корпус 1 де постійно перемішується активатором 3 для рівномірного розподілу по всьому об’єму та запобігання склепінеутворення. Датчик потоку очищеного зерна, який розташовано перед вивантажувальним транспортером, через гнучкий зв’язок змінює положення заслінки 3 і при цьому змінюється розмір щілини, через яку зерновий ворох потрапляє на решітні стани очисника зернового вороху. Таким чином забезпечується оптимальне завантаження решітних станів і підтримується максимальна продуктивність при необхідних якісних показниках розділення зернової суміші на складові. Попередні розрахунки доводять можливість збільшення продуктивності очисника зернового вороху типу ОВС за рахунок використання запропонованого дозатора на 10…15% при оптимальних показниках властивостей зернового вороху.

Висновок: використання дозуючих пристроїв для оптимізації завантаження решітних зерноочисних машин дозволяє підвищити їх продуктивність при дотриманні вимог по якості розділення зернової суміші.

 

Література

1. Михайлов Є.В. Післязбиральна обробка зерна в господарствах півдня України: монографія. – Мелітополь, ВПЦ Люкс,  - 2012 р. – 260 с.  

2. А.с. 927183 СССР, М. Кл.3 А01F12/44. Зерноочистительная машина. / П.М. Заика, А.И. Завгородний, А.В. Богомолов, Л.Г. Ткач (СССР). №2833160/30-15; заявл. 23.10.79; опубл. 15.05.82, Бюл. №18.

Категорія: Секція 4 Технічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 496
Всього коментарів: 0