Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 1 Сільськогосподарські науки

ПІДГОТОВКА НАСІННЯ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ТИПОВОГО КУКУРУДЗООБРОБНОГО ЗАВОДУ

Стюрко Марина

науковий співробітник

Бондарь Леонід

провідний агроном

ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН

м. Дніпропетровськ

 

ПІДГОТОВКА НАСІННЯ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ТИПОВОГО КУКУРУДЗООБРОБНОГО ЗАВОДУ

 

Використання високоякісного насіння є необхідною агротехнологічною умовою вирощування кукурудзи та збільшення врожаю цієї культури. Для підготовки і отримання високоякісного насіння кукурудзи виключно важливе значення має його післязбиральна обробка, а саме техніка та технології для цього. Технології включають ряд операцій і регламентів, до яких слід віднести доробку, сушіння і обмолот качанів, очищення, сортування і калібрування насіння, його зберігання і хімічну обробку. Регламенти операцій повинні враховувати  біолого-технологічні показники у процесі обробки зерна, залежно від яких формується якість насіння. До таких показників відноситься вологість, термостійкість, маса, крупність, міцність зернівки, які впливають на посівні якості, зокрема енергію проростання, схожість і силу росту насіння[1].

Післязбиральна обробка та підготовка насіння кукурудзи до сівби проводиться у різних системах. Залежно від системи змінюється технологія та технічне забезпечення процесів післязбиральної обробки насіння кукурудзи.

В Україні післязбиральна обробка проводиться в системі кукурудзообробних заводів та насінницьких господарств, які мають відповідну матеріальну-технічну базу.

Раніше кукурудзообробні заводи будували у складі елеваторів і хлібоприймальних підприємств з метою централізованої заготівлі й підготовки насіння гібридів кукурудзи. Незважаючи на різну потужність, технологічна схема обробки насіння на таких заводах була типовою, починаючи від стадії приймання качанів до складування готової  продукції. Однак такий підхід призводив до різних результатів щодо якості продукції при обробці насіння гібридів кукурудзи та особливо їх батьківських компонентів.

Метою роботи було визначення технологічних параметрів і процесів післязбиральної обробки насіння кукурудзи в умовах типового кукурудзообробного заводу, а також встановлення методів, які підвищують якість насіння. Дослідження виконувались на кукурудзообробному заводі ДУ ІСГСЗ НААН України потужністю 0,50 тис. тонн насіння за сезон та в дослідному господарстві ДП«ДГ Дніпро». Завод є типовим, оскільки має стандартний набір технологічних процесів та технічного обладнання.

В умовах заводу вивчали вплив технологічних процесів на лабораторну і польову схожість насіння та врожайність. Вплив досліджували на прикладі гібридів кукурудзи: Дніпровський 181СВ, Хмельницький, Солонянський 298СВ, Збруч, різних груп стиглості, а також самозапиленої лінії КТ 021С.

Якість насіння, його посівні і врожайні властивості визначали в лабораторних і польових дослідах  за загальноприйнятими методами[2].

Техніко-технологічні параметри процесів сушіння, очищення, сортування, калібрування, хімічної обробки та зберігання насіння кукурудзи визначали в експериментально-виробничих дослідах. Безпосередньо в умовах заводу проводили виробничу перевірку, розраховували економічну ефективність технологічних процесів, машин і обладнання.

       Післязбиральна обробка кукурудзи на типовому заводі включала наступні процеси: доробку качанів (доочищення і сортування), сушіння і обмолот качанів, очищення, сортування, калібрування та збагачення насіння, його протруєння і пакування. Кожен із процесів має виконуватись із дотриманням техніко-технологічних параметрів та забезпечувати високий вихід і якість насіння.

       Встановлено вплив процесів післязбиральної обробки на якість насіння гібридів кукурудзи та їх батьківських форм. Якість залишалась на високому рівні після термічного сушіння качанів і суттєво погіршувалось в процесі їх обмолоту та очищення-сортування насіння при переміщенні насіння норіями та самоплинними трубами. Наприклад, схожість насіння, переміщеного норіями і самопливними трубами, знижувалась на 2–3% (стандартне пророщування) і 6–10% (холодне пророщування), врожайність на – 0,72–0,79 т/га. Проходження насіння через зерносепаратори К-527 і К-531 не погіршувало його якості, навпаки схожість підвищувалась на 3–14%. Передпосівна підготовка у вигляді протруєння-стимуляції дещо покращувала якість насіння, але відмічений прийом все ж був недостатньо ефективним для травмованого насіннєвого матеріалу.

Виходячи з отриманих даних, визначено техніко-технологічні процеси, які забезпечують якість насіння в умовах обробки на типовому заводі. До них відносяться відбір самообрушу із маси качанів та їх більш раннє збирання з метою недопускання самообрушу, скорочення до оптимуму числа переміщень насіння норіями та їх більш м’який режим роботи, обмеження висоти і швидкості падіння насіння через самопливні труби та їх виготовлення із полімерних матеріалів, які зменшують ступінь його механічного травмування.

 

Література

  1. Кирпа М.Я. Післязбиральна обробка і якість насіння кукурудзи / М.Я. Кирпа //Бюл. Ін-ту зернового господарства. – 2001. –№ 17. – С. 31–35.
  2. Насіння сільськогосподарських культур. Метод визначання якості: ДСТУ  4138–2002 [Чинний від 2004–01–01]. – К.: Держспоживстандарт України,  2003. – 173с. – (Держспоживстандарт України).
Категорія: Секція 1 Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 1099
Всього коментарів: 0