Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 1 Сільськогосподарські науки

ПРЕПАРАТ ЗАХИЩЕНОЇ СЕЧОВИНИ «ОПТІГЕН» В ГОДІВЛІ ДІЙНИХ КОРІВ

Сироватко Катерина

к. с.-г. н., доцент

Вінницький національний аграрний університет

м. Вінниця

 

ПРЕПАРАТ ЗАХИЩЕНОЇ СЕЧОВИНИ «ОПТІГЕН» В ГОДІВЛІ ДІЙНИХ КОРІВ

 

Важливе значення для підвищення молочної продуктивності корів має протеїнова поживність раціону, яка визначається вмістом сирого та перетравного протеїну в сухій речовині раціону. Для високопродуктивних корів важливе значення має не тільки валовий вміст протеїну але і його амінокислотний склад та кількість розчинних фракцій. Наукою і практикою доведено, що 50 % протеїну повинно бути легкорозчинним, щоб забезпечити необхідний рівень аміаку для процесів бактеріального синтезу білка в рубці.

Встановлено, що жуйні мають унікальну здатність за допомогою симбіотичної мікрофлори засвоювати у великих кількостях азот амідних сполук та амонійних солей [2]. При впливі ферментів мікрофлори сечовина та амонійні солі розпадаються на аміак та вуглекислоту. Аміак використовується для синтезу мікробних амінокислот, мікробного білку, який перетравлюється потім в сичузі та кишечнику жуйних. Проблема полягає в тому, що концентрація аміаку, яка необхідна для оптимальної швидкості розкладу в рубці, може бути різною і залежить від складу раціону.

При порушенні правил згодовування синтетичної сечовини, недостатній кількості вуглеводів та великій концентрації аміаку, складаються несприятливі умови для бактеріального росту, аміак сечовини мікрофлора не встигає перетворити в мікробний білок, його надлишок всмоктується в кров і частково утилізується в печінці і нирках та стає токсичною речовиною з відомими негативними явищами. Для ефективної роботи бактерій рубця потрібен не високий, але постійний рівень азоту в рубці.  Такий стан дозволяє підтримувати препарат захищеної сечовини “Оптіген”, який з’явився на ринку України. Дослідження проведені фірмою Alltech стверджують, що споживання препарату “Оптіген” з вмістом 6,3% небілкового азоту дозволяє отримати стабільну кількість доступного азоту для бактерій рубця, що сприяє кращій перетравності клітковини та підвищеному споживання сухої речовини раціону, що в свою чергу сприяє збільшенню молочної продуктивності корів [4].

  Для вивчення ефективності застосування препарату захищеної сечовини “Оптіген” нами проведено дослідження на дійних коровах (90 днів обліковий  період) в ТОВ СГП “ім. Воловікова” Гощанського району Рівненської області, для чого було сформовано за принципом аналогів дві групи корів української чорно - рябої молочної породи по 6 голів у групі із середньою обліковою продуктивністю 18,6 кг молока на добу. Корови утримувались в однакових умовах. Годівля дворазова повнораціонною кормосумішкою, за допомогою міксеру фірми “Тріолет”. Різниця в годівлі корів дослідних груп полягала в тому, що в контрольній групі в складі раціону згодовували  1 кг соняшникового шроту, а дослідній групі натомість згодовували 0,1 кг захищеної сечовини “Оптіген” та 3 кг силосу кукурудзяного. Облік молока проводили щодекадно, якісні показники молока визначали на приладі “Екомілк”.

Використання азотовмісної добавки забезпечило підвищення середньодобового надою молока натуральної жирності (+ 0,74 кг) в дослідній групі корів при зниженні вмісту жиру з 3,95 до 3,84%. При перерахунку на базисну (3,4%) жирність  різниця в надоях між контрольною та дослідною групами  збільшилась на 0,4 кг.   Відповідно зменшились витрати кормів на 1 кг молока на 2,15%.  Різниця в надоях не достовірна (td=0,42).

При введенні “Оптігену”  в кількості 100 г/добу дещо збільшився вміст білку (на 0,01%), СЗМЗ (на 0,01%) та щільність молока ( на 0,04оА) молока. Проте, незважаючи на збільшення продуктивності корів при застосуванні препарату “Оптіген”,  господарство несе збитки в розмірі 9 грн/ кг препарату.

Таким чином, застосування небілкового азоту препарату “Оптіген” в кількості 100 г на 1 корову в день, може замінити 1 кг соняшникового шроту, проте при продуктивності корів на рівні 18–20 кг середньодобового надою та закупівельній вартості молока 3,21 грн./кг, економічно не виправдане.

 

Література

  1. Вридник Ф.І., Пупін І.Г., Чубко В.А. Використання небілкових азотистих речовин у годівлі худоби. - Київ «Урожай», – 1986. –72 с.
  2. Ерсков Э.Р. Протеиновое питание жвачных животных/Пер. с англ. Э.В. Овчаренко и Г.Н. Жидкоблиновой; Под ред. и с предисл. В.И. Георгиевского. – М. : Агропромиздат, 1985. – 183 с.
  3. Кудрявцев А.А. Влияние карбамида на физиологическое состояние животных/ Карбамид в кормлении жвачных животных. М.: Изд. с/х литературы, журналов и плакатов. –1963. – С. 25–33.
  4. Ago vino M. Optigen® in diets for lactating dairy cows: milk composition and production in an Italian commercial herd// Science and Technology in the Feed industry.- 2009. -17-20 may 25th international Symposium.
Категорія: Секція 1 Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 799
Всього коментарів: 0