Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 4 Технічні науки

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІБРОКОПАЧА БУЛЬБОПЛОДІВ

Пилипенко Юрій

магістрант

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

 м. Дніпропетровськ

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІБРОКОПАЧА БУЛЬБОПЛОДІВ

 

Відомо, що картопля – одна з найбільш потенційно високорентабельних культур, що вирощуються на території України. Залежно від кліматичної зони, типу ґрунту, кількості опадів рентабельність вирощування картоплі може сягати 150 %, тобто вона набагато вища, ніж в інших сільськогосподарських культур. Для отримання такого рівня рентабельності необхідно мати цілий комплекс відповідної техніки.

Якщо в спеціалізованих господарствах на великих площах є можливість механізувати всі технологічні операції і довести затрати праці до 0,2…0,5 люд.-год/ц та на відносно малих ділянках фермерських господарств така механізація недоступна, а затрати праці складають 12…15 люд.-год/ц тобто в 25-75 разів більшими [1].

Найбільш складним технологічним процесом при вирощуванні картоплі є збирання урожаю, на який припадає 46–60 % затрат праці. Крім цього, в складних умовах збирання різко збільшуються втрати бульб та їх засмітченість і травмування, що позначається на їх довготерміновому зберіганні.

Поширеними машинами для збирання картоплі роздільним способом в умовах зони Степу України є картоплекопачі типу КСТ та КТН, які в отимальних грунтово-кліматичних умовах забезпечують виконання процесу у відповідності до існуючих вимог. Одним із суттєвих недоліків картоплекопача КТН-2В є устаткування його пасивним лемішем, що призводить до підвищеного тягового опору при роботі та згруджування грунту в зоні підкопування скиби.

Провівши аналіз можливих варіантів зниження тягового опору та підвищення стійкості протікання процесу підкопування бульбовмістного шару грунту, дійшли до висновку що оптимальним варіантом є використання активного плоского леміша з приводом від віброзбуджувача, який під’єднується до гідросистеми трактора.  

Аналіз відомих досліджень впливу вібрації на якісні та енергетичні показники роботи копачів коренебульбоплодів [2] свідчить про перспективність такого підходу та необхідність проведення подальших теоретичних та експериментальних досліджень в цьому напрямку.

В результаті проведених теоретичних розрахунків було отримано оптимальні значення кінематичних режимів роботи плоского активного леміша картоплекопача при мінімальному тяговому опорі. При цьому амплітуда коливань  копача  повинна бути 4…6 мм, а частота коливань 20…25 Гц. Прогнозований тяговий опір активного копача при роботі на легких суглинках та глибині підкопування 18…20 см знижується на 15…20%.

Одним з найважливіших якісних показників роботи підкопуючих пристроїв є пошкодження коренебульбоплодів. Оцінити цей показник теоретичними розрахунками неможливо, тому наступним єтапом роботи є проведння екпериментальних польових досліджень активного вібролеміша на збиранні картоплі.

Висновок: проведені теоретичні розрахунки процесу взаємодії активного копача з ґрунтом надали можливість обгрунтувати його кінематичні характеристики.

 

Література

1. Булгаков В.М. Сучасний стан виробництва картоплі та перспективи розробки картоплезбиральних машин / В.М. Булгаков, Т.Д. Гуцол, Н. Януш. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. №11. т.1 (65), 2012 р. С. 103-109.

2. Кобець А.С. Теорія і розрахунок копачів для збирання картоплі: монографія / А.С. Кобець, О.А. Демидов, Б.А. Волик, С.П. Сокол.  – Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2009. - 144 с.

Категорія: Секція 4 Технічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 318
Всього коментарів: 0