Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 1 Сільськогосподарські науки

ЗА ВІТЧИЗНЯНИМИ ГІБРИДАМИ МАЙБУТНЕ

Олекшій Людмила

науковий співробітник

Тернопільська державна сільськогосподарська

дослідна станція ІКСГП НААН

                                                                                  м. Тернопіль

 

ЗА ВІТЧИЗНЯНИМИ ГІБРИДАМИ МАЙБУТНЕ

 

Сучасні гібриди цукрових буряків української селекції здатні забезпечувати урожайність коренеплодів до 90 т/га і характеризуються високими технологічними якостями, що вказує на доцільність їх практичного використання [1].

Головну роль у формуванні високої врожайності і технологічних якостей коренеплодів належить сортовим особливостям цукрових буряків.

На значних площах вирощуються вітчизняні однонасінні диплоїдні сорти та однонасінні гібриди, які за комплексом ознак (продуктивність, екологічна стабільність, стійкість до хвороб, а особливо до гнилей коренеплодів) в умовах України досить конкурентоспроможні. Крім того, вони адаптовані до зональних варіантів вітчизняної технології вирощування цукрових буряків [2-3].

Сьогодні створено й зареєстровано низку нових ЧС гібридів, які характеризуються більш високим потенціалом продуктивності.

         У 2013 році в умовах західного Лісостепу проходили виробничу перевірку 4 гібриди вітчизняної селекції: Олександрія, Злука, Рамзес, Ромул. Попередник – озима пшениця. Сівбу було проведено 1 травня. Технологія вирощування цукрових буряків загальноприйнята для умов регіону. Густота стояння рослин на час збирання коренеплодів коливалась у межах 87,4-97,1 тис. шт./га (табл.1).

Погодні умови на початку вегетаційного періоду були досить посушливими та жаркими. За III декаду квітня та I і II декади травня випало лише 8 мм опадів проти середньої багаторічної 46 мм . Це істотно вплинуло на кінцеві показники продуктивності культури.

Гібриди української селекції забезпечили стійкість до ураження листкового апарату такою шкодочинною хворобою як церкоспороз. Ураження рослин було мінімальним до 1 бала.

На чорноземі глибокому малогумусному дослідного господарства «Подільське» урожайність коренеплодів коливалась в межах 39,1-43,2 т/га. Найвищий урожай 43,2 т/га при цукристості 16,5 % забезпечив триплоїдний гібрид селекції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків – Ромул. Гібрид Злука дещо поступався у показниках продуктивності іншим гібридам цукрових буряків. Щодо збору цукру з одиниці площі, то він коливався від 5,8 до 7,1 т/га.

Результатами виробничої перевірки доведено, що гібриди вітчизняної селекції забезпечують високу стійкість проти хвороб, а також характеризуються високими показниками продуктивності й є конкурентоздатними, що вказує на доцільність їх практичного застосування.

Таблиця 1

Продуктивність нових гібридів цукрових буряків

 

№ з/п

Гібриди

Урожай-ність, т/га

Цукри-стість, %

Збір цукру, т/га

Густота

рослин, тис.шт./га

(під час збирання)

% рослин,

що відмерли протягом вегетації

Ураження церкоспо-розом*

(1.09)

1

Олександрія

42,7

14,3

6,1

87,4

4,7

1

2

Злука

39,1

14,8

5,8

95,8

4,5

1

3

Рамзес

42,4

14,8

6,3

97,1

3,9

0

4

Ромул

43,2

16,5

7,1

89,6

8,4

1

 

НІР0,5, т/га

3,8

1,3

 

 

 

 

 

Р, %

2,62

2,47

 

 

 

 

 

         * Оцінка за 9-ти бальною шкалою.

         Здорові рослини – 0 балів, повністю уражені – 9 балів.

 

 

Література

  1. Вахній С.П. Продуктивність цукрових буряків залежно від сортових особливостей / С.П. Вахній // Збірник наукових праць. – Випуск 10. – 2008. – С. 198-201.
  2. Сичук Л.В. Вітчизняні сорти й гібриди цукрових буряків: продуктивність і стійкість до хвороб / Л.В. Сичук // Цукрові буряки. – 2014. – № 1. – С. 17-18.
  3. Ковальчук В.П. Продуктивність і технологічні якості вітчизняних гібридів цукрових буряків – на рівні світових зразків / В. П. Ковальчук, І.І. Бойко, Н. О. Кононюк, І.Р. Фуніна // Цукрові буряки. – 2014. – № 5. – С. 5- 6.
Категорія: Секція 1 Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 393
Всього коментарів: 0