Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 4 Технічні науки

ДОСЛІДЖЕННЯ МАШИН ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ НАСІННЯ З ПЛОДІВ БАШТАННИХ КУЛЬТУР

Теслюк Геннадій

доцент

Колбасін Олександр

доцент

Майстришин Роман

магістрант

Дніпропетровський державний

аграрно-економічний університет

м. Дніпропетровськ

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МАШИН ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ НАСІННЯ З ПЛОДІВ БАШТАННИХ КУЛЬТУР

У процесі одержання насіння гарбузових культур найбільш складною операцією є їх виділення з плодів. Її хід визначає технологічний процес й обумовлює ту або іншу технологію подальшої доочистки отриманого насіння. Так низька чистота виділення насіння призводить до необхідності додаткового доочищення сирого насіння, а потім сушки і сортування сухого насіння. Також   відомо, що   в плодах гарбузових культур утримується всього 2,5...4,0% насіння від  маси, тому в процесі одержання необхідно переробляти  великий обсяг плодів, що характеризуються, як правило,   високою механічною  міцністю (гарбуз, кабачки, огірки і т. д.).   Внаслідок цього на процес виділення насіння з плодів витрачаєтьсяi основна частина енергетичних витрат для одержання насіннєвої продукції.  Багаторічний досвід одержання насіння із гарбузових культур показує, що процес їх виділення з  плодів складається з трьох  операцій: руйнування   плода; відділення насіння від   плаценти   й  м'якоті, а також виділення  насіння  від подрібненої  мезги [1]. Слід також відмітити, що зарубіжні країни віддають перевагу двоступеневому способу який включає роздавлення та перетирання [3]

Відома класифікація типів відокремлювачів, уперше запропонована Варламовим Г.П.[3], яка отримала розвиток у роботах Медведев В.П.[1], Терехова О.Н. та ін.

Автори підрозділяють їх на спеціально виготовлені для добування насіння із плодів (ВСД-3, ВСБ-3, ИБК-5) і пристосовані для цієї мети робочі органи від різних сільськогосподарських машин.

Пізніше відокремлювачі насіння були прокласифіковані по трьох основних ознаках: по виду подрібнення плоду; за принципом виділення насіння, по конструкції робочого органу для відділення насіння  від м'якоті.

Потім в основу класифікації були покладені способи подрібнення плодів: різанням, ударним впливом, роздавлюванням. Кожний з них припускає застосування відповідних робочих органів (ножі, ножові або штифтові барабани).

Аналіз систематизування по конструктивному принципі показує, що ця класифікація є неповною й не зовсім точно відбиває технологічну сторону процесу виділення насіння. Так, в однобарабанних подрібнювачах штифтовий барабан застосовувався для подрібненя плодів ударом з метою максимального вивільнення насіння із плаценти [2]. В сучасних відокремлювачах штифтовий барабан застосовується для попереднього подрібнення плодів, у процесі якого насіння лише частково відокремлюється від плода, а також для подальшої подачі маси до бильного барабана, яким остаточно здійснюється технологічний процес руйнування зв'язків насіння із м'якоттю плода.

Також із практики експлуатації існуючих насіннєвідокремлювачів  відомо, що відділення насіння від плаценти відбувається не тільки в результаті впливу спеціально призначених для цього органів, але й при таких операціях, як сепарація та протирання [4].

Це дає привід для подальшого вдосконалення технології й конструкції відокремлювачів насіння баштанних культур.

Наші дослідження існуючих технологій одержання насіння, різносторонній аналіз способів сепарації гарбузової мезги, а також робочих органів вітчизняних і закордонних насінневідокремлювачів дозволили уточнити класифікацію відокремлювачів насіння гарбузових культур і представити її в наступному виді.

Відокремлювачі насіння можна розділити за двома групами ознак: технологічним (способи попереднього подрібнення плодів і відділення насіння від м'якоті) і конструктивним (конструкція робочих органів для  попереднього подрібнення плодів, для відділення насіння від м'якоті). На рис. 1. приведена класифікація відокремлювачів насіння.

 

Рис. 1. Класифікація відокремлювачів насіння.

 

Схема класифікації є узагальненням виконаних нами й іншими авторами розробок і до деякої міри дозволяє визначити діапазон пошуку нових технічних рішень.

Також ми розглядаємо конструкцію вальцевого очищувача і аналітичне обґрунтування його геометричних параметрів [5]. Досліджуваний очищувач має русло, яке утворене двома вальцями, що обертаються на зустріч один одному. Вальці виконано методом лиття, у вигляді гумових багатогранників з металевим каркасом. Вальці встановленні зі зміщенням один відносно одного. Кількість граней, яка дорівнює п’ять була вирахувана і обґрунтована аналітичним шляхом.

Використання вальцевого очисника як окремої машини ускладнює конструктивну схему технологічної лінії, але зменшує загальне навантаження на робочі органи і підвищує якість вихідного продукту, одночасно зменшуючи травмування насіння.

 

Література

  1. Медведев В.П., Дураков А.В. Механизация производства семян овощных и бахчевых культур.-М.: Агропромиздат, 1985.-239 с.
  2. Овчаров П.М. Разработка технологического процесса семян тыквенных культур и обоснование параметров его отделяющего аппарата: Автореф. дис…канд. техн. наук.- Волгоград, 1984.-24 с.
  3. Industries Incorporated (Orlean, Canada, USA) FEO engineering sales, HHH 5500.
  4. Варламов Г.П. Машина для выделения семян из плодов бахчевых культур // Консервная и овощесушильная промышленность. -1957. -№6.-С. 31-32.
  5. Волик Б.А., Теслюк Г.В., Ризоль Ю.А. Аналитическое обоснование конструктивных параметров битерного очистителя с вальцами переменной кривизны применительно к очистке вороха семян бахчевых культур./ Вісник  ХНТУСГ імені  Петра Василенка   Випуск 41.  – Харків. 2005. с. 71 – 78.
Категорія: Секція 4 Технічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 747
Всього коментарів: 0