Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 4 Технічні науки

ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАСІННЯ РІПАКУ

Радчук Сергій

магістрант

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

м. Дніпропетровськ

 

Дослідження АЕРОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАСІННЯ РІПАКУ

 

Збільшення виробництва олійних культур в Україні на сьогодні стає гострою проблемою, яка може бути вирішена за рахунок ширшого використання можливостей ріпаку. Зростання популярності ріпаку зумовлено низкою причин. Так, його насіння містить 50 % олії, 16-24 % білку.  Як високобілкова культура озима і яра форма ріпаку є джерелом забезпечення протеїном кормів для сільськогосподарських тварин. В 1 кг насіння міститься 1,7-2,1 кормових одиниць. Велика користь ріпаку як медоноса. За період його цвітіння можна отримати до 1 ц меду з гектара [1].

Задля отримання найбільшого ефекту від вирощування ріпаку, необхідно чітко та грамотно використовувати всю систему механізації вирощування. В даній системі однією з основних операцій вважається посів.

Питання точності посіву ріпаку сівалками з централізованим висівом розкрите недостатньо, так, як даний тип сівалок, зокрема СЗПЦ-12 Південного машинобудівного заводу (м. Дніпропетровськ), почав своє впровадження у виробництво порівняно недавно. Літературні джерела не мають чіткого обгрунтування процесу роботи або стосуються інших грунтово – кліматичних умов і т.п. У відповідності до вищевикладеного метою досліджень є вивчення аеродинамічних властивостей насіння ріпаку для оптимізації параметрів пневматичної транспортної системи сівалки з централізованим дозуванням.

Для визначення аеродинамічних показників насіння ріпаку було використано парусний класифікатор, схема якого приведена на рис. 1 [2].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема парусного класифікатора:

1 – аеродинамічна труба; 2 – приймальна сітка; 3 – повзунки манометра;

4 – манометр; 5 – вентилятор; 6 – автотрансформатор.

 

Парусний класифікатор складається з аеродинамічної труби в якій розміщується сітка для розміщення частинок, які досліджуються. Вентилятором 5 створюється повітряний потік, швидкість якого визначається з допомогою манометра 4. При цьому за рахунок використання автотрансформатора 6 є можливість змінювати напругу живлення вентилятора, тим самим змінюючи швидкість повітряного потоку.

При визначенні критичної швидкості насіння ріпаку воно розміщувалось на сітці 2 в аеродинамічній трубі. При цьому вентилятором створювався повітряний потік, який підхоплював і виносив за межі аеродинамічної труби насіння ріпаку. Швидкість повітряного потоку визначалась з допомогою рідинного манометра.

В результаті проведених експериментальних досліджень встановлено, що для насіння ріпака критична швидкість знаходиться в межах   Vкр = 8,04…9,79 м/с, а коефіцієнт парусності - кп = 0,10…0,18. Достатньо суттєвий інтервал між верхньою та нижньою межами критичної швидкості та коефіцієнта парусності несприятливо впливає на рівномірність розподілу насіння пневматичним висівними системами сівалок.

Дослідженнями встановлена залежність критичної швидкості (швидкості витання) насіння від еквівалентного діаметра.  Отримані дані свідчать про те, що із збільшенням еквівалентного діаметра насіння його критична швидкість  зростає по параболічній кривій (рис. 2), а коефіцієнт парусності зменшується.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Залежність критичної швидкості від середнього діаметра частинок

 

Висновок: дослідженнями встановлена залежність критичної швидкості (швидкості витання) насіння ріпаку й коефіцієнта парусності від еквівалентного діаметра. Із збільшенням еквівалентного діаметра насіння його критична швидкість  зростає по кривій близькій до параболи, а коефіцієнт парусності зменшується.

 

Література

 1. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування с.г. культур. – Львів: НВФ «Українські технології», 2002. – 800 с.

2. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів: навчальний посібник / А.С. Кобець, Т.Д. Іщенко, Б.А. Волик, О.А. Демидов.  – Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2009. – 144 с.

Категорія: Секція 4 Технічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 486
Всього коментарів: 0